petak, rujna 26, 2014

JEDNA NEKOMPROMISNA RIJEČ

" Oni … stigoše u Solun, gdje su Židovi imali sinagogu. Pavao, po svom običaju, uđe onamo te je … raspravljao s njima na temelju Pisama, tumačeći i dokazujući kako je trebalo da Mesija trpi i uskrsne od mrtvih. 'A taj Mesija – govorio je – jest Isus koga vam ja navješćujem'" (Dj 17,1-3). Vjerojatno su vođe sinagoge u Solunu godinama održavali tihe, neuznemirene sastanke. Marljivo su poučavali Pismo i činili su se jako sveti izvana.

A onda je na scenu došao Pavao, uzbunjivač, i za samo tri tjedna propovijedanja o kraljevskoj Isusovoj vlasti prevrnuo čitavo ono područje Soluna. Iz iskustva je znao da će svega nekoliko odanih slušati Kristovu riječ, ali da većina neće ostaviti svoju dugo održavanu vjersku tradiciju. Isto tako, znao je da će se ispuniti zavišću i mržnjom prema svemu što će uznemiriti njihov način vršenja stvari. Izjavio je da je njegovo propovijedanje evanđelja izazvalo mučnu borbu: "Usudili smo se, pouzdavši se u svoga Boga, propovijedati vam Radosnu vijest Božju usred mučne borbe (opozicije)" (1 Sol 2,2).

Što je izazvalo tu silovitu opoziciju? Pavao i Sila nisu bili glasni, nisu provocirali i nisu pljačkali crkve. 


Kasnije je, u pismu onima u Solunu koji su ustrajali s Gospodinom, napisao: "Naše propovijedanje ne potječe ni od zablude, ni od nečistoće, niti je učinjeno s prijevarom … ne kao oni koji se nastoje svidjeti ljudima, već Bogu, koji prosuđuje naša srca. Nikada nismo, kako već znate, nastupali ni s laskavim riječima ni s pritajenom željom za bogatstvom. Tomu je Bog svjedok ... Naprotiv, bili smo među vama blagi. Kao majka koja s ljubavlju njeguje svoju djecu … jer ste nam omiljeli, htjeli (smo vam) predati ne samo Radosnu vijest Božju nego i svoj život" (1 Sol 2,3-8). Ti religiozni ljudi koji su se godinama tako prenemagali da ljube Boga, sad su se razbjesnjeli. Postali su ljuta svjetina; napali su Jasonovu kuću i uzbunili ljude i vođe grada (vidi Dj 17). Uzrok sve ove velike mučne borbe bila je ona jedna nekompromisna riječ: "… da ima drugi kralj, neki Isus" (Dj 17,7).

četvrtak, rujna 25, 2014

NEUSTRAŠIV KAO LAV

Mnogo propovijedam na temu molitve jer vjerujem u žarku molitvu pravednika. Ali sama molitva neće uzdrmati grad!

Ilija je bio čovjek snažne molitve, ali bilo je tu nešto više od njegove molitve što je prodrmalo Ahabovo kraljevstvo i razbjesnilo Izebelu. On je zapravo pozvao lažne proroke na goru Karmel i izazvao ih. Izebala je pogubila Božje proroke i odvela Izraela u otpadništvo te užasno idolopoklonstvo štovanja Baala – a nitko je nikada nije izazvao! Iako sedam tisuća vjernika nije pokleknulo pred idolom, bili su tihi, nepoznati i uplašeni. I tada se pojavio Ilija, kojega je Ahab nazvao "upropastiteljem Izraela" (1 Kr 18,17). Ilija je završio na potoku Kišonu s mačem u ruci te pogubio stotine lažnih Baalovih proroka "u ime Jahvino".

S vragom i njegovim mnoštvom Ilija nije bio gospodin. Dok su "skakali i prigibali koljena pred žrtvenikom … Ilija im se naruga" (1 Kr 18,26-27). Zahvaljujući nedostatku svetosti, crkva posljednjih dana šćućurila se pred silama tame, jer Pismo nam kaže: "Pravednicu su neustrašivi kao mladi lav" (Izr 28,1). Neki će reći: "Ali Isus je bio krotak! Nije otvarao usta niti se odupirao kad su ga odveli da ga razapnu." Ali to je bilo zbog toga što je došao čas tame, čas kad je trebao biti predan u ruke neprijatelja. Nije šutio u hramu kad je istjerivao mjenjače novca. Nije šutio kad je vjerske vođe nazivao zmijama – slijepim vođama – obijeljenim grobovima – generacijom guja (vidi Mt 23). Nekima je čak neustrašivo rekao da je sotona njihov otac.

Mnoge crkve danas su pune tihih, gospodskih diplomata koji ne žele uzbibati vode. Nitko ne želi nevolju! I tako đavolje kraljevstvo ostaje neizazvano. Imamo i više nego dovoljno nasmiješenih, sivih kršćana! Čuo sam bijes jednog čovjeka koji mi je rekao: "Hajde da se ti i ja okladimo – za bilo koji iznos novca! Vi ljudi u toj crkvi ne možete zaustaviti ništa. Dobit ćete malo publiciteta, ali nikada se ništa ne mijenja. Ništa vi ne možete zatvoriti. Nemoćni ste." Govorio je o pobačaju i mogao sam u njegovu glasu osjetiti izrugivanje sotone. Bilo je to drsko! Kao da je rekao svim kršćanima: "Svi ste vi duhovni mlakonje. Nećete potrajati; kad se pojavi opozicija, dići ćete ruke. Pobjeći ćete u sigurnost svojih zidova i sakriti se."

Ne! "Pravednicu su neustrašivi kao mladi lav!"

srijeda, rujna 24, 2014

BOG ĆE STAJATI UZ VAS

"Oko ponoći Pavao i Sila molili su i pjesmom slavili Gospodina … Tad najedanput nastade tako jak potres da se uzdrmaše temelji tamnice. U isti se čas otvoriše sva vrata, i svima spadoše okovi" (Dj 16,25-26). Tamničar, vidjevši što se dogodilo, pao je pred Pavla i Silu govoreći: "Gospodo, što mi treba činiti da se spasim?" (Dj 16,30).

Tamošnji gradski dužnosnici i vjerski vođe otišli su u krevet misleći: "Uspjeli smo! Ovo je bilo posljednji put što smo čuli za ove probisvijete uzbunjivače. Sad smo ih doista ušutkali!" Ali kakva strka sljedećeg dana! Mogu zamisliti kako vojnici kucaju na vrata gradonačelnika, članova gradskog vijeća i vjerskih vođa te im kažu: "Brzo! Spustite se do gradske vijećnice. Imamo velik problem!" U stanju šoka, dužnosnici su vjerojatno odgovorili: "Što? Potres? Vrata tamnice su se otvorila i lanci zatvorenika su spali s njih, a oni čak nisu ni pokušali pobjeći? I tamničar se pridružio njihovoj vjeri?"

Gradski vođe doista su se uplašili jer bio je zločin išibati rimske građane (Pavao i Sila bili su Rimljani). "Kako to mislite da ne žele izaći iz zatvora? Što traže? Da dođemo k njima i ispričamo im se i da ih ispratimo iz zatvora?"
"… dođoše pa im se ispričaše. Nato ih izvedoše i zamoliše da ostave grad" (Dj 16,39).

Volim to! Evo njih; nisu se hvastali svojim duhovnim autoritetom, nego su se ponašali kao veleposlanici kralja Isusa. Dok su gledali kako se Kristova sila ismijava, Pavao i Sila sad su htjeli da ona mala molitvena grupa vidi kako Bog očituje svoju silu onima koji se dižu protiv sila pakla. Otišli su ravno do Lidijine kuće i kakav je to samo sastanak morao biti! Zamišljam kako Pavao kaže onoj kućnoj grupi: "Vidite, đavao može bjesnjeti, možebitne sile mogu prijetiti, ali Bog ima svu silu! Ako zauzmete stav, Bog će stajati uz vas!"