POTREBNA NAM JE UGODNIJA PORUKA

"Ne bojte se – reče Mojsije narodu. – Bog je došao da vas samo iskuša; da strah pred njim ostane s vama te da ne griješite" (Izl 20,20).

"Slijedite potpuno put koji vam je Jahve, Bog vaš, označio, da tako uzmognete živjeti, imati sreću i dug život u zemlji koju ćete zaposjesti" (Pnz 5,33).

U biti je rekao: "Bog se ne ljuti na vas. To nije čemu služi ovo veličanstveno iskustvo. Ne, on vas želi osnažiti svojim strahovitim strahom. On pokušava izgraditi u vama snažno oružje i to čini da biste mogli živjeti pobjedonosno sve dane svoga života."

Zatim je došla jedna od najčudnijih logika u Bibliji. Vođe su rekle Mojsiju: "Danas smo vidjeli da čovjek može ostati na životu iako mu Bog govori. A sad, zašto da umremo? Ovaj bi nas veliki oganj mogao proždrijeti; budemo li dalje slušali glas Jahve, Boga svoga, mogli bismo umrijeti. Jer, koji je smrtnik ikad slušao glas Boga živoga kako govori isred ognja – kao mi – i ostao na životu?" (Pnz 5,24-26). Rekli su Mojsiju: "Znamo da možemo čuti Boga kako govori iz ognja i preživjeti. Međutim, ako moramo sjediti pod njegovim izravnim, čistim, svetim glasom, to nećemo preživjeti. Zašto bismo umrli? Od svih ljudi na svijetu, mi smo jedini koji su čuli glas Boži i ostali na životu."

Zatim nam Gospodin daje mig što se zapravo događalo: "Kad bi samo njihova srca bila takva da me se uvijek boje i drže sve moje zapovijedi, da tako vazda budu sretni, oni i njihovo potomstvo" (Pnz 5,29).

Oni su častili Boga svojim usnama, ali srca su im bila daleko od njega. Da citiram Izaiju: "Jer mi narod ovaj samo ustima pristupa i samo me usnama časti, a srce mu je daleko od mene, i njegovo štovanje naučena ljudska uredba" (Iz 29,13).

Izraelci su bili tako odani svojim malim zlatnim likovima da ih ništa nije moglo zadržati od idolopokloničkog štovanja. Na kraju su čak zanemarili razgovijetan glas Božji u svojoj njegovoj svetosti i veličanstvu.

Kad su izraelske starješine rekle: "Potrebna nam je ugodnija poruka, inače ćemo pomrijeti", kako su bili u pravu! Kad god sjedite pod propovijedanjem Duha Svetog – slušajući Božju pomazanu, osvjedočavajuću riječ – sigurno ćete umrijeti. To znači, umrijet ćete svojim grijesima.