DOSTATNOST U SVEMU

Zašto toliko vjernika doživljava slabost, osjećaj očaja i praznine, kao da ne mogu dalje? To je zbog toga što nemaju otkrivenje koje je Duh Sveti dao Pavlu – otkrivenje svih sredstava pomoći koja je Bog omogućio za one koji ih traže po vjeri!

Uklapa li se Pavlov opis bogatog sluge – sluge koji ima sve što mu je potrebno pa i više, sve vrijeme, u svakoj krizi? Jeste li potvrdili to primaknuvši se banci neba?

Nekoliko godina surađivao sam s Kathryn Kuhlman, američkom evanđelistkinjom. U Pittsburghu, PA, i Youngstownu, OH, ispropovijedao sam dušu. Službe su se održavale i ujutro i navečer i obično bih na kraju dana bio gotov. Jedne večeri je gospođa Kuhlman rekla Gwen i meni: "Hajdemo nešto pojesti." Odgovorio sam joj: "Žao mi je, ali previše sam umoran. Moram u hotel da bih se naspavao."

Čudno me pogledala i rekla: "Davide, jesi li večeras propovijedao pod pomazanjem Duha?" Odgovorio sam: "Znaš da sam bio pomazan. Oltari su bili puni!"

Tiho je rekla: "Onda si nešto promašio. Ako služiš pod silom Duha Svetoga, trebao bi biti snažniji na kraju službe, nego na početku – jer on je Duh koji oživljuje! Možeš se podići iznad svoga tijela, jer po Duhu možeš zahtijevati tu slobodu." Od tog vremena dokazao sam tu istinu u mojoj službi.

"A Bog može … da mognete imati uvijek i u svemu sasvim dovoljno svega i još imati viška za koje mu drago dobro djelo" (2 Kor 9,8). Imati viška doslovce znači "uvijek sve više; imati više na kraju nego na početku". Drugim riječima, kad bitka postaje žešća, milost Božja se povećava! Kad slabost dođe na vas, njegova snaga dolazi još veća – ako to vjerujete.