srijeda, prosinca 07, 2016

OTKRIVENJE KRISTOVE SLAVE

Možda se pitate zašto je Mojsije tako gorljivo tražio objavu Božje slave i ja vjerujem da razlog nalazimo u sljedećem retku:
"I s Izraelcima ću se tu sastajati, i moja će ih slava posvećivati" (Izl 29,43).
Riječ posvećivati znači "učiniti čistim". Bog je rekao: "Dok me štujete, sastajat ću se s vama i davati vam moju nazočnost. A kad ste u mojoj nazočnosti, otkrivat ću vam moju slavu. To će vas podići iznad svih vaših situacija."
Dakle, gdje možemo naći ovo otkrivenje Krista? Nalazimo ga jedino kad dolazimo na molitvu uzdajući se u Riječ Božju. Pavao kaže da dok budemo dopuštali Pismu da nam pokazuje sve veće otkrivenje Isusa, bit ćemo mijenjani iz slave u slavu:
"A mi svi, koji otkrivena lica odrazujemo kao ogledalo slavu Gospodnju, preobražavamo se u tu istu sliku, uvijek sve slavniju, jer dolazi od Gospodina, od Duha" (2 Kor 3,18).
Ovo otkrivenje Kristove slave osigurat će nam silu očuvanja za naše živote: "Vrh svega Slava će biti zaklon" (Iz 4,5). Drugim riječima, njegova slava sačuvat će nas u našem najgorem času da ostanemo nebeskog uma.
Ono što nam ovdje Bog govori je da si uzmemo vrijeme kako bismo upoznali njegova Sina. Moramo istraživati Riječ i svakodnevno se okretati molitvi. A onda, dok prebivamo u njegovoj nazočnosti, naše će se oči početi otvarati za njegovu slavu. Sve je to otkriveno u Kristu. Isus je puno otkrivenje njegove ljubavi, milosti, milosrđa i dobrote.

utorak, prosinca 06, 2016

BOG NAM ŽELI OTVORITI OČI

Netko možda pita: "A što je s nevjerojatnim iskustvom učenika na Gori preobraženja? Nije li to bilo očitovanje Božje slave? Tamo je bilo nevjerojatno svjetlo i čudotvorna pojava Mojsija i Ilije."
U tom nevjerojatnom trenutku, Božja slava nije bila u Mojsiju ni u Iliji pa čak ni u spektakularnom svjetlu. Naprotiv, njegova blistava slava bila je u Isusu:
"Tada se preobrazi pred njima; lice mu zasja kao sunce, a haljine postadoše bijele kao svjetlo … začu se glas iz oblaka: 'Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, koga sam odabrao! Njega slušajte'" (Mt 17,2.5).
Tu je Božja slava utjelovljena u Kristu. Isus je otkrivenje svega što je Bog rekao da je on Mojsiju: dobar, milosrdan, strpljiv, pun dobrote i istine, drži milosrđe za tisuće, oprašta grijehe. Na Gori preobraženja Bog je otkrio živu sliku svoje vlastite slave: "Sve je to sada utjelovljeno u mom Sinu."
Ljubljeni, Bog nam želi otvoriti oči da vidimo "koliko bogatstvo slave krije njegova baština među svetima" (Ef 1,18). Ovo jednostavno znači da je sva slava otkrivena Mojsiju utjelovljena u Božjem Sinu. I sad je Krist dan nama kao naša baština.
"U (Kristu Isusu, našem Gospodinu) prebiva sva punina božanstva tjelesno" (Kol 2,9 – parafrazirano).

ponedjeljak, prosinca 05, 2016

NJEGOVA NAZOČNOST U MRAČNOM SVIJETU - Gary Wilkerson

"Ali ovo znaj: u posljednje će doba nastati teška vremena" (2 Tim 3,1).
Pavao ovo ne kaže da nas preplaši. On sve to pripisuje grijehu ljudskog srca:
"Jer će ljudi biti samoživi, lakomi, umišljeni, oholi, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvjernici, bez ljubavi, nepomirljivi, klevetnici, razuzdani, neotesani, neprijatelji dobra, izdajnici, naprasiti, bahati, ljubitelji požude mjesto ljubitelji Boga. Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti iako su se odrekli njezine sile. I njih se kloni" (2 Tim 3,2-5).
Ovo je priličan popis grijeha. Međutim, Pavao ne govori samo svijetu, nego i kršćanima: "Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti iako su se odrekli njezine sile."
Kad kaže da će ljudi biti samoživi (ljubitelji samih sebe), prilično točno opisuje situaciju u mnogim crkvama danas. Dok se zlo povećava, te crkve povećavaju svoje težnje za samopromidžbom, dobitkom i udobnošću. Bog nam nikada nije rekao da izbjegavamo nespašene; oni su naše osnovno poslanje. Tako kad nam Pavao kaže da "se klonimo takvih", on govori o kršćanima koji se odriču Božjega autoriteta u svom životu. Zapravo, on ovo potvrđuje govoreći: "Što spada na me da sudim one koji su vani! Zar i vi ne sudite onima koji su unutra? Onima koji su vani sudit će Bog. 'Uklonite zločinca između sebe'" (1 Kor 5,12-13). Kao narod Božji, koji jasniji poziv na pokajanje možemo čuti?
Sotona će nastaviti rigati smrt. A samo je jedna stvar koja se može oduprijeti njegovu paklu na zemlji: crkva koja je u stanju dići se te neustrašivo i s poštenjem govoriti Riječ Božju. Bez svete nazočnosti u ovom mračnom svijetu, svijet nikada neće saznati da postoji nešto drugo.

subota, prosinca 03, 2016

DOĆI U ISPRAVAN ODNOS S BOGOM - Carter Conlon

Danas vas molim – kao pastor, otac, brat – da dođete u ispravan odnos s Bogom. Povremeno se osjećam poput Noe, stojeći izvan mjesta potpune sigurnosni dok ljudi ležerno prolaze pored njega. U Noino vrijeme, mnogi koji su ga čuli možda su se čak složili s njim, no još uvijek su odbijali okrenuti se sa svojih vlastitih putova i slijediti Boga. Međutim, vi i ja moramo shvatiti da u dolazećim danima nećemo biti u stanju opstati ako se u potpunosti ne odlučimo poslušati Gospodina. Kao što Pismo kaže:
"A sada – zatvorivši oči nad vremenima neznanja – Bog poručuje ljudima da se svi i svagdje obrate" (Dj 17,30).
Drugim riječima, Gospodin nam zapovijeda promjenu srca, da se složimo s njim i okrenemo od onoga što je pogrešno.
SLUŠANJE BOŽJEGA GLASA
U posljednje vrijeme sam molio: "Gospodine Isuse, pomozi mi da vidim ako je u mom životu nešto što bi me moglo odvesti s puta i, ako je tako, budi mi milostiv da to odbacim." Tijekom moga života, Bog je stavio svoj prst na stavove koje sam prigrlio, za koje sam mislio da su prihvatljivi, ali u stvarnosti nisu zadovoljavali Božji standard. Neke navike bile su očigledne, druge ne. Ali vjerujem, jedna stvar koja me održala na nogama dok nisam došao do ove točke u svom životu je ta da se moje srce otvorilo za Gospodina da mi govori i ukori ako je potrebno.
I tako vas ponovno pitam, može li vam Bog govoriti? Može li Bog ići za tom stvari srca; tom navikom u važem životu; tim osjećajem samopravednosti? Ili ćete odbaciti njegov savjet i završiti isključeni od njegove sile?
IZABERITE PONIZITI SE
Ako neprestano izabirate dolaziti k njemu u poniznosti srca i sa spremnošću složiti se s njegovom Riječi, Bog će spustiti planine i podići doline. On će stvoriti jasan put između vas i njega te ćete otkriti kako ne obećava samo da će vas sačuvati, nego vam dati i silu, radost i pobjedu u dolazećim danima!

petak, prosinca 02, 2016

OTKRIVENJE NJEGOVE SLAVE

Divna je stvar imati kvalitetno vrijeme s Gospodinom. On obećava da dok budete tražili više prisnosti s njim, njegova će nazočnost izbiti u vašem životu, čineći njegov božanski red svuda oko vas. Međutim, dogodit će se čak nešto više od toga: neprestana težnja za Božjom nazočnošću odvest će vas u otkrivenje Kristove slave.
Mojsije je tražio Boga očitovanje njegove nazočnosti "da te shvatim" (Izl 33,13). Evo kako je Bog odgovorio svom sluzi: "Ja ću osobno s tobom poći … i počinak ti priuštiti" (Izl 33,14).
Ova Mojsijeva molba bila bi dovoljna za većinu kršćana. Tko od nas ne želi Božje obećanje mira i počinka? Što bi još netko mogao poželjeti? Međutim, jamstvo Božje nazočnosti za Mojsija nije bilo dovoljno. On je znao da postoji više te je zamolio: "Pokaži mi svoju slavu" (Izl 33,18).
I Bog je Mojsiju pokazao svoju slavu!
Slava Gospodnja nije se pojavila u nekom svjetlucavom oblaku ili nekoj snažnoj demonstraciji sile. Umjesto toga, Bog je svoju slavu pokazao u jednostavnom otkrivenju svoje naravi: "Jahve prođe ispred njega te se javi: 'Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, grijeh i prijestup" (Izl 34,6-7). Vidite li? Božja slava bila je otkrivenje njegove dobrote, milosrđa, ljubavi i samilosti.

četvrtak, prosinca 01, 2016

BOŽJA NAZOČNOST U PUSTINJI


Kad nedostaje Božja nazočnost, sve je neuravnoteženo, bez vodstva ili pravednog učenja. Svatko postaje sam sebi zakon, vršeći što mu je volja. To je danas slika mnogih kršćanskih domova; sve je u neredu, bez mira ili počinka, svatko čini što mu je volja. Gospodin se u svom milosrđu žalosti nad takvim neredom.
Međutim, to ne mora biti tako. Božja obećanja su neizmjenljiva i njegova Riječ jamči: "Ako ćeš me ostatak svoga života nastaviti tražiti, bit ću s tobom. Kad zazoveš, naći ćeš me" (vidi Jer 28,13).
To nije neka komplicirana teologija. Svatko može imati nazočnost Božju u sebi ako jednostavno pozove u vjeri. Obećano nam je: "Jahvu … ćete naći" (2 Ljet 15,2). Hebrejska riječ za naći ovdje znači: "Njegova nazočnost dolazi da osposobi, da blagoslovi." Drugim riječima: "Posegnite za Gospodinom svim svojim srcem i on će očitovati svoju nazočnost. Bit će to svesilna snaga koja će vas osposobiti da budete postojani i neustrašivi." Jedino kad je Božja nazočnost na nama, možemo vidjeti i razumjeti njegovu slavu."
Kad su Izraelci bili u pustinji, Bog im je očitovao svoju nazočnost kroz oblak. Taj oblak bio je fizičko očitovanje Božjega dokaza da je sa svojim narodom. On je pokrivao šator dan i noć i služio je kao vodič za svaki poduhvat. Kad je oblak krenuo, oni su krenuli, kad je stao, oni su stali. Narod nikada nije trebao pokušavati odgonetavati pravac kretanja ili budućnost. Oni su sve svoje pouzdanje stavili u taj vidljiv oblak nazočnosti Gospodnje.

srijeda, studenoga 30, 2016

VAŠE VRIJEME S NJIM

Kralj Asa je odveo narod Božji u čudesnu pobjedu nad etiopskom vojskom od milijun ljudi. Nakon toga, svjedočio je da je Božja nazočnost rastjerala neprijatelja.
"Asa zavapi … O Jahve, tebi je ništa pomoći silnome ili nejakome! Pomozi nam … jer se na te oslanjamo i u tvoje smo ime izišli na ovo mnoštvo … Jahve razbi Etiopljane pred Asom" (2 Ljet 14,10-11).
Dok je Asa vodio svoju trijumfalnu vojsku natrag u Jeruzalem, na gradskim vratima susreo ga je prorok Azarja s ovom porukom: "Čujte me, Asa … Jahve je s vama, jer ste vi s njime; i ako ga budete tražili, naći ćete ga; ako li ga ostavite, i on će ostaviti vas. Dugo su Izraelci bili bez pravoga Boga … Kad su se u nevolji obratili Jahvi, Bogu Izraelovu, i stali ga tražiti, našli su ga" (2 Ljet 15,2-4).
Ovdje je tajna kako zadobiti i sačuvati nazočnost Božju u vašem životu. Gospodin je podsjetio Asu vrlo pouzdanim riječima: "Asa, nikada ne zaboravi kako si zadobio ovu pobjedu. Kad si bio u nevolji, tražio si me svim svojim srcem. Upamti, bila je to moja nazočnost koja ti je donijela pobjedu."
Danas oblak Božje nazočnosti visi nad vašom tajnom klijeti molitve. On će vas voditi, davati vam snagu i sačuvati vas u Božjem počinku, dajući vam vodstvo za dom, posao i odnose. S Gospodinom možete razgovarati bilo gdje – tijekom vožnje na posao ili na putu u školu. Možete sve drugo isključiti i reći: "Gospodine, upravo sada imam pola sata i želim s tobom razgovarati." To je vaše "tajno vrijeme" s njim.