NJEGOVA JE DOBROTA BOLJA OD ŽIVOTA

Ovdje je jedan od najčešće citiranih i često opjevanih stihova u čitavoj Riječi Božjoj: "Jer je tvoja dobrota bolja od života, moje će te usne slaviti" (Ps 63,3). Možda ćete pitati: "Što to znači da je njegova dobrota bolja od života?"
Istina je to da je život kratak. On vene poput trave koja je ovdje jedno vrijeme, a zatim nestaje. Međutim, Božja dobrota traje zauvijek. Za milijun godina od sada Isus će biti jednako blag i dobar prema nama kao što je sada. Drugi vam mogu oduzeti život, ali ne mogu vam oduzeti Božje dobrote.
Razmislite na trenutak o sljedećem: Bog se ne ljuti na vas zbog vašega neuspjeha. Ako ste spremni ostaviti svoj grijeh, bit će vam oprošteno i bit ćete obnovljeni istoga onog trenutka. Riječ Božja nam govori da ništa ne može doći između našega Gospodina i nas – ni grijeh, ni krivica, ni osuda. Možete reći: "Moj je život blagoslov Gospodinu. U stanju sam radovati se i slaviti ga. Čist sam, slobodan, oprošteno mi je, opravdan sam, posvećen, izbavljen."
Nije važno kako su jako oni oko nas sagriješili. Bog još uvijek sve ljubi. Zbog toga je poslao svoga Sina. I to bismo trebali propovijedati svijetu!
David je rekao: "Tajit neću dobrote tvoje, ni tvoje vjernosti velikoj skupštini" (Ps 40,11). To je njegova želja za sve nas.
Imate dobrog, nježnog Oca koji vodi brigu o vama. On je spremio svaku suzu koju ste ikada prolili. On vidi svaku vašu potrebu, svaku vašu misao. I ljubi vas! Kad biste samo mogli shvatiti kako je nježan prema vama – koliko strpljiv, brižan, spreman oprostiti i blagosloviti vas – ne biste to sve mogli primiti. Klicali biste i slavili dok ne biste izgubili glas: "Njegova je dobrota bolja od života!"