JEDINO PO VJERI

Jedno od temeljnih obećanja Novoga saveza nalazi se u Jeremiji 31,34: "Oprostit ću bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati." A Pavao dodaje u Novom zavjetu: "Vas koji ste zbog prekršaja … bili mrtvi, oživi zajedno s njim; oprosti nam dobrohotno sve prekršaje" (Kol 2,13). Bog nam je obećao svoje oproštenje – za svaki grijeh.

Međutim, ovo obećanje oproštenja ograničeno je na određene ljude. Ono se odnosi samo na one koji su, satrti i bolesni od svojih grijeha, sišli u dubine krivnje, podnijeli istraživanje duše koje provodi Duh Sveti te se pokajali i okrenuli Kristu po vjeri!

Isus sam kaže: "Neće svaki koji mi govori: 'Gospodine, Gospodine!' ući u kraljevstvo nebesko" (Mt 7,21). Žalosno, ali mnoštvo kršćana nije uopće uznemireno svojim grijehom; njihov porok ih ni najmanje ne smeta. Uvjerili su sami sebe da je Bog tako milosrdan i pun milosti da će im oprostiti ako i tvrdoglavo ustraju u grijehu.

Nikada! Oni su si prisvojili lažan mir, gušeći osvjedočenja, istraživanja i djelovanja Duha Svetog. Tražili su oproštenje prije nego je njihova krivnja mogla doći u svetu žalost.

Međutim, u isto vrijeme, Božje oproštenje može se postići jedino po vjeri. Ne možemo doći do njega razmišljajući. Kristov dar pomirenja kroz krv tako je dubok, milostiv, tajanstven, da je daleko izvan ljudske mogućnosti razumijevanja. Mi možemo osjećati osudu, strah i krivnju nad našim prijestupima, ali naš nebeski Otac s ljubavlju stoji uz nas sve vrijeme, spreman oprostiti. Kristova krv, Očeva ljubav, Gospodnja želja da oprosti – svi ti blagoslovi poznati su jedino po vjeri: "Zakonom se nitko ne opravdava pred Bogom, to je očito, jer pravednik će živjeti od vjere" (Gal 3,11).