NEOPHODAN SASTAVNI DIO by Carter Conlon

Promotrite što je sve Isus morao pretrpjeti – porugu, udarce, lažno suđenje, odbacivanje od onih s kojima je hodao pa čak ih i nahranio u pustinji. Sjetite se križa – nasilja i bijesne opozicije koju je sotona poslao u nastojanju da uništi djelo Božje. Malo je tada neprijatelj znao da je zapravo pribavljao neophodan sastavni dio da osigura uspjeh.

Prema Pismu, "bez prolijevanja krvi nema oproštenja (grijeha)" (Heb 9,22). Oni koji se suprotstavljaju djelu Božjem hrana su za nas. Moralo je biti nasije; morao je biti križ; morala je biti smrt. U 1 Korinćanima 2,8 čitamo da ako bi knezovi ovoga svijeta znali što su učinili, nikada ne bi razapeli Gospodina slave!

Prisjetite se vremena kad su se Petar i Ivan približili hramskim vratima zvanima Krasna te rukom podigli hroma čovjeka – čovjeka koji je mnoge godine proveo proseći dok je vjersko mnoštvo jednostavno prolazimo pored njega. Nitko nije imao problem s njegovom nemoćnošću dok ga Petar i Ivan nisu podigli u Isusovo ime i Bog ga čudnovato iscijelio.

Ljubljeni, ne bojte se opozicije. Ona je neophodan sastavni dio našega života; ona je hrana za nas. Petar i Ivan bili su pozvani pred vijeće vjerskih vođa, koje im je dvaput zaprijetilo. Što je bio rezultat te prijetnje? "Kad su bili pušteni na slobodu, vrate se k svojima te im saopće sve što su im rekli glavari svećenički i starješine. Kako to čuju, jednodušno podignu glas k Bogu: 'Gospodine, stvoritelju neba i zemlje, mora i svega što je u njima …'" (Dj 4,23-24).

Ovdje vidimo da je opozicija zapalila molitveni sastanak. Umjesto da se prignu pred prijetnjama, učenici su savili koljena pred Bogom i počeli moliti: "A sada, Gospodine, pogledaj na njihove prijetnje pa slugama svojim daj da posve neustrašivo navješćuju riječ tvoju. Pruži ruku da se po imenu tvoga svetog Sluge Isusa događaju ozdravljenja i čudesni znaci" (Dj 4, 29-30). Svu tu nevolju donijelo im je iscjeljenje hromog čovjeka i tako su se sad okrenuli Bogu i molili da im da više neustrašivosti, više sile, više iscjeljenja!

Opozicija je hrana – ona nas šalje u nazočnost Božju gdje se nalazi sva naša snaga. Bez opozicije crkva postaje lijena i okreće se k sebi, tražeći silu bez svrhe – što je formula za duhovnu obmanu.


__________
Carter Conlon pridružio se pastoralnom osoblju crkve Times Square 1994. godine na poziv pastora osnivača Davida Wilkersona i postavljen je u službu starijeg pastora 2001. godine. Kao snažan, suosjećajan vođa, čest je govornik na konferencijama za pastore i vođe koje održava World Challenge širom svijeta.