ABBA OČE - Gary Wilkerson

Izaija 6 sadrži poznati slavan odlomak o Isusu: "Vidjeh Gospoda gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjahu Svetište" (Iz 6,1). Dok sam odrastao, u mom je umu bila zamisao da je Gospodin negdje na nekom udaljenom mjestu, daleko od mene, biće kojem se moram obraćati na jeziku starog prijevoda Biblije, koristeći stare oblike osobnih zamjenica.
Međutim, što naš uzvišen i sveti Bog ima za reći o nama niskim, grešnim ljudima koji ga slijede? Izaija nam kaže: "Ovako govori Višnji i Uzvišeni, koji vječno stoluje, i ime mu je Sveti: 'U prebivalištu visokom i svetom stolujem, ali ja sam i s potlačenim i poniženim, da oživim duh smjernih, da oživim srca skrušenih'" (Iz 57,15). Da, naš Otac je svet, veličanstven i slavan – ali on se i spušta da bi prebivao s našim poniznim, od grijeha umrljanim srcima.
Mislim da svako dijete instinktivno zna razliku između religije mržnje i dobrog Isusa. Jednom kad je moja kći bila mala, skakala je i ubacivala se u novine koje sam čitao. Bio sam umoran i otjerao sam je, želeći samo nekoliko minuta da se opustim prije pripreme propovijedi za sljedeću nedjelju. Ali ona je i dalje skakala, govoreći: "Tata, želim ti nešto reći." Ja sam je i dalje tjerao, razmišljajući o minutama koje odlaze odnoseći moje vrijeme opuštanja. Ovo skakanje naprijed-natrag stalo je kad sam končano rekao: "Draga, što mi želiš reći?" Odgovorila je: "Volim te."
Ona je poznavala razliku između religije – mog perfekcionizma kao propovjednika – i dobrog Isusa, što mi je i demonstrirala. Božja Riječ je jasna da on želi da mu se približimo kao moja kći – prizivajući našega "tatu", Abbu, koji je blizu, ne daleko ili izvan našega dosega.