PJEVAJ, KLIČI I ŠTUJ!

Čini se kao da sotona ne zna da što više napadaš Duhom ispunjenog slugu, više se slave u njemu podiže! Baci svetoga Božjeg u krizu i on će pjevati, klicati i štovati Isusa! Ako sputate Duhom ispunjeno dijete Božje problemima i nevoljama, ono će pjevati, klicati i štovati čak i više!

Odmah nakon što je Pavao izbacio demone iz opsjednute djevojke (Djela 16,16-18), sotona je počeo raspirivati stvari. Zapalio je mnoštvo protiv Pavla i Sile, tako da su se iznenada našli u strašnoj krizi!

Pretori su ih bičevali i bacili u tamnicu. Sa svakim tragom biča na njihovim leđima mogu čuti kako đavao govori: "I tako mislite da ste zadobili pobjedu? Mislite da ćete izbacivati moje demone i preuzeti vlast nada mnom?"

Đavao kao da nije znao da što više bičujete slugu Božjeg koji hoda u Duhu, više slave išibate iz njega! "Oko ponoći Pavao i Sila molili su i pjesmom slavili Gospodina, a sužnji ih slušali" (Dj 16,25).

Ako hodamo u Duhu, moramo vjerovati Bogu za nadnaravno izbavljenje iz svakoga sotonskog ropstva, čak ako mora proizvesti i potres kako bi to učinio. To je točno ono što je učinio za Pavla: "Tad najedanput nastade tako jak potres da se uzdrmaše temelji tamnice. U isti se čas otvoriše sva vrata, i svima spadoše okovi" (Dj 16,26).

Sotona će pokušati baciti na vas najstrašnije iskušenje ili nevolju s kakvom ste se ikada suočili. On želi da zaglibite u krivici, osudi i samoispitivanju. Dragi sveti, morate se dići u Duhu i skinuti oči sa svojih prilika i ropstva. Ne pokušavajte sve to odgonetnuti. Započnite slaviti, pjevati i uzdati se u Boga – i on će se pobrinuti za vaše izbavljenje.