POMAGATI MOLITVOM

Žena jednog pastora ostavila je žalosnu poruku na telefonskoj sekretarici naše službe. Rekla je nejasnim glasom: "Brate Dave, tisuće žena propovjednika potajno piju da bi prikrile svoju bol. To je ono što i ja radim. Pijem da bih otupila bol." Druge žene pastora piše o raspadu njihova braka ili ovisnosti muža o pornografiji.

Ljubljeni, to su ljudi kojima sad ja pomažem u molitvi. Molim za pastire i njihove obitelji, jer znam da im je to potrebno. Naučio sam iz prve ruke da pomoć u molitvi djeluje. Pismo kaže da kad je apostol Petar bio u tamnici u verigama, "Crkva je neprestano molila Boga za njega" (Dj 12,5). I Bog ga je čudom izbavio!

Pavao nije samo tražio molitvene pomagače, nego je i sam bio pomagač. Znao je da je to dio njegova poziva kao propovjednika evanđelja. Pisao je Filipljanima: "Svim svetima … s nadglednicima i pomoćnicima …Zahvaljujem Bogu svome kad god vas se sjetim – svaki put u svakoj svojoj molitvi rado molim za vas sve … jer vas nosim u srcu" (Fil 1,1.3-4.7).

Poznajete li brata ili sestru čiji brak je uzdrman? Ako je tako, što u vezi s tim činite? Govorite li drugima samo o sramoti jer su na putu rastave? Ili donosite njihova imena Gospodinu i borite se za njih u molitvi?

Želite li tu službu da budete pomagač u molitvi? Ako ne znate nikoga s potrebom, započnite moleći za sve kršćanske brakove i za sve svete Božje. Vaše molitve ne moraju biti dugačke. Jednostavno iznesite svoju molbu i vjerujte Bogu da vas čuje.

To mi je slikovito jednom bilo pokazano kad sam bio bolestan u krevetu. Jedan od mojih unuka je ušao i najavio: "Djede, molit ću za tebe." Moj mali pomagač položio je svoju ruku na moju glavu i molio: "Isuse, daj da bude potpuno dobro." Nasmiješio sam se i zahvalio mu, ali me on samo nastavio gledati. Konačno je rekao: "Iscijeljen si. Digni se!" I tako sam se digao – i bio sam iscijeljen! Njegova molitva vjere digla me na noge.
Silna se izbavljenja događaju kad sveti revno traže Boga s djetinjom vjerom za potrebe svoje braće i sestara.