TAJNA POBJEDONOSNOG ŽIVOTA

"Vi se, ljubljeni, naprotiv uzdižite na temelju svoje presvete vjere; molite se uz suradnju Duha Svetoga! Očuvajte sami sebe u ljubavi Božjoj, očekujući milosrđe našega Gospodina, Isusa Krista, za vječni život!" (Jd 20-21).
Dok u Judi čitam ove retke, čujem Duha kako tiho šapće: "Davide, želim da uđeš u puninu i radost moje ljubavi. Imaš ispravnu teologiju. Ali još nisi doživio pravi odmor duše koji dolazi kad samoga sebe čuvaš u mojoj ljubavi. Do sada si u tome bio samo do svojih članaka. Ali postoji čitav ocean da plivaš u njemu."
Biblija je ispunjena istinom ljubavi Božje. Međutim, priznajem da si katkad dopuštam pitati se kako me Gospodin uopće može ljubiti. Ne da sumnjam u njegovu ljubav. To je više neuspjeh s moje strane da se očuvam u toj spoznaji i sigurnosti njegove ljubavi za mene.
Otkrivenje Božje ljubavi dolazi djelomično kad se nanovo rodimo. Ako pitate kršćane što znaju o Božjoj ljubavi za njih, većina će vam odgovorit: "Znam da me Bog ljubi jer je dao svoga Sina da umre za mene." Citirali bi Ivana 3,16: "Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni."
Divan je trenutak kad shvatimo tu istinu: "Bog me ljubio kad sam bio izgubljen, nedostojan, stranac. Dokazao je svoju ljubav za mene žrtvujući svoga vlastitog Sina za mene."
Tajna pobjedonosnog života je razumijevanje ljubavi Božje. Mnogi su se duhovno ohladili jer ne poznaju Božju ljubav za njih. Ne znaju da je njihovo najveće oružje protiv sotoninih napada potpuno uvjerenje u njegovu ljubav, što dolazi kroz otkrivenje Duha Svetog.