subota, listopada 25, 2014

ŽELJA ODREĐUJE SUDBINU by Claude Houde

Ja sam pastor crkve New Life na južnoj obali Montreala u Kanadi. Našu smo crkvu započeli s nekoliko ljudi u majušnoj prostoriji u zgradi koju smo iznajmili od školskog vijeća. Danas svakoga tjedna u crkvu dolazi preko 3500 ljudi, nešto što se nikada nije dogodilo u Quebecu. Manje od dva posto stanovništva evanđeoski su vjernici. Evanđeoska crkva u našoj naciji traje preko pedeset godina, s prosječnom posjećenošću manje od osamdeset ljudi.

Kako možemo objasniti ovu neuobičajenu žetvu? Zašto smo blagoslovljeni s preko dvadeset uzastopnih godina rasta u jednom od najneprijateljskijih i najsekularnijih okruženja u Sjevernoj Americi? Mi ne održavamo evangelizacije vani i ne nastojimo provoditi posljednje trendove u metodama i strategijama rasta moderne crkvene. Prolazimo kroz jedan program izgradnje za drugim i održavamo više službi u nedjelju te eksponencijalno iz godine u godinu sve više rastemo. Zašto? Jednostavno zato što su muškarci i žene svih dobi i iz svake moguće etničke i socijalne pozadine doživljavali s odlučnošću preobražavajuću silu vjere. Svake godine stotine se krštavaju i pričajući priče o milosti, hrabrosti i iskupljenju – čudesne, divne priče koje su potpuno neobjašnjive izvan "djela Božjega"! Oni pozivaju svoje prijatelje, susjede, obitelj, kolege s posla ili školske prijatelje da "kušaju i vide kako dobar je Jahve: blago čovjeku koji se njemu utječe" (Ps 34,9). I Bog umnaža crkvu.

U modernom, sekularnom i ciničnom francuskom Quebecu, kao i svuda širom svijeta, vjera s odlučnošću je paljenje vatri probuđenja i mijenjanje života. Tisuće "Daniela" doživljava proboje i izbavljenja koja su neoboriva. Ne postoji nikakav "sustav zvijezda", čudni misteriji, dotjeran profesionalizam niti ikakvi trikovi. Postoje jedino moderni "Danieli", muškarci i žene koji svakodnevno žive u svjetlu i slobodi, sili i mogućnostima vjere s odlučnošću. Oni razumiju da želja određuje sudbinu i, ako to ljudima nije moguće, Bogu je sve moguće.

__________
Claude Houde, vodeći pastor Eglise Nouvelle Vie (crkve Novi život) u Montrealu, Kanada, čest je govornik na konferencijama za crkveno vodstvo Expect koje održava World Challenge širom svijeta. Pod njegovim vodstvom crkva Novi život narasla je sa šačice ljudi na više od 3500 ljudi u dijelu Kanade sa svega nekoliko uspješnih protestantskih crkava.

petak, listopada 24, 2014

ISUS DOLAZI SA ZAPOVJEDNIČKIM ZOVOM

"Jer će sam Gospodin sa zapovjedničkom zovom, s glasom arkanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba, i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu. Zatim ćemo mi živi, mi preostali, biti skupa s njima odneseni u zrak na oblacima u susret Gospodinu. I tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom. Stoga, tješite jedan drugoga tim riječima" (1 Sol 4,16-18).

Na grčkom "zapovjednički zov" znači pobuditi riječju, probuditi, pokrenuti, potaknuti na akciju. Glas arkanđela čut će svi pobjednici. "Na vratima je! Dođite, ljubljeni! On kojega ljubite dolazi da vas uzme." To nije diskretan dolazak, učinjen tiho u nekom ćošku. Ne! Isus dolazi s glasom trube, s mnoštvom anđela, sa zapovjedničkim zovom, s glasom arkanđela. Mrtvi u Kristu uskrsnut će najprije, kako bi se susreli s njim u zraku. Oni će ga prvi zagrliti. Mislite li da će oni biti tihi? S novim tijelima? Vječno izbavljeni i nakon dugog vremena konačno kod kuće s Isusom? Ljubljeni, tamo će biti gromoglasno radovanje! I dok se oni budu radovali, on će u sav svijet poslati svoje anđele da okupe njegovu djecu. Kakva će to biti dobrodošlica!

Ali evo značenja njegova dolaska, iznijetoga u nekoliko riječi: "I tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom" (1 Sol 4,17). Kako je glupo prepirati se hoćemo li živjeti na zemlji ili u nekom nebu. Nebo će biti gdje god će biti Isus. Neki su uporni da nikada nećemo napustiti ovu zemlju, da će Isus sići k nama i uspostaviti svjetovno kraljevstvo. Sve što ja želim jest ovo: "I tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom."

Želite li vi zauvijek biti s Gospodinom? Znate li da je to i njegova želja da bude s vama? "Oče, htio bih da oni koje si mi dao budu gdje sam ja, zajedno sa mnom, da promatraju slavu koju si mi dao" (Iv 17,24). Ostavite vremena i razdoblja u Očevim rukama i svaki dan svoga života živite kao da Krist dolazi za sat vremena. Ali upamtite, dok ne dođe, mnogo je posla koji se još mora obaviti.

četvrtak, listopada 23, 2014

NJEGOV DOLAZAK BIT ĆE VELIKO SLAVLJE

Za nas koji tvorimo zaručnicu ne smije biti nikakva straha kad se on pojavi. "Naprotiv, radujte se što ste dionici u Kristovim patnjama, da se mognete radovati i veseliti i u čas kad se objavi njegova slava" (1 Pt 4,13).

Nikada ne zaboravite da on one koji ga čekaju neće iznenaditi, one koji "iščekuju i požuruju dolazak dana Božjega" (2 Pt 3,12). Oni koji iščekuju njegov dolazak "iskorišćuju vrijeme, jer su ovi dani zli" (Ef 5,16). Oni ne sjede pred televizorom, prožeti sebičnim snovima i ludim ambicijama! Oni su zauzeti, ukrašujući se kao zaručnica na čekanju, radeći dok on ne dođe. One koji su pripremljeni taj dan neće iznenaditi. Za one koji ga očekuju Isus neće doći kao lopov u noći!

To će isto tako biti Gospodnji dan radosti, jer on je željan biti sa svojom zaručnicom: "Ja pripadam dragome svome, i on je željan mene" (Pnp 7,10). Mi zaboravljamo na njegovo uzbuđenje, njegovu radost, njegovo iščekivanje. Da, on čezne za svojom zaručnicom! On se radovao kad su se učenici vratili s istjerivanja đavola (vidi Lk 10,17-22). On je proslavljen čovjek, sudjelujući u svim našim osjećajima, pun radosna očekivanja što ima zaručnicu, što ima pravo na nju i što će je privući k sebi.

Obećao je da će se pokazati onima koji čekaju njegov dolazak. "… drugi put će se pokazati … onima koji ga iščekuju da im dadne potpuno spasenje" (Heb 9,28). Ovaj put ne dolazi da plaća za grijeh, nego da otkrije svoju slavu svojoj zaručnici. To očitovanje već je započelo s obzirom da pokazuje svoju silu i slavu svome svetom ostatku. Oni će biti podignuti magnetskim privlačenjem. On nije varalica; naprotiv, on se bori, čisti, poziva i privlači bliže.