POTRBAN VAM JE DUH SVETI

Da biste bili dobar vojnik u službi našega Gospodina Isusa Krista, nije dovoljno biti samo spašen. Postoji daleko više za vas: morate biti kršteni Duhom Svetim!

U Pavlovo vrijeme neki vjernici nisu ni znali da postoji Duh Sveti: "… upita ih: 'Jeste li primili Duha Svetoga kad ste postali vjernici?' 'Ne, nismo ni čuli da postoji Duh Sveti', rekoše oni" (Dj 19,1-2). Ovi ljudi bili su spašeni, ali jasno je da nisu bili ispunjeni Duhom Svetim.

Vjerujem da smo spašeni kroz silu i službu Duha Svetog. Ali Pismo nam govori da kao dodatak tome postoji i krštenje, ispunjenje koje čini Duh Sveti.

Isus nije poslao svoje učenike u svijet dok nisu bili kršteni Duhom Svetim. Učenici su imali čisto srce i vjeru da iscjeljuju bolesne i bili su svjedoci Njegova uskrsnuća. Čak su bili spremni umrijeti za Isusa, dakle, što bi još moglo biti?

Jasno je da je bilo više! "Ali, primit ćete snagu pošto Duh Sveti dođe na vas, pa ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, u svoj Judeji, u Samariji i sve do kraja zemlje" (Dj 1,8).

Želite li stvarno Duha Svetog? Morate biti uvjereni da je to za vas. Morate doći do točke kad ćete znati da ste ništa, da nemate ništa i da ne možete ništa bez sile i vodstva Duha Svetog.

Svakoga sata dana, mnogi širom svijeta pročitali su ovo obećanje u Bibliji ili su čuli kako se o njemu propovijeda. I vapili su u molitvi te su bili kršteni Duhom Svetim.

"U posljednje ću vrijeme – veli Gospodin – izliti od svoga Duha na svako ljudsko biće … u ono ću vrijeme izliti od svoga Duha" (Dj 2,17-18). On je vaš da ga tražite: "Koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole" (Lk 11,13).