RIZIČNA VJERA

Ništa ne daje takvu čast Bogu kao naše pouzdanje u njega ured poteškoća. U Psalmu 106 vidimo kako je Izrael gledao nevjerojatno čudo kad se nad egipatskom vojskom zatvorilo Crveno more te se utopio svaki vojnik. "Iz ruku mrzitelja njih izbavi, oslobodi iz ruku dušmana. I prekriše vode neprijatelje njine, ne ostade nijednoga od njih. Vjerovahu riječima njegovim i hvale mu pjevahu" (Ps 106,10-12). A zatim su sljedeće riječi: "Zaboraviše brzo djela njegova" (Ps 106,13). Kako brzo zaboravljamo čuda i prošle blagoslove!

Našu vjeru ne možemo oslanjati na prošla iskustva – previše smo zaboravljivi – i prošla iskustva sama neće biti dovoljna da nas ojačaju u sadašnjim poteškoćama. Potrebna nam je svježa vjera, usidrena u dnevnom dotoku Riječi Božje, svježe riječi od Boga!

Pouzdajte se u Boga kad ste suočeni s poteškoćama i on će vam povjeriti više svoje milosti, svoje svedostatnosti i svoje snage.

Vjerovati Bogu usred strašnih poteškoća zahtijeva rizičnu vjeru; to je predanje svega u njegove brižne ruke. Dolazi vrijeme kad se moramo otisnuti u dubinu i baciti svu brigu na njega. Ta rizična vjera njemu potpuno ugađa.

Vjera je naša jedina nada, naš jedini izlaz iz poteškoća, dakle, načinimo korak i predajmo sve njemu.

Bog ima plan da nas izbavi iz naših vrućih kušnji. Bez obzira kroz što prolazite, Bog ima plan za svaku poteškoću, plan koji nikada ne može biti začet ni zamišljen ljudskim umom.

Uzmite, primjerice, žestoke kušnje s kojima se Izrael suočio u pustinji. Nije bilo kruha ni bilo kakve hrane. Zamislite da neki odbor ili posrednici dolaze s ovim: "Hajdemo moliti kako bismo sutra kad se probudimo otkrili pahulje anđeoske hrane (mane) s okusom meda kako prekrivaju zemlju" (vidi Izl 16).

Bog je imao plan – čudesan, nezamisliv plan. Dakle, upamtite, Bog ima plan i za nas i moramo mu vjerovati.