ZAHVALJIVANJE ZA NJEGOVU DOBROTU

"Razmišljat ću o slavnoj krasoti veličanstva tvojega, i o čudesnim tvojim djelima. I govorit će ljudi o snazi strahotnih tvojih djela, a ja ću kazivati veličinu tvoju. Izlijevat će na spomen tvoju veliku dobrotu, i pravednosti će tvojoj klicati" (Ps 145,5-7). Riječ strahotno ovdje znači da su njegova djela tako velika da izazivaju divljenje i strahopoštovanje.

Ne možemo zanijekati Božji zahtjev da ga trebamo hvaliti u svakoj njegovoj izvrsnosti, ali posebno smo pozvani da ga slavimo za njegovu dobrotu.


Psalmist ustraje na obilnom zahvaljivanju u spomen na Očevu dobrotu. Za Davida nije bilo ništa neobično pjevati te zahvale bogatim izrazima, kao da potiče da se izlije zahvala poput vode iz izvora.

U Psalmu 107,8-9 David piše: "Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim! Jer gladnu dušu on nasiti, dušu izgladnjelu on napuni dobrima."

Ova istina o zahvaljivanju Bogu za njegovu prošlu dobrotu ganula je moje srce i bio sam potaknut činiti kao i David. Mi smo pozvani slaviti njegovu dobrotu!


Govoreći o dobroti, David započinje s Božjom sklonosti da koristi milosrđe dok suosjeća s našim slabostima i bijedom. To je uzeo iz knjige Izlaska 34,6 gdje je Bog rekao Mojsiju: "Jahve prođe ispred njega te se javi: 'Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat dobrotom i istinom.'"

Ljubljeni, osvrnite se na prošlost i sjetite se kako vam je Gospodin bio dobar. Razmišljajte o njegovom suosjećanju koje nikada nije podbacilo da vas izvede iz vaše nevolje. Nalazim zadovoljstvo hvaleći Boga za sve, posebno za njegovu dobrotu. Ne samo za njegovu prošlu dobrotu, nego i za onu koju svakodnevno vidim – dobro koje sada vidim svuda oko sebe.

"Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Jahvinu ću domu prebivati kroz dane mnoge!" (Ps 23,6).