ISUS JE VEĆI by Gary Wilkerson

"Bog koji je nekoć u mnogo navrata i na mnogo načina govorio ocima po prorocima, na kraju, to jest u ovo vrijeme, govorio nam je po Sinu, koga je postavio baštinikom svega i po kome je stvorio svijet. Sin, koji je odsjev njegova sjaja i otisak njegove biti, koji svemir uzdržava svojom silnom riječi …" (Heb 1,1-3).

Prvo poglavlje Hebrejima ponavlja istinu koju svaki kršćanin zna, ali malo tko zapravo shvaća: "Isus je veći." Pisac je tako usredotočen na ovu temu da nema vremena ponuditi pozdrav. I ne daje svojim čitateljima upute, kao što vidimo u nekim poslanicama; umjesto toga, na umu ima samo jednu stvar: "Isus je veći!" Ispunjen je ljubavlju i uzbuđenjem i svladan je Kristom.

"Isus je veći od čega?" možda ćete pitati. U Hebrejima 1 nalazimo odgovor: Veći je od svih proroka, svećenika, kraljeva i anđela. Što god navedete, on je veći od toga. Nama koji poznajemo Krista kao svoga živog Spasitelja to nije novost; da, bio je nazočan kod stvaranja i upravlja vječnošću kao kralj. Da, veći je od svega što možemo zamisliti.

Međutim, mnogi kršćani spotiču se nad jednostavnom istinom kad je u pitanju spoznaja da je "Isus veći". Problem je ovaj: Isus je veći od djela zakona, ali živimo kao da naša djela znače više od Kristove spasonosne milosti. Tvrdimo da smo spašeni njegovom milošću, ali kad god pogriješimo, padamo natrag u djela da bismo se obnovili. To je starozavjetni mentalitet, mentalitet koji vodi u ropstvo – međutim, malo nas je koji shvaćamo da smo upali u to.

Ako u Hebrejima čitamo dalje, vidimo da je Bog imao u vidu s nama sklopiti "veći savez": "Krist je dobio toliko uzvišeniju službu koliko je posrednik boljega Saveza, boljega jer je uzakonjen na boljim obećanjima … 'Evo dolazi vrijeme – veli Gospodin – u koje ću … sklopiti Novi savez"' (Heb 8,6.8).

Isus je veći!