POTPUNO POUZDANJE U KRISTA

Kad govorim o potpunom pouzdanju u Krista, ne mislim samo na njegovu spasonosnu silu, nego i na njegovu silu očuvanja. Moramo se uzdati u njegova Duha da će nas sačuvati i osposobiti nas da se suobličimo s Isusom.

Sjetite se svoga vlastitog svjedočanstva. Jednom ste bili odrezani od Boga pokvarenim djelima. Koje ste dobro djelo učinili kako biste ispravili stvari s njim? Nijedno! Nitko nikada nije bio u stanju spasiti samoga sebe.

Isto tako, nitko nikada nije bio u stanju učiniti ili sačuvati samoga sebe svetim. U Kristovu svetost uvođeni smo svakodnevno po samoj vjeri, vjerujući u ono što Božja Riječ kaže: "… kao što je svet onaj koji vas je pozvao, postanite i sami sveti" (1 Pt 1,15).

"I vas, koji ste nekad bili otuđeni i koji ste postali neprijatelji svojim mišljenjem i zlim djelima, sada Bog izmiru u Kristovu smrtnom tijelu, smrću, da vas izvede preda se svete, neporočne i besprijekorne, ako doista ustrajete u vjeri" (Kol 1,21-23).

Pogledajte izraz: "Ako doista ustrajete u vjeri." Isus kaže: "Nastavite se pouzdavati u mene, živeći po vjeri. Ja ću vas predstaviti pred Ocem kao čiste, besprijekorne i svete."

Ne postoje stupnjevi svetosti, samo stupnjevi zrelosti u Kristu. Bezumno se mjeriti s nekim drugim kojega zamišljate kao "svetog". Svi smo mi mjereni jednim mjerilom: svetošću Kristovom. Ako smo u njemu, njegova svetost je naša u jednakoj mjeri.

Nikada ne smijete gledati u drugog kršćanina i reći: "O, htio bih da sam svet kao on!" Možda nemate disciplinu te osobe ili njezin molitveni život; možda se češće borite i činite više pogrešaka od nje. Ali ona nije prihvatljivija kod Oca od vas. Ne smijete se uspoređivati ni s kim, jer nitko u Očevim očima nije ljubljeniji od vas!

Dragi sveti, odbacite svako pouzdanje u tijelo i donesite ovaj proglas: "Prisvajam svetost koja je u Kristu Isusu. Ja sam dio njegova tijela i moj me Otac vidi jednako svetim jer boravim u njemu."