NE ZNATI NIŠTA OSIM KRISTA

"Po njemu, naime, živimo, mičemo se i jesmo" (Dj 17,28). Muškarci i žene Božje žive unutar ovoga vrlo malog kruga; samo njihovo postojanje obavijeno je Kristovim interesima.

Za ne znati ništa osim Krista, mora biti neprestani dotok otkrivenja od Duha Svetog. Ako Duh Sveti pozna um Božji, ako on istražuje duboke i skrivene stvari Oca i ako je on izvor žive vode, onda izvor tekuće vode mora biti neprestano, nikada završeno otkrivenje Krista! Ono čeka svakoga slugu Gospodnjeg koji je voljan čekati na Gospodina – tiho, s vjerom, uzdajući se da će mu Duh Sveti pokazati um Božji.

Danas nam je potrebna njegova nepogrešiva riječ – istinsko, živo otkrivenje. Samuel je imao tu vrstu riječi od Boga i sav je Izrael to znao. Kad je govorio, od svih glasova u zemlji njegov vlastiti glas je nadjačao i nijedna riječ nije pala na zemlju.

Danas mnogi pokušavaju prosijati sve glasove da bi čuli jasnu riječ od Boga. Sveti Božji umorili su se od paljbe glasova dok nalaze samo nekoliko biti istine. Krist sam je svjetlo! Svijet leži u tami i jedino svjetlo raspršuje tu tamu.

Pavao je rekao: "Bog koji je zapovjedio: 'Neka iz tame zasvijetli svjetlo', on je zasvijetlio u našim srcima da osvijetli spoznaju slave Božje na licu Kristovu" (2 Kor 4,6).

Možda ste upravo na mračnom mjestu. Vaša dobra djela neće raspršiti tu tamu niti će je naše propovijedanje o socijalnim potrebama probiti. Nijedno vaše osobno iskustvo neće to učiniti. Ići ću korak dalje – čak ni vezanje sila tame neće funkcionirati bez svjetla Kristova. Sva tama nestaje u svjetlu Božje slave pokazane na licu Isusa Krista! Proučavajmo Krista samog u tajnoj klijeti. Mi služimo istom Bogu i uči nas isti Duh Sveti kao i sve druge koji su poznavali Krista u punini.