NE DAJTE SOTONI NI CENTIMETAR TLA

Isus je rekao svojim učenicima: "Približuje se knez ovoga svijeta. On protiv mene ne može ništa" (Iv 14,30). U biti je rekao: "Kad sotona dođe protiv mene, neće naći mjesta gdje bi mogao steći uporište. Ja sam potpuno pod vlašću moga Oca."

Isto tako, sotona ne može ući u tijelo ili duh vjernika čiji život je potpuno podređen Božjoj Riječi. On mora dobiti mjesto da bi mogao steći uporište. A to se događa jedino kad čovjek zadrži "dio cijene". Dopustite mi objasniti.

U Djelima 5 jedan bračni par imenom Ananija i Safira prodao je komad zemljišta i donio prihod novoj crkvi u Jeruzalemu. Međutim, kad su taj iznos položili do Petrovih nogu, apostol se zbunio. Pitao je: "Zašto je sotona zaposjeo tvoje srce tako da slažeš Duhu Svetomu i da zadržiš za se nešto novca od svoga zemljišta" (Dj 5,3). Čim je Petar izgovorio ove riječi, Ananija je pao mrtav na licu mjesta, a malo kasnije i njegova žena.

Koju je lekciju kroz ovo Bog htio naučiti Crkvu? Ne vjerujem da je to išta imalo s fizičkim komadom zemlje koju su Ananija i Safira posjedovali. Naprotiv, bilo je to u vezi s unutarnjim teritorijem njihova srca.

Ovaj bračni par vjerovao je da može biti poslušan Bogu 95 posto i bez opasnosti ostati neposlušan u jednom malom području. Čuli su čistu Božju Riječ, ali pobunili su se protiv onoga što su znali da je istina. Uvjerili su sami sebe: "Možemo služiti Gospodinu i zadržati tu jednu stvar." Bilo je to laganje Duhu Svetom.

Dakle, dio cijene koju su zadržali nema ništa s novcem, nego s malenim dijelom tla lakomosti u njihovu srcu. Bio je to dovoljno velik komad tla da sotoni daju uporište te su sa svojom jednom ustrajnom neposlušnošću dopustili neprijatelju da ispuni njihova srca.

Zbog toga Pavao upozorava: "Ne dajte mjesta đavlu" (Ef 4,27). Primjer Ananije i Safire je jasan: cijena pobjedonosna života nije mala stvar. To znači podrediti život potpuno Riječi Božjoj, bez ikakvih mračnih mjesta, skrivenih požuda ili pobune. Ne dajte sotoni ni centimetar tla. To je sve što mu je potrebno da bi stekao ulaz i uspostavio bazu vlasti.