POMAGAČI U MOLITVI

Pavao je bio svjestan svoje potrebe za molitvom svetih te je svugdje tražio "molitvene pomagače". Vruće je molio Rimljane: "Ali zaklinjem vas, braćo, Gospodinom našim Isusom Kristom i ljubavlju Duha: borite se sa mnom u molitvama Bogu upravljenima za me, da budem izbavljen …" (Rim 15,30-31). A Solunjane je molio: "Braćo molite i za nas" (1 Sol 5,25).

U grčkom riječ "boriti se" ovdje znači "truditi se sa mnom kao suradnik u molitvi; hrvati se za me u molitvi." Pavao nije tražio da ga se samo jednom brzo spomene pred prijestoljem. On je vruće molio: "Borite se za me u molitvi. Vodite duhovnu bitku za mene i za evanđelje."

Kad je bio u tamnici spreman položiti svoj život, poticao je Filipljane da mole za njega: "… jer znam da će mi ovo izići na oslobođenje vašom molitvom zbog koje mi Duh Isusa Krista daje potrebnu pomoć" (Fil 1,19). On je znao da je obilježen čovjek, da su sotonine horde spremne uništiti ga. A tako je to i sa svakim pravim slugom evanđelja. Svaki pastor, propovjednik i evanđelist treba pomagače u molitvi koji će neprestano posredovati za njega.

Uvjeravam vas, ne bih vam ovo pisao da nemam pomagače u molitvi koji godinama stoje sa mnom. Nedavno sam se podsjetio na ovo dok sam u Europi održavao propovjedničke konferencije i večernje evangelizacije. Čitavo vrijeme bio sam po Duhu Božjem svjestan da me nose molitve mnogih ljudi.

U Nici u Francuskoj Amerikanci nisu omiljeni, naročito američki evanđelisti. Svi su bili u brizi za večernju evangelizaciju, pitajući se može li se uopće održati. Francuska buja skepticizmom, ateizmom, agnosticizmom, nevjerom. A sastanak kakav smo namjeravali održati nikada se nije pokušao održati.

Međutim, kad je došlo vrijeme, tisuće su se okupile. No onda sam se počeo osjećati bespomoćno. Nisam znao što bih propovijedao jer nijedna poruka koju sam pripremio kao da nije odgovarala. Moj prevoditelj i ja prethodno smo pregledali neke bilješke, ali nisam bio siguran da su dobre za taj sastanak. Upozorio sam ga: "Nisam siguran što ću govoriti."

Međutim, kad sam se popeo na podij, Duh je snažno pao na mene. Osjećao sam molitve tisuća svetih koje su me podržavale i kad sam počeo govoriti, Duh Sveti je ispunio moja usta. Propovijedao sam četrdeset minuta i čitavo vrijeme bila je strahovita tišina. Kad sam završio, jednostavno sam rekao: "Ako trebate Isusa, molim vas, dođite naprijed" i stotine ljudi skočilo je u odgovoru na noge.