KLJUČ by Carter Conlon

"Sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima! U tome je sav Zakon i Proroci" (Mt 7,12). Kao da je Isus rekao: "Ako bih bio povrijeđen, želio bih da me netko utješi. Ako bih bio izgubljen, htio bih da netko dâ sve što mora kako bi me izbavio."

Što god želite da drugi čine vama, činite vi njima. To je zapravo ključ koji otključava sva sredstva za koja nam je Isus rekao da ih tražimo. To je ključ za podnošenje poruga onih koji mu se suprotstavljaju i ključ da se bude ljubazan neprijateljima. To je srce Božje koje kaže: "Nisam voljan da itko propadne" i to je ono što vam dopušta da primite udarac u lice, a da ne uzvratite. To je ključ za radost i ljubav na radnom mjestu usprkos grubosti onih oko vas.

Obećanje na kraju tog poglavlja Pisma kaže: "Svatko tko sluša ove moje riječi i izvršava ih može se usporediti s mudrim čovjekom koji svoju kuću sagradi na litici. Udari pljusak, navališe potoci, dunuše vjetrovi i jurnuše na kuću, ali se ona ne sruši, jer je sagrađena na litici" (Mt 7,24-25). Kuća je sagrađena na djelu Božjem na zemlji. Zbog toga je Pavao mogao biti na lađi koju je udarala oluja, još uvijek stojeći, jedući i ohrabrujući one koji su trebali otplivati u sigurnost (vidi Dj 27). Tu se sve radilo o slavi Božjoj i drugim ljudima, a ne o njegovom vlastitom očuvanju. Pavao je mogao vidjeti što obični ljudi nisu mogli. Kapetan lađe i drugi mornari nisu to mogli vidjeti, ali Pavlove oči bile su otvorene i primio je nevjerojatnu objavu, jer izabrao je biti upotrijebljen za slavu Božju i za druge. On je slika onih koji će u posljednje dane imati ulje za svoje svjetiljke (Mt 25,1-13).

Potičem vas da proučavate Mateja od 5. do 7. poglavlja. Ova tri poglavlja čitao sam iznova i iznova i vjerujem da ona daju jasnu objavu onoga kakav bi kršćanski život trebao biti. Što više proučavate ta poglavlja, sve uvjereniji ćete biti da ne možete ovaj život živjeti sami – potrebna vam je snaga Božja. Zbog toga vam Gospodin kaže: "Tražite!" (Mt 7,7).


__________
Carter Conlon pridružio se pastoralnom osoblju crkve Times Square 1994. godine na poziv pastora osnivača Davida Wilkersona i postavljen je u službu starijeg pastora 2001. godine. Kao snažan, suosjećajan vođa, čest je govornik na konferencijama za pastore i vođe koje održava World Challenge širom svijeta.