srijeda, rujna 28, 2016

USREDOTOČITE SVOJE MISLI NA ISUSA

Pismo je jasno da trebamo obratiti pozornost na svaku proročku poruku koju su iznijeli pobožni ljudi i koja je potvrđena u Pismu. Trebamo skupiti sve znanje koje možemo o nadolazećoj oluji, tako da možemo pripremiti svoje srce za sve s čime ćemo se suočiti.
Ali ne smijemo dopustiti da strah ili tjeskoba proždru naše misli ili da ščepaju naše srce. Tama pouzdano dolazi i sud je na samim vratima. Ali kao narod Božji, ne možemo dopustiti da ikakav oblak tame sakrije veliko svjetlo Njegovih obećanja ljubavi i milosrđa prema svome narodu.
NE DOPUSTITE DA SOTONA UKRADE VAŠU NADU
Trebamo biti dobro informirani Riječju Božjom i njegovim prorocima, ali ne smijemo se toliko baviti proročkom spoznajom da ona preuzme naš život. Đavao bi volio da se to dogodi. On zna da nas ne može navesti da posumnjamo u Gospodnju Riječ u vezi sa sudom, pa će nastojati odvesti nas u drugu krajnost i natjerati nas u strašnu opsesiju s pogibeljnim vremenima.
Jednostavno rečeno, sotona nam želi oteti svu nadu uništivši nas mislima o predskazanim događajima. Ali mi ne možemo odgonetavati budućnost potpuno se zaokupivši njome. Zapravo, možemo završiti u zamci straha, opsjednuti strašnim događajima.
USREDOTOČITE SVOJE MISLI NA ISUSA
Apostol Pavao nas uvjerava ovom uputom:
"Uostalom, braćo, sve što je čestito, što je dično, što je pravedno, što je nevino, što je ljubezno, što je na dobru glasu, i sve što je kreposno i hvale vrijedno, to neka bude sadržaj vaših misli" (Fil 4,8).
Drugim riječima: "Čuli ste sva upozorenja. Sad obratite pozornost na ono što otkriva Riječ Božja i što kažu njegovi stražari. I, na kraju, usredotočite svoje misli na Isusa i njegovu dobrotu."

utorak, rujna 27, 2016

POČIVANEJ U OČEVOJ LJUBAVI

Godinama sam vjerno upozoravao na skorašnji ekonomski holokaust širom svijeta. Već vidimo da se to ostvaruje širom kugle zemaljske. Upozoravao sam da će kršćani trpjeti, da će biti veliki gubitak i nevolja, i to se već događa. Mnogi dragi sveti širom svijeta prolaze kroz veliki financijski i mentalni stres.
STIL ŽIVOTA SE MIJENJA
Iako su sve te stvari strašne, nijedna od njih ne bi smjela biti ono na što usredotočujemo našu snagu i službu. Naprotiv, moramo nastaviti navješćivati ljubav Boga Oca te milost i milosrđe našega Spasitelja.
Znam da će se američki stil života – a tako i stil života onih u svakoj bogatoj naciji – neprekidno mijenjati. Znam da sve tetura i trese se. Ali kad se ujutro dignem, ne brinem se: "Što ćemo jesti? U što ćemo se obući? A što će biti s grijanjem, svjetlom, sigurnošću?" Isus nas je upozorio da to ne činimo.
SAVRŠEN MIR
Ja se odmaram u ljubavi moga Oca. Činjenica je da znam da ja nisam Bog i da je jedino on u kontroli svega. Ja jednostavno činim ono što je činio i prorok Izaija: on je s potpunim pouzdanjem u svoga Gospodina svoj um postavio u položaj odmaranja.
"Onoga koji je čvrstih nakana čuvat ćeš u miru, u miru jer se pouzdao u te"(Iz 26,3).
Izaija prorok izjavio je tu istinu vjernicima svih vjekova – a Bog ne može lagati!

ponedjeljak, rujna 26, 2016

ODSAD - Gary Wilkerson

"Anđeo joj reče: 'Ne boj se, Marijo, jer si našla milost kod Boga. Evo, ti ćeš začeti i roditi Sina komu ćeš nadjenuti ime Isus" (Lk 1,30-31).
Božja naklonost doslovce je prouzročila iscrpnu promjenu u Marijinu životu – zaokret za 180 stupnjeva. Prema Bibliji, ona je začela. Kad je Božja naklonost na vašem životu, on ne kaže samo: "Stvari će se riješiti, samo nastoj imati sretne misli." Ne, Bog mijenja vaš svijet; on okreće stvari naglavce.
ROĐENJE NEČEGA NOVOG
Marija je začela! Kad primite Božju naklonost, on će uzrokovati začeće, rođenje nečega novog u vašem životu. U vašem su životu potrebe, vapaj u vašoj duši. A kad dođete Bogu i primite njegovu naklonost, na vas će se izliti blagoslovi i vaš život bit će promijenjen.
Marija je to razumjela i zapjevala je:
"Slavi duša moja Gospodina;
duh moj kliče od radosti u Bogu Spasitelju mome,
jer milostivo pogleda na neznatnu službenicu svoju.
Gle! Odsad će me blaženom zvati svi naraštaji" 
(Lk 1,46-48).
STVARI ĆE BITI DRUKČIJE
Volim ovaj izraz "odsad". Odsad će nešto biti drukčije – i želim da se držiš toga. Želim da danas prihvatiš tu istinu u svojoj duši, u svom duhu i u svom umu.
"Odsad" će se u tebi događati promjena. Prijeći ćeš od življenja za svoje vlastite želje u život koji je apsolutno predan Njemu, shvaćajući da ništa ne možeš učiniti u svom vlastitom ponosu. Odluči da ćeš se uzdati u Isusa i to Isusa samog.

subota, rujna 24, 2016

PREOBRAŽENI - Claude Houde

Jedna obitelj u našoj crkvi ima snažno svjedočanstvo. Oca je zlostavljao i tukao jedan vjerski lik kad je bio mlad i kao odrasla osoba, gorio je mržnjom prema vjeri čitavoga svog života.
Kad je prije nekoliko godina izgubio posao, žena je počela primati pomoć kroz nekoliko službi koju nudimo za obitelji u našem gradu. Kasnije, za Božić, postala je volonterka, i tada se sprijateljila s ljudima i malo-pomalo počela redovno pohađati crkvu.
NIKADA VIŠE NEĆU STAVITI NOGU U CRKVU
Godinu dana kasnije, kad je ponovno volontirala tijekom božićne distribucije, njezin ju je muž upozorio: "Slobodno idi, ali ja neću doći po tebe! Nikada više neću staviti nogu u crkvu!"
Na kraju posljednjeg dana volontiranja, nazvala je muža i rekla: "Dragi, tako sam umorna. Molim te dođi po mene u crkvi." Koji god da je razlog bio, on se nevoljko složio. Nakon više od jednog sata, još ga uvijek nije vidjela, tako da se zabrinula za njega. Gledajući po crkvi, našla ga je u svetištu kako nosi kutiju s hranom!
"Što to radiš?" pitala je.
"Pa, odlučio sam ući i sve to pogledati. Potrebna im je pomoć pa ću još malo ostati, ako nemaš ništa protiv."
SPUSTIO JE GLAVU I ZAJECAO
Dva sata kasnije, ovaj par ušao je u kola na crkvenom parkiralištu, nakon što su vidjeli stotine obitelji – siromašnijih od siromašnih – kako stižu u crkvu i primaju svoje košare i darove. Muž se više nije mogao suzdržati, spustio je glavu na volan i zajecao. Žena ga nikada nije vidjela takvog.
Godine zlostavljanja od ruku "vjerskih" ljudi koji predstavljaju Boga učinile su da mu se lice smoči onim suzama. Konačno je bio u stanju reći svojoj ženi: "Kad sam bio dječak, volio sam slušati ljude dok su govorili o Isusu i htio sam drugima pomagati poput njega."
Ove godine, njihova je cijela obitelj volontirala za Božić. Oni su nadnaravnom silom vjere postali živo kamenje, žive poslanice Njegove milosti, koje čitaju svi ljudi.

Claude Houde, vodeći pastor Eglise Nouvelle Vie (crkve Novi život) u Montrealu, Kanada, čest je govornik na konferencijama za crkveno vodstvo Expect koje održava World Challenge širom svijeta. Pod njegovim vodstvom crkva Novi život narasla je sa šačice ljudi na više od 3500 ljudi u dijelu Kanade sa svega nekoliko uspješnih protestantskih crkava.

petak, rujna 23, 2016

DOPUŠTANJE MILOSRĐU DA TEČE

Na Pentekost, Duh Sveti je pao na pripremljene ljude koji "svi bijahu jednodušn(i)" (Dj 2,1). Dakle, što to znači da su ljudi bili jednodušni? Jednostavno rečeno, kroz njih je teklo milosrđe. Dopustite mi objasniti.
Pogledajte ljude koji su bili nazočni na Pentekost, ljude koji se danas smatraju crkvenim ocima. Neki od tih ljudi žalosno su sagriješili protiv Gospodina i protiv svoje braće. Svi su oni trebali oproštenje i njihovi grijesi trebali su bili pokriveni ili crkva nikada ne bi napredovala s djelom koje je Duh bio spreman učiniti.
ŽALOSNI GRIJESI
Pogledajmo Petra. On je užasno pohulio, uvrijedivši Isusa kao i druge učenike. To crkveno tijelo oprostilo je Petru i pokrilo ga tako da se njegova prošlost nikada više nije mogla držati protiv njega. Pogledajmo i Jakova i Ivana, "sinove groma". I oni su žalosno sagriješili, uvrijedivši ostale učenike kad su držali da su vrjedniji od ostalih. I njima je bilo oprošteno i bili su pokriveni.
Zapravo, svatko nazočan onoga dana mogao je reći: "Čekaj malo, Petre, tko je tebe učinio vođom ovdje? Odrekao si se Krista." Nitko to nije učinio, jer su njihova srca bila pripremljena kroz milosrđe. I bili su spremni primiti Duha kad je došao u velikom izliću na Pentekost.
STVARI SRCA
Ljubljeni, to je razlog zašto je Petar u svojim poslanicama usredotočen na stvari srca. On je iz prve ruke znao da sve te stvari trebaju biti izbačene i oproštene, kako djelo Duha ne bi spriječilo nikakvo tijelo. Jednako je istina za Kristovu crkvu danas, za nas koji trebamo primiti njegovu kišu za žetvu.
Hoćemo li spriječiti djelo Duha neopraštanjem? Ili ćemo biti pripremljeni dopuštajući milosrđu da teče kroz nas do drugih?

četvrtak, rujna 22, 2016

SLAVA POSLJEDNJEG DOMA

Đavao zna što je zapisano u Riječi Božjoj i odlučio je spriječiti veliku žetvu za koju zna da dolazi. On je pustio žestok napad na crkvu, koristeći svako moguće oružje da ukloni mir naroda Božjeg.
Tama i strah koji lebde nad svakom nacijom ostavili su ljude da se osjećaju bespomoćni. U Americi su sudovi donijeli zakone koji se diče perverzijama, sve protiv volje naroda. Rezultat je beznadnost i stres, slabljenje duha i čak izazivanje fizičke bolesti.
DEGRADIRANJE GRIJEHA
U domu Božjem grijeh je degradiran, a pakao neprihvaćen. Čitave se denominacije cijepaju radi pitanja istospolnih brakova. U međuvremenu, evanđeoski kršćani – oni koji bi trebali nositi baklju Riječi Božje – stavljaju svoju snagu u pokrete koji nisu usredotočeni na Krista.
U Hagajevo vrijeme Izraelci su bili obeshrabreni nad novim hramom koji su gradili. Njihovo djelo činilo se tako beznačajno u usporedbi s veličanstvenošću ranijeg hrama. Dok su se prisjećali svih prošlih Božjih slava, plakali su od očaja nad skromnim domom pred sobom. Hagaj je pitao ljude: "Ima li još koga među vama koji vidje ovaj Dom u njegovoj staroj slavi? A kakva ga sada vi vidite?  Prema onome, nije li to ko ništa u vašim očima?" (Hag 2,3).
NE USPOREĐUJTE
Ljubljeni, isto pitanje vrijedi i za nas danas. Možda se prisjećate velikih probuđenja prošlosti, gdje je Duh snažno padao i mnogi su se spasili. Recite mi, vidite li život crkve danas kao ništa u usporedbi s onim prošlim vremenima?
Kažem vam, riječ koju je Bog dao Hagaju za svoju crkvu vrijedi i za nas danas: "… duh moj posred vas ostaje … Slava ovoga drugog Doma bit će veća nego prvoga – riječ je Jahve nad Vojskama. I na ovom ću mjestu dati mir" (Hag 2,5.9). 

srijeda, rujna 21, 2016

KIŠA ZA ŽETVU

Proroci – od Izaije, Jeremije i Ezekiela pa sve do malih proroka – otkrivaju da će u posljednje dane Božji Duh još jednom pasti na pripremljen narod. Taj događaj spominje se kao "kiša za žetvu". Obećano je da će ona čak biti veća od "rane kiše", što je bilo silno izliće Duha na Pentekost.
Ovo proročanstvo o "kasnoj kiši" odnosi se na dvije Izraelove godišnje kiše. Njihove sezone bile su suprotne našim današnjima, s ranom kišom koja je padala u jesen navodnjavajući upravo zasijanu ljetinu. To  karakterizira ono što se dogodilo na Pentekost, kad je "rana kiša" pala u velikom izliću Duha Božjega. Ta kiša navodnila je sjeme Riječi i ono je raslo i širilo se kako bi postalo crkva širom svijeta koju danas vidimo.
NEMA ŽETVE BEZ KIŠE
Izraelova "kasna kiša" dolazila je u proljeće upravo prije žetve, da bi ljetina sazrela. Zaharija govori o toj posljednjoj kiši, izliću Duha Svetoga u ovim posljednjim danima (vidi Zah 10,1).
Mojsije je rekao da jednostavno ne može biti žetve bez još jedne kiše. Gospodin je kroz njega rekao Izraelu: "Ako doista poslušate zapovijedi … davat ću vašoj zemlji kišu u pravo vrijeme: u jesen i u proljeće, i moći ćeš sabirati svoje žito, svoje vino i svoje ulje" (Pnz 11,13-14).
PROBUDI SE, CRKVO!
Na kraju, Joel 2,21-27 nam daje živu sliku kako to izgleda kad ta kiša za žetvu dođe, govoreći zapravo: "Probudi se, crkvo! Pogledaj oko sebe! Ono što vidiš da se događa bilo je prorečeno. Počinje kišiti; Gospodin je stvorio oblake sjajne i pune vode. Duh sve priprema za posljednju veliku žetvu."