utorak, lipnja 28, 2016

OPOJNA ČAŠA

Gospodin nikada nije smjerao da njegov narod živi u panici ili drhtanju od straha. Čak je i u Starom zavjetu imao narod koji se pouzdavao u njegova obećanja i nije se pokolebao kaosom oko sebe. Vidimo to u knjizi proroka Habakuka, čovjeka koji je dobio viđenje o "kraju" (Hab 2,3).

Habakuk je vidio ljude u posljednjim danima koji će se izmoriti idući za pohlepom i gramzljivošću. Prema njegovu viđenju, u to vrijeme vladat će strašan duh nasilja (vidi Hab 1,9). Rekao je za sve to: "Dolazi ti pehar iz desnice Jahvine i sramota na slavu tvoju" (Hab 2,16).

Znamo da prorok uvijek najprije govori svojoj vlastitoj generaciji. Međutim, prema samom Habakuku, ova proročka riječ isto tako ima značenje za našu generaciju. On nam kaže: "Ovo je viđenje samo za svoje vrijeme, ispunjenju teži, ne vara" (Heb 2,3). On je vidio opojnu čašu: "Čuo sam! Sva se moja utroba trese … noge klecaju poda mnom" (Hab 3,16).

Tu je bio pobožan, molitveni prorok koji je određeno vrijeme bio tako svladan strašnim događajima da je drhtao. Ali Duh je došao na njega, uzrokujući da prorokuje: "Jer smokvino drvo neće više cvasti, niti će na lozi biti ploda, maslina će uskratiti rod, polja neće donijeti hrane, ovaca će nestati iz tora, u oborima neće biti ni goveda. Ali ja ću se radovati u Jahvi i kliktat ću u Bogu, svojem Spasitelju. Jahve, moj Gospod, moja je snaga, on mi daje noge poput košutinih, i vodi me na visine" (Hab 3,17-19).

Bog je uklonio opojnu čašu od svoga sluge Habakuka. I on će jednako učiniti sa svim svojim vjernima danas.

ponedjeljak, lipnja 27, 2016

BOG KOJI POSREDUJE - Gary Wilkerson

"U sinagogi bio neki čovjek, opsjednut od nečistog duha; povika on jakim glasom: 'Odlazi! Zašto posreduješ?'" (Lk 4,33-34, prema engl. NLT).

Volim tu riječ – posredovati – koja se pojavljuje u ovom prijevodu.

Možda biste to mogli podvući u svojoj Bibliji ako imate prijevod koji koristi riječ "posredovati", a ako ne, zapišite je u svoje bilješke. Bog koji posreduje – koji gleda u vašu krizu, vašu potrebu – te umjesto da stoji sa strane brinući se, on posreduje u problemima koje imate u svom životu.

Isus posreduje u sotonskim planovima koji se stvaraju protiv vas. Ako Isus ne bi posredovao, sotona bi imao slobodan pristup do vas. Sila grijeha, bolesti i nevolje imala bi takvu slobodu u vašem životu da ne biste mogli opstati. Ali Isus vas ljubi, Isus se brine za vas, i kad sotona dolazi sa svojim osmišljenim planovima da ih baci u vas, on posreduje.

"Ne", kaže on. "Ne, ovo se neće dogoditi! Učinit ću da ovaj brat, ova sestra, ostane stajati."

Kad se bojite, kad osjećate da ćete podbaciti, kad naumi zloga dolaze protiv vas sa svih strana, budite uvjereni da će Isus posredovati. On će sve to dovesti kraju.

Isus je posredovao kod ovoga opsjednutog čovjeka, a postoji toliko toga radi čega želi posredovati i u vašem životu. Možda hodate u samovoljnoj neposlušnosti ili pobuni protiv Bogu. Njegova će milost posredovati i pozvati vas natrag. Možda ste postali mlaki i vjera vam je malodušna. Isus želi posredovati u tome i privući vas natrag. Možda se brinete za člana obitelji i mislite da je sve beznadno; ne vidite nikakvu mogućnost da prodrete do njega. Isus posreduje u svim tim stvarima.

Dakle, sotona dolazi protiv vas – upravo kao što čitamo o Isusu na stijeni, s namjerom da ga sunovrati. Postoji osmišljen sotonin plan protiv vašega života, ali dolazi Isus i posreduje. Ako želite, na to možete reći: "Slava Bogu!" jer to je krajnje dobra vijest.

subota, lipnja 25, 2016

PJEVAMO LI GLASNIJE? - Claude Houde

Dok molimo: "Gospodine, povećaj našu vjeru", molim vas, dopustite Bogu da zapali plamen u vašem srcu. Abraham, naš uzor vjere, otišao je da izbavi ljude koje je zarobio nemilosrdan neprijatelj (vidi Post 14,11-16). Ovaj tekst nam govori o okrutnim osvajačima koji su sve pograbili. Ali jedan preživjeli, žrtva, pao je do Abrahamovih nogu i prisilio ga da donese odluku.

Bez obzira gdje ste, oni koji trpe kucaju na vrata crkve. Postoji moderna crkva koja je odlučila biti slijepa na trpljenje koje je okružuje. Ta ravnodušnost je uvreda samoj naravi Božjoj. Ta crkva je opsjednuta svojim vlastitim blagoslovima, potrebama, štovanjem, bogoslužjima, teologijom i iskustvima s Bogom te ima snažnu sklonost da ostane "među svojim vlastitima, među kršćanima".

U jednoj svojoj knjizi Dietrich Bonhoeffer, njemački pastor i teolog, ispričao je ovu priču koja me duboko potresla jer je to prava slika moderna crkve. Bonhoeffer bio je pastor tijekom Drugoga svjetskog rata, u vrijeme kad je nacistički holokaust uzeo živote šest milijuna Židova. Povijest pokazuje da je većina njemačkih pastora i svećenika tolerirala ili pokušala ignorirati nacističko bezumlje i ubilački rasizam koji je na kraju odveo do genocida. Crkva se konačno probudila kad je bilo prekasno. Pastor Bonhoeffer glasno je i jasno govorio protiv režima Trećega Reicha te je bio bačen u zatvor i na kraju ubijen za svoju hrabrost i uvjerenje.

Bonhoeffer je zapisao razgovor koji je imao s jednim pastorom kratko prije nego je bio uhićen. Taj pastor mu je povjerio: "Ovo je užasno. Naša crkva je upravo pored željezničke pruge. Možemo čuti vlakove koji odvoze Židove u logore. Isprva je to bilo rijetko, ali sad prolaze nekoliko puta na dan. Jedne nedjelje prije nekoliko tjedana, nešto se strašno neugodno dogodilo. Bili smo upravo usred bogoslužja i buka od vlakova bila je zaglušujuća. A onda, upravo dok smo pjevali pjesme štovanja, čuli smo ljude kako viču: 'Pomozite nam! Pomozite!'"

Užasnut, Bonhoeffer ga je pitao: "Pa što ste učinili?" Pastor je odgovorio: "Na trenutak nisam bio siguran što učiniti, a onda sam rekao zajednici: 'Braćo i sestre, zapjevajmo glasnije!'"

Zar i mi "pjevamo glasnije" da ne bismo čuli pozive u pomoć u našoj blizini?

__________
Claude Houde, vodeći pastor Eglise Nouvelle Vie (crkve Novi život) u Montrealu, Kanada, čest je govornik na konferencijama za crkveno vodstvo Expect koje održava World Challenge širom svijeta. Pod njegovim vodstvom crkva Novi život narasla je sa šačice ljudi na više od 3500 ljudi u dijelu Kanade sa svega nekoliko uspješnih protestantskih crkava.

petak, lipnja 24, 2016

U SNOVIMA I VIĐENJIMA

U nacijama širom svijeta Krist se mnogima objavljuje u snovima i viđenjima. Ljudi u arapskim nacijama, Kini i Indiji izvještavaju o svojim iskustvima s Isusom u snovima. To se čak događa i u gradu New Yorku.

Jedan od naših zaštitara ovdje u crkvi Times Square jednom je u New Yorku bio veliki svećenik trećeg ranga u santeriji, štovanju đavla. Njegovo područje bilo je Bronx i njegov stan bio je ispunjen ljudskim kostima. Svoje tijelo i duh prodao je đavlu. Ali srce tog čovjeka probudio je Duh Sveti i postao je nemiran. Jedne noći izazvao je Isusa: "Ako si jači od đavla kojemu služim, pokaži mi noćas u snu."

Te noći u snu, taj je čovjek vidio samoga sebe na vlaku za pakao. Vlak je prolazio kroz tunel, a s druge strane stajao je sotona. Đavao je rekao tom čovjeku: "Bio si mi vjeran. Sad te vodim na tvoje vječno mjesto počinka." Zatim se iznenada pojavio križ. U tom trenutku čovjek se probudio.

Iz tog je iskustva izašao zapaljen za Isusa. Očistivši stan od svakog traga zla, posvetio je svoj život Gospodinu. Danas je on blag, odan čovjek Božji, aktivan u našoj crkvi. Nedavno sam ga zaustavio i rekao mu: "U tebi vidim Isusa." Odgovorio je: "Brate Dave, ne znate što te riječi znače za mene nakon dvadeset pet godina služenja đavlu." Njegov čudesan nov život nastao je iz onoga od Boga danog sna.

Dragi sveti, dolazi dan kad će cijeli svijet vidjeti Isusa. Apostol Ivan je vidio "veliko mnoštvo, koje nitko nije mogao izbrojiti, iz svakog naroda i plemena, puka i jezika. Stajali su pred prijestoljem i pred Janjetom, obučeni u bijele haljine, s palmama u rukama, i vikali jakim glasom: 'Spasenje je djelo našega Boga, koji sjedi na prijestolju, i Janjeta'" (Otk 7,9-10).

To nije mali ostatak, već bezbrojno mnoštvo, i oni svi štuju Gospodina. Slava Boga za taj obećani dan!

četvrtak, lipnja 23, 2016

POZIV CRKVI NA BUĐENJE

Kako će se dogoditi posljednje probuđenje? Ono zahtijeva nešto snažno, nešto što će uzdrmati svijet da ga baci naglavce. Izaija nam govori da će se to potresanje dogoditi u jednom danu. U 47. poglavlju kaže da je potrebno pozabaviti se duhom Babilona. Babilon u Pismu uvijek predstavlja duh napretka, udobnosti i požude i babilonski duh je isti u svakom razdoblju vremena.

Ukratko, Izaija kaže da ne može doći do široko rasprostranjenog posljednjeg probuđenja dok duh pohlepe i lažne sigurnosti ne bude srušen. Možemo moliti za probuđenje, možemo vapiti Bogu da izlije svog Duha, ali to nije moguće dok Gospodin najprije ne uzdrma sve stvari: "A sad, razvratnice, koja sjediš bezbrižno i u srcu svom govoriš: 'Ja, i nitko drugi …' Zlo će te snaći – nećeš ga presresti; oborit će se na te nesreća – nećeš je odvratiti; doći će na te propast iznenada – nećeš je predvidjeti" (Iz 47,8.11).

Bog neće previdjeti grijeh, ali će srušiti đavolje utvrde. "Iznenadnom propašću" uputit će poziv na buđenje svojoj Crkvi. Doista, bit će to s Gospodnje strane čin velike ljubavi. On toliko ljubi svoju Crkvu da odbija dopustiti udobnost, zadovoljstvo i otpadništvo da bi ono zaslijepilo i razorilo predmet njegove ljubavi.

"Ako se pomiluje opaki, on se ne uči pravednosti. U zemlji pravednosti on čini bezakonje i ne obazire se na veličanstvo Jahvino" (Iz 26,10). Tu je dokaz da probuđenje nije moguće u vrijeme udobnosti i napretka. Izaija kaže jasnim riječima: "Ljudi se neće obratiti u vrijeme blagoslova." Ništa se neće dogoditi dok ne bude dotaknut novčanik. Jedino "kad se na zemlji pojave tvoji sudovi, uče se pravdi stanovnici kruha zemaljskoga" (Iz 26,9).

srijeda, lipnja 22, 2016

NJEGOVA OČITOVANA NAZOČNOST

Mnogi su upoznati s odlomkom gdje Pavao izjednačuje brak s Božjim odnosom s Crkvom: "Zato će čovjek ostaviti oca i majku te prionuti uz ženu svoju, i bit će oni samo jedno tijelo. Ova je tajna uzvišena – a ja velik (da je uzvišena) u odnosu na Krista i Crkvu" (Ef 5,31-32).

Pogledajte sad što kaže Izaija: "Jer suprug ti je tvoj Stvoritelj, ime mu je Jahve nad Vojskama; tvoj je Otkupitelj Svetac Izraelov, Bog zemlje svekolike on se zove" (Iz 54,5). Tko je ovdje Stvoritelj? Krist, stvoritelj neba i zemlje. I Izaija nam govori da je Bog naš suprug. Štoviše, žena se odvojila od svoga muža: "Opačine su vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša" (Iz 59,2).

Gdje danas vidimo taj jaz otvoren između Crkve i Boga? Ja to najjasnije vidim u kompromitiranim crkvama. Međutim, vidim to i u razvodnjenom evanđelju postmodernih crkava. Jasno je vidljivo da je tamo odvojenost od Božje očitovane nazočnosti. To se doista dogodilo upravo kao što su Isus i Pavao prorekli. Mnogi su postali ljubitelji požude umjesto ljubitelji Boga – s obličjem pobožnosti, bez sile; preziru evanđelje svojih očeva; ruše stare moralne međaše; mijenjaju nepogrešivu Božju Riječ kako bi je prilagodili ovom vremenu.

Pozivam vas da pođete u bilo koji grad, od crkve do crkve bilo kojega evanđeoskog uvjerenja. Pokušajte naći jednu crkvu gdje je prepoznata strahovita očitovana Isusova nazočnost, gdje ćete naići na njegovo osvjedočenje koje će vam rastaliti srce. Kad je Gospodin doista nazočan, to prepoznajete, bez obzira je li u pjevanju, propovijedanju ili zajedništvu. Nešto pokreće vašu dušu i to proizvodi strahopoštovanje. Prema mom iskustvu, to se rijetko nalazi.

Ne osuđujem crkve modernog vremena; Bože sačuvaj. Ali neka nam Gospodin pomogne ako nemamo njegovu očitovanu nazočnost u ove posljednje dane! Zbog kompromisa takvih crkava, on je morao sakriti svoju nazočnosti od njih na određeno vrijeme.

utorak, lipnja 21, 2016

TI NEĆEŠ BITI POMAKNUT

Kamo god se okrenemo u posljednje dane, vidjet ćemo kako izbija slava Božja u posljednjem probuđenju. Kristova crkva protegnut će se izvan svih bivših granica kako bi širila radosnu vijest.

"Raširi prostor svog šatora, razastri, ne štedi platna svog prebivališta, produži mu užeta, kolčiće učvrsti! Jer proširit ćeš se desno i lijevo. Tvoje će potomstvo zavladat narodima, i napučit će opustjele gradove" (Iz 54,2-3). Jednostavno rečeno, Crkva će steći snagu i podići mnoge u Kristu.

Kad malo pobliže pogledamo u Izaijino proročanstvo, vidimo da to nije mišljeno samo za crkveno tijelo, nego i za pojedince. Poznajem pobožne sluge, moje prijatelje, koji se drže tog proročanstva kao osobne riječi od Duha Svetog. Oni grade svoju vjeru na njegovim obećanjima: "Ne boj se, nećeš se postidjeti; ne srami se, nećeš se crvenjeti. Zaboravit ćeš sramotu svoje mladosti i više se nećeš spominjati rugla udovištva svoga" (Iz 54,4). Izaija jasno govori u ovom retku: Božja Crkva neće prolaziti kroz ruglo.

Međutim, samo nekoliko redaka dalje čitamo ovo upozorenje Crkvi posljednjih dana: "O nevoljnice, vihorom vitlana, neutješna, gle, postavit ću na smaragd tvoje kamenje i na safir tvoje temelje" (Iz 54,11). Rečeno nam je da ćemo biti u nevolji i vihorom vitlani. No isto tako nam je obećan temelj sagrađen od safira. Što to točno znači?

Kad Bog izjavljuje: "Postavit ću na safir tvoje temelje", njegova poruka je: "Kad se sve u svijetu uzdrma, ti nećeš biti pomaknut. Temelj koji polažem ispod tebe je čvrst kao to kamenje. Ono što činim u tebi ne može se uzdrmati."

Ti safiri predstavljaju duhovnu spoznaju i mudrost, uvid u samo srce Božje. Znamo da oni koji podnose trpljenje izlaze iz njega opremljeni većim uvidom u Božje milosrđe. Možete biti kušani, vitlani, udarani i osamljeni, ali kroz sve to on pod vama oblikuje temelj čvrst poput stijene. Sve to je tako da biste mogli tješiti druge u njihovim kušnjama.