petak, srpnja 29, 2016

MI IDEMO GORE!

Na vrhuncu svih svojih kušnji i nevolja, Martin Luther je svjedočio: "Gospodine, sad kad si mi sve oprostio, čini sa mnom što ti je volja." Luther je bio uvjeren da se Bog, koji je mogao zbrisati sve njegove grijehe i spasiti mu dušu, svakako može pobrinuti za njegovo fizičko tijelo i materijalne potrebe.

U biti je rekao:

"Zašto bih se bojao što mi može učiniti čovjek? Ja služim Bogu koji me može očistiti od moga grijeha i donijeti mir mojoj duši. Nije važno ako se sve oko mene sruši. Ako je moj Bog u stanju spasiti me i sačuvati mi dušu za vječnost, zašto ne bi bio u stanju pobrinuti se za moje fizičko tijelo dok sam na ovoj zemlji? O, Gospodine, sad kad mi je oprošteno te mogu na Sudnji dan stajati pred tobom s neiskazano velikom radošću, čini sa mnom kako ti je volja."

Donio sam vam ovu riječ da bi se vaša duša mogla usidriti u Njemu i da vas pripremim za svaku neviđenu nesreću u mračnim danima koji dolaze.

Drag sveti, radujte se! Ovaj sadašnji život nije konačna stvarnost. Naša stvarnost je vječni život u nazočnosti našega blagoslovljenog Gospodina. Čuvajte vjeru. Stvari postupno idu kraju – ali mi idemo gore!

"Kada to počne bivati, uspravite se i podignite glave, jer je blizu vaše oslobođenje" (Lk 21,28).

četvrtak, srpnja 28, 2016

NAŠ DAN KRUNIDBE

Strah nije spojiv sa svim divnim odnosima koje je Gospodin navijestio u svojoj ljubavi za nas. Kroz Pismo Bog opisuje sve vidove svoga odnosa s nama:
  • On je naš otac, brat, prijatelj;
  • naš zaručnik, glava, muž;
  • naš odvjetnik, rođak-iskupitelj;
  • naš skrbnik, utočište, pastir.

Bog je uspostavio sve ove veličanstvene odnose s nama kroz križ i sad nas potiče da znamo: "To je ono što sam ja tebi."

Mislite li da će Bog iznenada zbrisati sve te odnose sa svojim narodom na Sudnji dan? Nikada! Kako može jedan otac odbaciti svoje potomstvo u času njegove potrebe? Čak i kad se otvori knjiga života, on će još uvijek biti vaš otac, odvjetnik, zagovornik. Ništa ne može oduzeti taj odnos od vas.

Onoga dana vaše obnove i krunidbe strah neće biti nazočan.

"Ne postupa s nama po grijesima našim niti nam plaća po našim krivnjama … Kako je istok daleko od zapada, tako udaljuje od nas bezakonja naša" (Ps 103,10.12).

Naš um ne može ni započeti shvaćati kako je daleko istok od zapada. A to je ono što je Bog želio reći u ovom retku: on je uklonio naše grijehe izvan mogućnosti da ih ikada više prizovemo natrag.

Zašto nazivam Božji Sudnji dan našim danom krunidbe? Zato što Izaija kaže o tom danu:

"Kao što se ženik raduje nevjesti, tvoj će se Bog tebi radovati" (Iz 62,5).

Dok tada budete stajali pred svojim Gospodinom, prepoznat ćete njegove oči ljubavi za vas.

srijeda, srpnja 27, 2016

BESPRIJEKORNI PRED NJIM

Bog nudi divno obećanje svima koji su snosili krivicu užasnih grijeha:
  • čija su djela bila umrljana smradom pakla;
  • koji su zlostavljali svoje tijelo alkoholom, drogom, perverzijama, bludom;
  • koji su zaprepašteni kad se sjete kako su bili blizu da naglavce padnu u pakao.
Božje obećanje njima je da mogu Sudnjega dana stajati s velikom radošću i bez imalo straha. On jamči:

"Budu l' vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna" (Iz 1,18).

Kakva god bila vaša prošlost, Bog vas više ne gleda kao što ste jednom bili. Umjesto toga, promijenjeni ste u njegovu dragocjenu, ljupku, besprijekornu zaručnicu. On čeka na vašu nazočnost na nevjerojatno radosnoj svadbi.

Bi li zaručnik, očekujući svoj dan vjenčanja, iznenada optužio svoju zaručnicu za pokvarenost? Nijedan zaručnik to ne bi učinio. Možda se pitate: "Ali zar neće Isus suditi svu grješnost?" Da, hoće. Ali Krist kojega ćete susresti onoga dana isti je Krist koji vam je oprostio, pozvao vas, otkupio svojom vlastitom krvi, očistio i posreduje za vas sve ove godine.

Dok budete stajali pred Isusom, vidjet ćete ga kao svog muža, svoga otkupitelja, svoga prijatelja, svoga odvjetnika, svoga zagovornika. I, u tom trenutku, stajat ćete potpuno u njemu, bez mane, bez mrlje ili bore, sveti i besprijekorni.

"Vas koji ste zbog prekršaja i neobrezanja svoga tijela bili mrtvi, oživi zajedno s njim; oprosti nam dobrohotno sve prekršaje" (Kol 2,13).

utorak, srpnja 26, 2016

KNJIGA ŽIVOTA


Ivan piše o Sudnjem danu:

"Zatim opazih veliko bijelo prijestolje … I opazih mrtvace, male i velike, gdje stoje pred prijestoljem. I otvoriše se knjige. I druga knjiga, knjiga života, bi otvorena. Tada su mrtvaci suđeni prema onom što je napisano u knjigama, po svojim djelima" (Otk 20,11-12).MNOGO KNJIGA

Ivan je tamo na Sudu vidio mnogo knjiga kao i jednu knjigu. Prve knjige su dosjei života svakoga pojedinog grešnika koji stoji pred Sucem. Svaki nevjernik ima knjigu djela zapisanih u nebu i svaka stranica je dosje kako je živio.

Možete li zamisliti kako će to onoga dana biti za prijestupnika kad stane pred Gospodina? Svaka pomisao, riječ i djelo u njegovu životu bit će iznijeti na javu, izloženi da se vidi zlo.NOVO IME

Za pravednike će biti samo knjiga života i kad se ona otvori, nećemo čuti nijednu riječ, nijedan zapisani grijeh ili neuspjeh nijednoga od ljudi Božjih. Zašto? Jer svi su naši grijesi pokriveni pod Isusovom krvi. Jedina stvar koja će se pojaviti u toj knjizi bit će naša imena, zapravo, sadržavat će naše novo, nebesko ime, koje će nam otkriti sam Bog.

Kako naša imena dospijevaju u knjigu života? U trenutku kad svim svojim bićem povjerujemo da je Isus Krist prolio svoju krv za nas, naše se ime zapisuje. To se događa kad prisvajamo pobjedu njegova križa i odlučujemo ga tražiti svim svojim srcem, umom, dušom i snagom.

ponedjeljak, srpnja 25, 2016

MI MORAMO IĆI K NJEMU - Gary Wilkerson

"Tada dođe jedan od nadstojnika sinagoge imenom Jair te mu se, kad ga opazi, baci pred noge" (Mk 5,22).

A to trebamo učiniti i mi. Kao kršćani, Isus stanuje u našem srcu, ali čak i tako trebamo poći k njemu na koljenima te posegnuti k njemu u svome očaju.

Ako ne poznajete Isusa, mogu vam reći da vas on ljubi bez obzira ako ste i u pobuni protiv njega, živeći sebičnim životom. On je umro za vaše grijehe i uskrsnuo treći dan. Biblija izjavljuje to kao istinu; više od petsto svjedoka ga je vidjelo.

Postoji dokaz da je Isus uskrsnuo trećega dana i sad živi zauvijek. Ako ga primite u srce, oprošteni vam mogu biti svi vaši grijesi i možete imati nov početak. Biblija kaže da sve staro prolazi i sve novo nastaje (vidi 2 Kor 5,17).

Danas možete dotrčati od tamo gdje jeste i pasti do njegovih nogu upravo kao Jair. Možda ste zaglavljeni u ciklusu religije – idete u crkvu i samo mehanički sudjelujete – ali u svom očaju možete otrčati k Isusu i reći: "Isuse, vapim tebi za vjeru koja dolazi slušanjem Riječi Božje."

To je evanđelje u nekoliko riječi; možete primiti Isusa kao svoga Gospodina i Spasitelja danas!

subota, srpnja 23, 2016

VJERA KOJA SE ISPRUŽA - Claude Houde

Abraham je bio čovjek čiji život je bio prožet vjerom koja se ispruža. Znao je da je vjera bez djela mrtva (vidi Jak 2,17). Postanak 14,11-16 koristi jednostavne, međutim, jasne riječi da otkrije svrhu i ljepotu njegove odluke kad je saznao da su Lot i njegova obitelj zarobljeni i da su sve izgubili. "Kad je Abram čuo to … skupi svoju momčad … njih trista osamnaest, pa pođe u potjeru … Povrati sve blago, svoga bratića Lota i njegovo blago, žene i ostali svijet" (Post 14,14-16).

Važno je dobro pročitati svaku riječi kako bi se u potpunosti shvatila dubina onoga što je ovdje rečeno: "Kad je Abram čuo to", nije čekao, tražio isprike ili odložio to do sljedećeg dana. Nije se sakrio iza nedostatka sredstava niti onoga što nije imao. Kad podsjeća Korinćane, Apostol Pavao zahtijeva da donesemo odluku kad su namjere iskrene, jer one se ne očituju onim što nemamo ili se nadamo imati jednoga dana, nego onim što trenutačno imamo na raspolaganju. "Prihvatljivo je što god dajete, ako gorljivo dajete. I dajte prema onom što imate, a ne što nemate" (vidi 2 Kor 8,12). Pomognite danas nekome s onim što imate. Vjera koja se pruža jednostavno odbija reći Ne.

"Abram, naoružan s tristo osamnaest hrabrih slugu" – zanimljivo je ovdje zamijetiti da je spomenut točan broj. Ja duboko vjerujem da Bog poznaje svakog vjernika koji pomaže onima koji trpe, ali isto tako i svakog vjernika ili crkvu koji odabiru ništa ne učiniti. Postoje neki specifični trenuci u Pismu kad Bog kao da želi da znamo s točnom preciznošću da se broji svaki čovjek. Primjerice, u Nehemiji 3 vidimo pedantno nabrajanje onih koji su čudesno ponovno sagradili zidove koji su bili srušeni.

Dragi čitatelju, to je vjera koja se pruža. Ta vrsta žrtve otvara nebo i stvara nadnaravno. Čitamo ove riječi u priči o Abrahamu kao proročko obećanje svima koji se okreću k nekome tko je povrijeđen, koji je zarobljen ili u potrebi: "Poslije tih događaja Jahve uputi Abramu riječ u ukazanju: 'Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit će vrlo velika'" (Post 15,1).


Claude Houde, vodeći pastor Eglise Nouvelle Vie (crkve Novi život) u Montrealu, Kanada, čest je govornik na konferencijama za crkveno vodstvo Expect koje održava World Challenge širom svijeta. Pod njegovim vodstvom crkva Novi život narasla je sa šačice ljudi na više od 3500 ljudi u dijelu Kanade sa svega nekoliko uspješnih protestantskih crkava.

petak, srpnja 22, 2016

NE SPOMINJE IH SE VIŠE

Postoji dobra vijest za svakog kršćanina koji se bori ili radi da pokori djela svoga tijela u svojoj vlastitoj snazi. Uključuje li to i vas? Koliko puta ste pokušali izraditi pobjedu u svom kršćanskom životu? Koliko ste obećanja dali Bogu samo da biste ih ponovno prekršili? Koliko puta ste mu pokušali ugoditi odbacujući svoje požude i navike, samo da biste još jednom podbacili?

Evo vaše dobre vijesti iznesene u Mihejevoj knjizi: "(Gospodin) će satrti naše opačine" (Mih 7,19). Božja Riječ nam daje sliku za slikom kako on briše naše grijehe iz sjećanja: On ih se više ne sjeća. On ih baca u more. On ih svladava, što znači, lovi ih i zarobljava. Izaija nam čak kaže da Bog uzima naše prijestupe i baca ih za svoja leđa: "Za leđa si bacio sve moje grijehe" (Iz 38,17). To znači da Bog nikada neće ponovno gledati naše grijehe i obznaniti ih.

Sad mi dopustite da vas pitam: Ako Bog zaboravlja naše grijehe, zašto mi uvijek dopuštamo đavlu da iskopa neki mulj ili kaljužu iz naše prošlosti i maše nam time pred licem? Svi naši grijesi već su pokriveni Kristovom krvi; očišćavajuća, opraštajuća snaga Isusove krvi obuhvaća sve. Ona pokriva čitav naš život.