ZADOVOLJNI S PREMALO

Bog ima toliko toga što nam želi dati. On želi "otvoriti ustave nebeske … i izliti na vas punom mjerom blagoslov" (Mal 3,10). On stoji u punom skladištu i kaže: "Ja sam Bog koji daje, ali tako je malo onih koji žele primiti od mene. Oni mi ne dopuštaju da im budem Bog!"

Svakako, trebamo biti zahvalni Bogu za sve što je učinio i već dao. Međutim, ne smijemo biti zadovoljni s onim što mi mislimo da je mnogo! Mnogi su kršćani zadovoljni da sjede u crkvi i budu blagoslovljeni Božjom nazočnošću. Takvi ljudi nisu više od "natopljenih spužava", koje sve upijaju, ali ograničavaju Boga u svom životu kad ih želi pomazati za službu.

Kad su se učenici čudili Kristovim čudima, Isus je odgovorio: "Bog za vas ima i veće djelo!" Većina od nas je poput učenika. Vidimo čudo i zadovoljni smo govoriti o njemu ostatak svoga života. Međutim, kad bismo doista poznavali Boga i dopustili mu da bude Bog za nas, tražili bismo ga daleko više.
  • Po vjeri bismo posegli u nebo vjerujući Bogu da će oboriti bezbožne vođe u lokalnim, državnim i federalnim uredima. Obarali bismo vlasti i sile, kao što je Bog rekao! 
  • Vjerovali bismo Bogu da će nam pomoći natopiti naš grad evanđeljem Isusa Krista. Digli bismo se u vjeri protiv svakog oružja uperenog protiv nas i rušili bismo sotonske utvrde u našim obiteljima i crkvama. 
Naša vizija bila bi bezgranična. Vjerovali bismo Bogu i za veće stvari za njegovo kraljevstvo!

"Onomu koji, prema snazi što silu svoju očituje u nama, može učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti ili misliti – njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu u sva pokoljenja i sve vjekove" (Ef 3,20-21).