DIVNA MILOST by Gary Wilkerson

Milost, za koju Isus kaže da je izlijeva na nas, bez premca je u povijesti čovječanstva. Riječ "milost" postala je gotovo uobičajena kao riječ "molitva" u Bibliji. Svi mi kažemo: "O, da, vjerujem u milost. Svakako." Pjevamo himnu Divna milost i naglašavamo drugu riječ, slažući se da je milost divna, nešto u čemu svi uživamo.

Ali čekaj malo! To nije sve što je milost! Ona je daleko više nego što možemo uopće zamisliti. Zašto nam srce nije prepuno štovanja ili nadahnuto milošću? Jer je za nas milost postala minimalizirana, prihvatljiva. Postala je normalna, prosječna, nešto s čime smo zadovoljni.

Kad govorim o ovoj revolucionarnoj, nezasluženoj milosti, ovom daru od Boga koji mijenja vaše srce i stvara plod u vama, mnogi od vas kažu: "Milost … da … ali!" Ako ste vi jedan od tih, klatite se u području legalizma. Povlačite se iz područja milosti, uhvaćeni u zamku pokušaja da to učinite sami.

Pogledajte što Pavao kaže o tome galaćanskoj crkvi: "O nerazumni Galaćani! Tko vas začara … Htio bih od vas doznati samo ovo: jeste li primili Duha vršenjem Zakona ili prihvaćanjem vjere? Jeste li tako nerazumni da počinjući s Duhom sad svršavate s tijelom?" (Gal 3,1-3).

Žalosno, ali mnogi od nas kažu: "Hvala ti, Isuse, za tvoju milost na križu. Ta milost me očistila i dala mi čist dosje. Hvala ti za nov početak … sad mogu dalje sam."

Problem je što ne možete. Mnogi su sablažnjeni milošću jer ona kaže da ne možemo sami; kad god pokušamo, jadno podbacimo.

Želite li danas biti slobodni? Onda jednostavno kažite: "Sâm ne uspijevam; sâm ne mogu održati zakon Božji. Hvala Bogu za njegovu milost!"