petak, svibnja 26, 2017

USKRSNUĆE OVDJE I SADA

Primio sam e-mail pastora koji je napustio svoju crkvu. Ovaj jadan čovjek pao je duboko u grijeh i izgubio je ženu i djecu. Čitav se njegov život raspao i našao se kako gleda smrti u oči.
U svom najcrnjem času pao je na koljena i zavapio za pomoć. Isus je došao k tom slomljenom, očajnom čovjeku i u njega udahnuo novi život. Ubrzo nakon toga nazvala ga je žena i rekla: "Nedostaje mi Isus. Možemo li pokušati ponovno?"
Danas taj pastor radi u jednom od naših rehabilitacijskih centara za ovisnike. Pogledajte Efežane 2,1-3: "(S Kristom oživi) i vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha u kojima ste nekoć živjeli prema Eonu ovoga svijeta … Među ovima smo nekoć i mi svi živjeli u svojim tjelesnim požudama vršeći prohtjele tijela i svoga samovoljnog mišljenja i bili od naravi djeca srdžbe."
Možda ovo opisuje vaše iskustvo. Prije nego ste znali Gospodina, radili ste sve kako ste htjeli. Zahvaćeni duhom ovoga vremena, probali ste svaki grijeh i zadovoljstvo. Mislili ste da ćete "odložiti Boga" za kasnije. Vjerovali ste da će vas vaša dobra djela i donacije spasiti.
A onda je k vama došao Gospodin. "Ali Bog koji je bogat milosrđem – iz svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio – nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha, s Kristom oživi – milošću ste spašeni – s njim nas i uskrisi i s njim postavi na nebesima, u Kristu Isusu" (Ef 2,4-6).
Ljubljeni, sve to je u vezi s dobivanjem novoga života koji se može naći jedino u Kristu. Pavao ne govori ovdje o konačnom uskrsnuću. On opisuje što Bog čini na zemlji – uskrsnuće ovdje i sada.

četvrtak, svibnja 25, 2017

JEDINO ISUS DAJE ŽIVOT

Bog to i misli kad kaže: "Plaća je grijeha smrt" (Rim 6,23).
Kroz 8. poglavlje Rimljanima, Pavao ističe uništavajuću stvarnost grijeha. On izjavljuje: "Ako živite po tijelu, umrijet ćete. Ako vas tjera požuda, ako živite jedino po osjećajima, to vodi u smrt. Tijelo je mrtvo zbog grijeha."
Ukratko, smrt znači ne imati život. A jedino Isus daje život, izjavljujući: "Ja sam uskrsnuće i život" (Iv 11,25).
S obzirom da nevjernicima nedostaje život, sve za čime teže vodi u smrt. To je razlog zašto se mnogi okreću alkoholu i "rekreacionim" drogama. Nadrogirati se za njih nije više samo tulumariti; naprotiv, to je pokušaj da otupe bol stvorenu grijehom, bol uzrokovanu stvarnom prazninom.
"Zamračeni u svom razumu, otuđeni od Božjeg života zbog neznanja koje u njima vlada i zbog okorjelosti njihova srca, oni su se, izgubivši svaki ćudoredni osjećaj, predali raspuštenosti da sa svom pohlepom čine nečistoću svake vrste" (Ef 4,18-19).
Kakvo užasno stanje opisuje Pavao! On kaže: "Takvi su ljudi tako predani svijetu požude da su izgubili svaki ćudoredan osjećaj." Ukratko, otupjeli su za svaki osjećaj Boga ili života. U svome milosrđu, Gospodin poseže za svakom otupjelom dušom.
Pavao razlikuje stanje onih u Kristovu tijelu: "A vi niste naučili takvog Krista, samo ako ste ga čuli i u njemu (stojeći) podučeni kako je u Isusu istina. – (Velim i zaklinjem) da sa sebe skinete i odložite staroga čovjeka koji pripada prijašnjem načinu života, čovjeku koji u varavim požudama ide u propast, te da se iz dana u dan obnavljate duhom u kojem mislite" (Ef 4,20-23).
Pavao svoju poruku čini jasnom: "Možete biti podignuti iz mrtvih. Možete biti promijenjeni. Možete ući u novi život." Kakva nada!

srijeda, svibnja 24, 2017

ON JE VJERAN IZBAVITI

Jednom prilikom Pavao je propovijedao u Efezu, gradu koji je štovao božicu Artemidu. Srebrnari u Efezu obogaćivali su se prodajući male kipiće te božice. Ali kad se na sceni pojavio Pavao, propovijedao je: "Vaš bog je lažan. Samo je jedan pravi Bog. Njegov je Sin živio i umro kako bi oni koji su mrtvi u grijehu mogli živjeti."
Razbjesnjeli, srebrnari su shvatili da je na kocki njihova zarada te su raspirili svjetinu da uhvate Pavla, s namjerom da ga ubiju (vidi Dj 19,24-31).
Pavao je bio uvjeren da će umrijeti, tako da je na samom rubu smrti priznao: "… nevolja … nas je opteretila preko svake mjere – iznad naše snage – tako da smo izgubili nadu u život" (2 Kor 1,8). I dodaje objašnjavajući: "Čak smo u sebi smatrali sigurnom smrtnu osudu, ali to bijaše da se ne bismo uzdali sami u se, nego u Boga koji uskrisuje mrtve" (2 Kor 1,9).
Recite mi, jeste li ikada bili tako nisko kao Pavao, u tako nemogućoj situaciji? Jeste li ikada ostali potpuno bez snage, tako duboko na dnu da ste čak izgubili nadu u život? Kad je Pavao rekao: "Izgubio sam nadu u život", rekao je da se suočio sa smrtnom osudom: "Čak smo u sebi smatrali sigurnom smrtnu osudu."
Ali na scenu je došao Bog i izbavio ga. Doživjevši čudo, pisao je crkvi u Efezu: "Bio sam podignut iz mrtvih. Gospodin me izvadio iz groba. Gledao sam paklu u lice, ali Bog me uskrsnuo!"
U biti Pavao svjedoči: "Gospodin me izbavio iz velike smrti – on me i dalje izbavlja – i vjerno će me izbavljati i u budućnosti."

utorak, svibnja 23, 2017

USKRSLI ŽIVOT OD BOGA

Kao kršćani, mi vjerujemo u uskrsnuće Isusa Krista. Nakon što je Gospodin bio razapet, Duh Sveti je ušao u grobnicu gdje je ležao i podigao ga. Zbog toga na Uskrs pjevamo da je Krist ustao iz groba, pobjednik nad svojim neprijateljima, i sad vlada zauvijek sa svojim svetima.
Isto tako vjerujemo da ćemo i mi Kristovom silom uskrsnuti. To će se dogoditi kad Isus ponovno dođe. Pismo kaže da ćemo se svi promijeniti u tren oka (vidi 1 Kor 15,52). Duh Sveti će nas podići s ove zemlje s nepropadljivim tijelima i postaviti nas u samu Gospodnju nazočnost. To je uskrsna sila koju Pavao opisuje u svojim poslanicama – sila Božja koja podiže mrtve!
Želim vam pokazati da Krist i danas podiže mrtve. Sad govorim o uskrsnom životu koji Bog donosi onima koji su duhovno mrtvi. Pavao opisuje tu vrstu životonosne sile u svojoj Poslanici Efežanima:
"S Kristom oživi i vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha u kojima ste nekoć živjeli prema Eonu ovoga svijeta, prema gospodaru zračnog kraljevstva – duhu koji je sada na djelu među nevjernicima. Među ovima smo nekoć i mi svi živjeli u svojim tjelesnim požudama vršeći prohtjeve tijela i svoga samovoljnog mišljenja i bili od naravi djeca srdžbe kao i svi ostali.
Ali Bog koji je bogat milosrđem – iz svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio – nas, koji smo bili mrtvi zbog grijeha, s Kristom oživi – milošću ste spašeni! – s njim nas i uskrisi i s njim postavi na nebesima, u Kristu Isusu" (Ef 2,1-6).

ponedjeljak, svibnja 22, 2017

ISUS ŽELI RAZBITI STARE OBRASCE - Gary Wilkerson

Ako smo vezani strahom, to može izazvati da se odupremo zakoračiti u vjeri. Ali Isus ima lijek za naš strah. Za Blagdana sjenica, on se digao i izjavio: "Ova rijeka žive vode neće biti zaustavljena. Tko god vjeruje u mene, ova će ga voda hraniti životom. Ona će istjecati iz njega poput rijeke, pokazujući dobrotu nebeskog Oca" (vidi Iv 7,37-38).
Kad je naše uplašeno srce osvježeno, jedna stvar koja utječe u nas je neustrašivost: "Sve mogu u onome koji mi daje snagu" (Fil 4,13). Mnoštvo kršćana poznaje ovaj redak kao dragocjeno obećanje. Ali on je i više od toga – on je stvarnost. Primjerice, mi ne moramo skupljati hrabrost da bismo svjedočili o Isusu jer nam je on daje. Zapravo, on uzrokuje da se ona ulijeva u nas.
Ova promjena događa se na dva načina: (1) osvježenjem u različitim okolnostima i (2) dubokim osvježenjem. Kad Bog osvježava naše okolnosti, on mijenja stare obrasce. Pogledajmo dva uobičajena područja: financije i brak. Ako ste pali u financijski problem, on vas može osvježiti otkrivajući vaše nezdrave obrasce trošenja i uvjeravajući vas da ih promijenite. On vas može voditi da tražite financijski savjet koji će vam pomoći da zamijenite te obrasce i postanete mudri upravitelj.
On možda želi razbiti stare obrasce u vašem braku, obrasce koji vas drže zaglavljenog u otvrdnulom stanju, bez ljubavi. Previše parova kaže jedan drugomu: "Uvijek si takav", ili: "Učinio si to prije pet godina", ili: "Nikada se nećeš promijeniti." Važno pitanje za svaki par je: "Kako mogu najbolje vjerovati o svom supružniku i još se uvijek ponašati realno s našim stvarima?" To započinje s dugmetom za osvježenje. Vrlo se malo problema u bračnom odnosu rješava preko noći: većina zahtijeva ustrajnu milost svakoga dana.
Upamtite, Isus je spreman osvježiti nas obiljem milosti svaki put kad je trebamo.

subota, svibnja 20, 2017

SUOČAVANJE S NEPRIJATELJEM FRONTALNO - Nicky Cruz

U jednom od najcitiranijih psalama kralja Davida, a ipak najčešće pogrešno shvaćenim, on kaže: "Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni" (Ps 23,4). Ja ne mislim da je David tražio Boga da ukloni ovo zlo; on je tražio da bude guran prema bitki, da bude prisiljen suočiti se s neprijateljem frontalno. On je bio spreman poći u rat sa sotonom, a ne se skrivati od njega!
Kad je apostol Pavao nadahnjivao svoju braću u vjeri da se sjete svoje svrhe kao kršćana i svoje nagrade u nebu, rekao im je da "tješe jedan drugoga tim riječima" (1 Sol 4,18). Zapravo je rekao: "Gurajte jedan drugoga naprijed u bitki protiv zloga."
A kad je Isus obećao svojim učenicima da će nakon njegove smrti doći Utješitelj, to je bila najava rata. Duh Sveti će ih i nadahnjivati i davati im snagu za frontalno duhovno vojevanje. To je jedna dimenzija Božjeg Duha koja je vrlo stvarna, međutim, prerijetko je razumijemo i prihvaćamo.
Ako želite vidjeti Duha Božjeg na djelu u punini slave na zemlji, krenite na prve linije bojišnice gdje se vodi žestoki rat između dobra i zla, bitka za ljudske duše. Ako želite osjetiti sotonin gnjev, samo provedite neko vrijeme na njegovu terenu razgovarajući s ljudima koje drži u ropstvu i govoreći im o Isusu. Gledajte ga kako podiže svoju ružnu glavu kako bi vas pokušao zastrašiti i ismijati.
Sotonu ništa toliko ne ljuti i ne čini ga nervoznim kao kad netko od Božjega naroda nosi svjetiljku milosti u vlažnu tamu njegove tamnice. To je kad se on najžešće bori i kad mi vidimo Duha Svetog najsilnije sjati.
Nicky Cruz, međunarodno poznat evanđelist i plodan pisac, obratio se Isusu Kristu iz živote nasilja i kriminala nakon susreta s Davidom Wilkersonom u New Yorku 1958. godine. Priča njegova dramatičnog obraćenja ispričana je najprije u knjizi Davida Wilkersona Na život i smrt, a kasnije i u njegovoj vlastitoj vrlo traženoj knjizi Trči mali trči.

petak, svibnja 19, 2017

VIDJETI I UPOZNATI BOŽJU LJUBAV

Tragično, ali vjerski svijet stoljećima je podijeljen. Generacijama unatrag strašne su podjele gurale kršćane jedne protiv drugih. Brat je išao protiv brata, sestra protiv sestre te su čitave denominacije bile razorene.
Istina je da ja iskreno ljubim svoga brata jedino ako mogu zajedno s njim stajati u štovanju Isusa. Znam da uistinu ljubim svoga brata ako mogu s pouzdanjem stajati pred Kristovim prijestoljem znajući da nemam ništa u srcu protiv njega. I znam da uistinu ljubim svoga brata ako imam istu ljubav za njega koju je Isus pokazao meni.
Dakle, kako mi uistinu ljubimo jedan drugoga kao što nas ljubi Krist?
To se događa kad opraštamo onima koji su nas povrijedili, upravo kao što je Krist nama oprostio.
To se događa kad posežemo za otpadnicima, čineći sve u svojoj moći da ih obnovimo.
To se događa kad druge cijenimo više od sebe.
Dragi sveti, vruće vas danas molim: odložite su gorčinu, borbe i nepoštovanje. Ne sprečavajte blagoslov Božji u svom životu i domu. Poslušajte njegovu novu zapovijed i sjetite se njegove Riječi: "Po tome će svi znati da ste moji – ako ljubite jedan drugoga" (vidi Iv 13,35). Izgubljeni će vidjeti i upoznati Božju ljubav kroz njegove poslušne, radosne i požrtvovne ljude – crkvu. Amen!
"Ne činite ništa iz sebičnosti ili tašte slave, nego u poniznosti smatrajte jedan drugoga većim od sebe" (Fil 2,3).