KRIST NAS JE OSLOBODIO by Gary Wilkerson

Sjetite se svih ovih blagoslovljenih stvari: prisna molitva s Gospodinom; čitanje predivne Riječi; radosno navješćivanje njegova evanđelja. Sve to divne su radnje koje tvore radostan, ispunjen život. Međutim, mi od njih često činimo djela na kojima se bazira zasluga – mukotrpne, moralne obveze i dužnosti. Čineći tako, zanemarujemo "toliko spasenje" – spasonosnu milost koja ne podbacuje. Vidite, čak i kad podbacimo, Novi savez ne podbaci. Prema Pavlu, ta istina trebala bi nas osloboditi, a ne zasužnjiti.

"Za tu slobodu Krist nas je oslobodio. Prema tome, budite nepokolebivi i ne dopustite da vas ponovno upregnu u jaram ropstva" (Gal 5,1). Kroz čitavu ovu poslanicu Pavao pita vjernike: "Zašto biste se vraćali na djela Staroga saveza? Taj sustav samo će vas ponovno zasužnjiti. Primili ste Novi savez koji vas oslobađa da ljubite Boga i služite mu sa savršenom slobodom."

Pavao pokušava Galaćanima krajnje grubo objasniti da nas evanđelje kroz milost osnažuje u Duhu. Ali Galaćani su i dalje nastojali živjeti izvan evanđelja kroz očale djela. Bili su uvjereni: "Ako učinim ovo, primit ću blagoslov. Ako ne, primit ću prokletstvo."

Možda to danas ne vidimo u sebi, ali skloni smo činiti nešto slično. Naš stav je: "Učinit ću svoje najbolje kako bih bio poslušan Božjim zapovijedima i on će me morati blagosloviti." Ali Bog kroz Novi savez kaže drukčije: "Već sam te blagoslovio prije nego si pokušao biti poslušan mojim zapovijedima. Isto tako znam da ne možeš savršeno držati moju Riječ pa ću ti ja dati snagu po mom Duhu da te sačuva. Moja milost bit će sila iza tvojih djela, ne tvoja vlastita snaga."

To je srž evanđelja. Sve to čini Bog! Dakle, kad nam je rečeno da "dobro pazimo ono što smo čuli, da slučajno ne promašimo cilj" (Heb 2,1), to ne znači da trebamo dobro paziti kako bismo držali propise. Umjesto toga, trebamo dobro paziti na evanđelje milosti koje nas je oslobodilo.