STVARNA SILA by Jim Cymbala

Sotonina glavna strategija s narodom Božjim uvijek je bila da mu šapće: "Ne zovi, ne traži, ne oslanjaj se na Boga da će učiniti velike stvari. Uspjet ćeš svojom vlastitom pameti i snagom." Istina je zapravo da se đavao ne boji jako naših ljudskih nastojanja i preporuka. Ali zna da će njegovo kraljevstvo biti oštećeno kad naša srca podignemo Bogu.

Poslušajte Davidovu pouzdanu tvrdnju u Psalmu 4,3: "Ali znajte da je Gospod izdvojio pobožnika svojega; Gospod će prisluhnuti kad ga zazovem." To je bio Davidov stav, poticaj i posebno njegov pristup vojevanju. Nije važno što filistejska vojska ima. Ako zazovemo Boga, on će nam dati pobjedu. Ako otpadnemo i ne zazovemo, može nas poraziti i majušna vojska.

Gotovo mogu čuti Davida kako govori: "Možeš juriti za mnom, možeš me progoniti, možeš činiti što god želiš – ali kad zazovem Boga, bit ćeš u problemu! Gospodin će čuti kad ga zazovem."

Pogledajte kako Bog definira bezakonike u Psalmu 14,4: "Neće li se urazumiti svi što bezakonje čine, koji proždiru narod moj kao da jedu kruha? Ne zazivlju ime Jahvino …" To je božanska definicija bezbožnika. Činit će mnoge stvari, ali neće se poniziti i prepoznati Božju svemoćnost prizivajući njegove ime svim svojim srcem.

Spasenje nije moguće dok osoba u poniznosti ne prizove ime Gospodnje (Dj 2,21), jer Bog je posebno obećao da će biti bogat milosrđem onima koji zazovu njegovo ime (vidi Rim 10,12-13).

"Zazovi me u dan tjeskobe", kaže Bog u Psalmu 50,15, "oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti." Bog iz naših života želi slavu, ali jedini način da dođe svježa slava i čast je ako stalno dolazimo k njemu u vrijeme potrebe i nevolje. Tada će posredovati i pokazati se jakim za nas te ćemo znati da je to on učinio.


__________
Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Kao čovjek rođen u Brooklynu, dugo je prijatelj s Davidom i Garyjem Wilkersonom i čest govornik na konferencijama širom svijeta za pastore i vođe, sponzoriranima od World Challengea.