NJEGOVO VLASTITO KRALJEVSTVO

Ni u jednom kraljevstvu Bog ne vlada tako vrhovno i snažno kao u svome vlastitom kraljevstvu – kraljevstvu koje je uspostavio u srcima svoga naroda.

Isus je rekao: "Kraljevstvo je Božje u vama" (Lk 17,21). I upravo u tom kraljevstvu – području našega srca – Krist vrhovno vlada nad svojim narodom, vodeći nas, iscjeljujući, upravljajući našim djelima i ponašanjem.

"Nadaleko vlast će mu se sterat, i miru neće biti kraja" (Iz 9,6). Ovaj redak govori o Isusovoj beskrajnoj vlasti kroz vječnost. Međutim, on ima još jedno važno značenje: moramo se uvijek sve više podvrgavati vlasti našega kralja.
Možete li iskreno reći da se iz dana u dan Isusova vlast nad vama povećava? Dovodite li svoje ponašanje sve više i više pod njegovu vlast?

Možda se pitate: Ako je Isus u nebu i sa svim svojim autoritetom vlada s desne strane svoga Oca, kako onda može vladati svojim kraljevstvom ovdje na zemlji? Odgovor nalazimo u knjizi Hebrejima, gdje nam pisac kaže da je u Starom zavjetu Bog govorio svome narodu kroz proroke, a danas je Gospodin odabrao govoriti kroz svoga Sina.

"Bog koji je nekoć u mnogo navrata i na mnogo načina govorio ocima po prorocima, na kraju, to jest u ovo vrijeme, govorio nam je po Sinu, koga je postavio baštinikom svega i po kome je stvorio svijet" (Heb 1,1-2).

Isus je Božja izričita poruka nama – božanska Riječ koja je postalo tijelo. Zauzvrat, Otac je poslao Duha Svetog da nas podsjeća na riječi koje je Isus izgovorio dok je bio na zemlji. Na taj način, Isus upravlja nama zapisanom, otkrivenom Riječju Božjom. Biblija je žezlo našega Vladara kojim nam iznosi svoju Riječ.

Ako želite čuti svjedočanstvo čovjeka koji je bio vođen Riječju Božjom, pogledajte u Psalam 119,11: "U srce pohranih riječ tvoju, da protiv tebe ne sagriješim."