utorak, rujna 23, 2014

POTREBNO NAM JE VIŠE UZBUNJIVAČA

Moja molitva je da svaki ud Kristova tijela postane uzbunjivač! Potrebna nam je vojska uzbunjivača koji su tako ispunjeni Duhom Svetim da će uznemiriti grad New York i svaki drugi grad širom svijeta; uzbuniti njihove pokvarene institucije; izazvati postojeće mrtve crkve; uznemiriti vođe, gradonačelnike, gradsko vijeće, vodstvo zajednice! Drugim riječima, potrebni su uzbunjivači Duha Svetog koji će djelovati po Duhu navješćujući Kristovu kraljevsku vlast tako učinkovito da će se čitavi gradovi uzbuniti.

Pavao i Sila bila su dva najveća uzbunjivača na svijetu! Biblija kaže da su ti "ljudi … predali (riskirali) život svoj za našega Gospodina Isusa Krista" (Dj 15,26). Pavao, Barnaba, Sila i Timotej bili su takvi ljudi, hodajući u sili Duha. Kao što je vidljivo u Djelima 16, kad im je Duh Sveti zabranio da govore Riječ u Aziji, pokorili su se. Kad su htjeli poći u Bitiniju i Duh im nije dopustio, umjesto u Bitiniju otišli su pod vodstvom Duha u Troadu.

Zatim je Pavao imao viđenje kako ih neki čovjek poziva u Makedoniju te su odmah krenuli za Filipe, glavni grad Makedonije. Kad su stigli, jedna ih je mlada žena, vračara, slijedila vičući: "Ovi su ljudi sluge najuzvišenijeg Boga; oni navješćuju put spasenja" (Dj 16,17). Nakon što su to mnogo dana podnosili, Pavao "se okrene i reče duhu: 'Zapovijedam ti u ime Isusa Krista da iziđeš iz nje.' I u isti čas iziđe duh" (Dj 16,18). Iznenada se sav grad uzbunio. Ova vračara očito je bila velika turistička atrakcija, ali sad je bila iscijeljena i slavila je Gospodina!

Pavao je uzbudio status quo. Izazvao je đavla koji je ondje godinama vladao. Robovlasnici izbavljene žene odvukli su Pavla i Silu na trg pred pretore. Optužba je bila: "Ovi ljudi … bune naš grad" (Dj 16,20).

Danas nam je potrebno više takvih uzbunjivača!

ponedjeljak, rujna 22, 2014

ISUS JE ZAUZEO NAŠE MJESTO by Gary Wilkerson

Kad je Isus zauzeo naše mjesto, to je uključivalo više od samog odlaska na križ.

Da, on je zauzeo naše mjesto podnijevši osudu za naše grijehe, ali je zauzeo naše mjesto i u drugom vidu – kao onaj koji je hodao savršeno u savezu s Bogom. Isus je živio kao čovjek koji je bio bez grijeha, besprijekoran, koji je održao svaku svetu zapovijed. I ispunivši zakon savršenom poslušnošću, ispunio je taj savez. To je nevjerojatna novost!

Ali postoji još veća vijest: Isus nije zadržao blagodati tog saveza za sebe, nego ih je podijelio s nama svima. Kad stoji pred Ocem, kaže: "Sa sobom sam doveo svoje prijatelje da sudjeluju u blagoslovima tvoga saveza. Dok stoje pred tobom, stoje u meni. Tako je sva moja pravednost njihova. Oče, njihovo oproštenje aktivirano je kroz naš savez."

Hvala Bogu, nije nas odabrao da držimo savez s njim! Međutim, Čovjek koji ga je savršeno održao traži nas da mu se pridružimo u tom njegovu odnosu saveza s Ocem. A kad pristanemo, hodamo u Kristovu vlastitom Duhu. To je ono što je Ezekiel prorokovao kad je rekao: "Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas … Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe" (Ez 36,26-27).

Neki kršćani poraženi su od pomisli da moraju održavati Božje zapovjedi. Oni misle: "Moram više čitati Bibliju, više moliti, više evangelizirati." Ako razmišljate na taj način, ne živite pod Novim savezom – živite pod mojsijevskim zakonom. To je krajnje jadno, jer nikada ne možete u potpunosti održati zakon; kad prekršite jedan njegov dio, prekršili ste sve.

Kad dođete Kristu, otkrivenje Božjega Novog saveza trebalo bi pojačati svjetlo razumijevanja u vama. Ne treba vam se zapovijedati da tražite lice Božje, da dijelite radosnu vijest o Kristu sa svojim bližnjim, da upoznate slobodu u Onome koji je sve to postigao za vas. Njegova narav počinje mijenjati vašu narav – i te stvari činite srcem punim radosti!

petak, rujna 19, 2014

SUDOVI GOSPODNJI SU ISTINITI

Davidova ljubav za Gospodina nikada nije ohladnjela jer je imao poštovanja za svaku riječ. "Neokaljan strah Jahvin – ostaje svagda; istiniti sudovi Jahvini – svi jednako pravedni, dragocjeniji od zlata, od zlata čistoga, slađi od meda, meda samotoka. Sluga tvoj upozoren je njima; tko ih drži, velika mu nagrada" (Ps 19,10-12). "Sluga tvoj upozoren je njima." Tko će upozoriti sve one zavedene ovce čiji pastiri im ne kažu istinu? Oni propovijedanje o sudnjem danu nazivaju negativnim, lažnim proročanstvom, ali David i proroci nazivali su sve to slatkim medom.

Najslađa, najmilosrdnija stvar koju Bog danas čini za svoj narod je da još jednom šalje neustrašive proroke i stražare kako bi probudili crkvu i usadili u nju strah Božji. Kako slatko zvuči: "Ako se ne obratite, umrijet ćete u svojim grijesima!" Med! "Zemlja sa svojim ostvarenjima u ognju će se rastopiti." Med! Vjerujem da možete zajedno s Jeremijom reći: "Kad mi dođoše riječi tvoje, ja sam ih gutao; riječi tvoje ushitiše i obradovaše srce moje" (Jer 15,16).

Isus je upozorio: "Ali tko ustraje do konca, bit će spašen" (Mt 24,13). To govori o onima čija ljubav se nikada ne smanjuje, nego naprotiv, raste i ne odustaje ni u jednoj kušnji. Timotej povezuje to s našim stavovima prema zdravoj nauci: "Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrave nauke … te će odvratiti uši od istine, a okrenut će se bajkama" (2 Tim 4,3-4). U samim ovim posljednjim danima dolazi veliki otpor prema čistoj, neiskvarenoj nauci. Zdrava nauka suobličuje slušatelje s pobožnošću, ali mnogi je ne podnose – niti će je. Naširoko se odbacuje propovijedanje o svetosti i proročkim upozorenjima (vidi 2 Sol 2,10-12).

Tisuće kršćana u ponoć će biti tako hladni da ih čak ni sudovi koji će padati neće vratiti natrag k Bogu. Jeremija je oplakivao svoj narod: "Biješ ih, ali njih ne boli; zatireš ih, al' oni odbijaju pouku tvoju" (Jer 5,3). Od Petra imamo ovo upozorenje: "Prema tome, ljubljeni, jer ovo unaprijed znate, čuvajte se da ne biste zavedeni zabludom zločinaca izgubili svoj čvrsti stav! Štoviše, rastite u milosti i pravoj spoznaji našega Gospodina, Spasitelja Isusa Krista" (2 Pt 3,17-18). Ne budite zavedeni grijehom, lažnim naukama ili ljutnjom na Riječ!