BITNOSTI MILOSTI by Gary Wilkerson

"Da, milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao. Njegovo smo, naime, stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi koja Bog unaprijed pripremi da u njima živimo" (Ef 2,8-10).

Ovo su četiri bitnosti milosti za svakog Isusovog sljedbenika:
  1. Milost je sama, ona nema pomoći. Ne možemo pomagati djelu Kristove milosti bez njezinog razvodnjavanja ili umanjivanja. 
  2. Milost je nezaslužena. Kad uoče neku nepravdu u svom životu, mnogi od nas misle da moraju ponovno "napumpati" milost dobrim djelima. Ne, Kristova milost prema nama potpuno je nezaslužena, nikada samo djelomično. 
  3. Milost se ne mijenja. Božja milost ne primjenjuje se manje one dane kad manje molimo. Ona ne radi na taj način. Čak su i Njegova upozorenja protiv grijeha znak njegove drage milosti. 
  4. Milost je beskrajna. Ni Otac ni Sin neće biti nevjerni savezu koji su sklopili. On će trajati kroz vječnost, nikada se neće prekršiti, tako da dok smo skriveni u Kristu, u savezu smo s Ocem – te na taj način sigurni i zaštićeni. 
Dopustite mi reći i ovo: Znam da je savez koji je Bog sklopio sa svojim Sinom Isusom dublji, jači i dalekosežniji nego što to itko od nas može shvatiti. Mnogi kršćani podbace u njegovoj slavnoj milosti te našim životima dominira strah. Kad pogriješimo, kažemo drugima: "O, ne, prekršio sam savez s Gospodinom." Ništa ne može biti više neistina. Isus je onaj koji je u savezu s Ocem, ne mi!
To je razlog zbog kojega je Krist morao postati potpun čovjek, poput nas. On potpuno ispunjava savez za nas – i poziva nas da sudjelujemo u svim njegovim blagodatima. Kroz njega smo potpuno očišćeni, potpuno u miru s Bogom i obilujemo njegovom milošću. Ne možemo ništa dodati njegovu svršenom djelu – njegova milost je u potpunosti dostatna. Naša je uloga da primimo taj slavan dar – i da hodamo u njem s radošću!