MOGU LI OVE KOSTI OŽIVJETI? by Gary Wilkerson

Bog je pitao Ezekiela: "Sine čovječji, mogu li ove kosti oživjeti?" (Ez 37,3).

Kakvo pronicljivo pitanje! Bog isto pita i nas danas: "Mogu li suhe kosti u tvojoj situaciji oživjeti? Može li tvoje buntovno dijete biti obnovljeno? Mogu li tvoji nespašeni najmiliji biti dovedeni Kristu?"

To je pitanje vjere: "Vjeruješ li da se to može dogoditi?" To je i pitanje želje: "Želiš li da se to dogodi? Je si li ožalošćen nad suhim kostima u svome životu?" Ako je tvoj odgovor ne, to je znak suše – nedostatak duhovnog pomazanja (žara) nad mračnim stanjem svijeta.

Evo Ezekielova odgovora: "Jahve Gospode, to samo ti znaš" (Ez 37,3). Bio je to odgovor pouzdanja: "Gospodine, samo ti znaš te stvari. Dao si mi ovo viđenje užasne smrti. Hoćeš li reći da te kosti mogu živjeti? Je li to doista moguće?" Upravo ovo pitanje podiglo je Ezekielovu vjeru. To je bilo ono što je Bog čekao čuti i on isto čini s nama da bi potaknuo našu vjeru.

"Tad mi reče: 'Prorokuj ovim kostima'" (Ez 37,4). Kad jednom naša vjera počne djelovati – nakon što smo čekali na Boga te je raspirio našu vjeru – on nas poziva da djelujemo. Traži nas da "prorokujemo", što znači, da se s vjerom obratimo našim suhim kostima. Moramo izgovoriti riječ života u našu obitelj, vjerujući da će Bog dati snagu našim riječima. Moramo izgovoriti riječ života na naš posao, znajući da nas on drži u svojoj ruci, bez obzira na mrak okoline. Da bi to učinili, Bog mora udahnuti svoj životu u naše biće: "… duh svoj udahnuti ću u vas, i oživjet ćete" (Ez 37,6).

Bog je upravo to učinio za Ezekiela. Prorok svjedoči: "I ja stadoh prorokovati kao što mi bješe zapovjeđeno" (Ez 37,7). Možete li vi to reći o svom životu s Bogom? "Izrekao sam blagoslove i mir u živote ljudi. Rekao sam i teške stvari. Rekao sam sve što je Gospodin htio da kažem i kroz sve to znao sam da je sa mnom." To je sila navješćivanja evanđelja.

Što se dogodilo kad je Ezekiel prorokovao s vjerom? "… nastade šuškanje i pomicanje, i kosti se stadoše pribirati" (Ez 37,7). Riječ "šuškanje" ovdje odzvanja Djelima 2 kad je Duh Sveti na Pentekost udahnuo novi život u učenike. Ezekiel je bio svjedok nečega sličnog, kad su se sve suhe kosti u dolini iznenada pokrenule i ispunile životom. Skupile su se i oblikovale živa tijela: "Žilama ću vas ispreplesti, mesom obložiti, kožom vas obaviti i duh svoj udahnuti u vas i oživjet ćete – i znat ćete da sam ja Jahve" (Ez 37,6).