RIJEKA ŽIVOTA

U Ezekielu 47, proroku je bilo pokazano sljedeće: u samim posljednjim danima Crkva Isusa Krista bit će slavnija i pobjedonosnija nego u čitavoj povijesti. Pravo Gospodnje tijelo neće oslabjeti niti se smanjiti u sili ili duhovnom autoritetu. Ne, njegova Crkva pojavit će se u sjaju sile i slave i uživat će potpunije otkrivenje Isusa nego itko ikada ranije.

Ezekiel piše: "I bit će vrlo mnogo svakovrsnih riba kao u Velikom mogu" (Ez 47,10). Pojavit će se tijelo vjernika koje će plivati u rastućim vodama Gospodnje nazočnosti.

Ezekielova vizija o rastu vode (Ez 47,3-4) govori o povećanju Duha Svetog. U posljednjim danima bit će povećanje nazočnosti Božje među narodom Božjim.
Sam temelj ove rijeke je križ. Ispunjenje te slike vidimo u sljedećem retku: "Jedan od vojnika kopljem probode bok pa odmah poteče krv i voda" (Iv 19,34).

Sve veća struja vode je slika Pentekosta, kad je učenicima bio dan Duh Sveti. Zajedno s tim darom Duha, Kristovi sljedbenici primili su obećanje da će on biti rijeka života koja izvire u njima. I ta rijeka teći će u sav svijet (vidi Iv 7,38-39).

Prema Ezekielovoj viziji, rijeka života narast će upravo uoči Gospodnjeg dolaska. Bog je odveo proroka na jedan zapanjujući izlet te Ezekiel svjedoči: "… povede me preko vode" (Ez 47,3). Gospodin je nastavio poticati proroka da ide naprijed, dublje i dalje u vodu. Ezekiel kaže da je na kraju voda bila preduboka za njega, presnažna. "… nisam mogao prijeći jer je voda nabujala, takva voda da je trebalo plivati, rijeka koju se nije moglo prijeći" (Ez 47,5).

Samo mogu zamisliti čudo ovog čovjeka kad ga je Gospodin pitao: "Ezekiele, što je to more koje se podiglo? Ako je ova rijeka sva o životu i uskrsloj sili, tko su oni koji će biti tako blagoslovljeni da zaplivaju u takvoj slavi?" Ezekiel je samo mogao gledati ono u čemu mi sad uživamo.