DJELO MILOSTI by Gary Wilkerson

Krist ne treba pomoć od nas kod svoga djela milosti!

Možda se pitate: "Nemam li ja udjela u djelu milosti?" Ako želite nešto pridonijeti Kristovu djelu, samo ćete izazvati zbrku. Nemoguće je nešto dodati njegovoj slavnoj milosti s našim krpama nepravednosti. Mi nemamo milosti – samo je primamo. Mogli bismo je dati, ali to je Božja milost, ne naša.

To je ono što znači Hebrejima 10,29 kad kaže da "gazimo" krv Kristovu kad pokušavamo dodati nešto Božjoj milosti. Mi je zapravo razvodnjavamo, vrijeđajući slavno djelo koje je on učinio. Zapravo mi uvijek funkcioniramo na jedan od dva načina: (1) dopuštamo Bogu da kaže da smo nedostatni i prihvaćamo cjelokupnost njegove milost ili (2) njegovu milost nazivamo nedostatnom i svojim trudom nastojimo nešto dodati.

Možda ćete reći: "Ali ako bih tako vjerovao, nikada ništa ne bih učinio za Boga." Zapravo je istina obrnuta. Kad živite u Kristovoj milosti, činiti više djela nego ikada – jer ih činite s radošću, a ne s mrzovoljnim osjećam obveze. Odlazite na molitvu jer volite Božju svetost. Proučavate njegovu Riječ ne zato što sadrži vašu listu što činiti danas, nego jer je ona izvor vašega života, izvor vašega mira, radosti i vodstva.

Jednostavno rečeno, milost osnažuje pobožnu akciju. Dakle, ako ste jadni u svom hodu s Kristom – ako ste umorni, idete u crkvu iz straha za svoje spasenje – onda ste otpali od prisvajanja njegove milosti. Upravo sada, on vas poziva natrag, govoreći: "Uđi u savez koji imam s Ocem. Želim na tebe izliti moju milost, osnažiti te svojim Duhom za život."

Kroz njega potpuno smo očišćeni, potpuno pomireni s Bogom i obilujemo u njegovoj milosti. Ništa ne možemo dodati njegovu svršenom djelu – njegova milost je potpuno dostatna. Naša uloga je da primimo taj slavni dar i hodamo u njemu s radošću!

"Da, milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao" (Ef 2,8-9).