ŽIVOT PO DUHU by Gary Wilkerson

Nadam se da nisam jedina osoba koja se ponekad pita: "Živim li stvarno po daru pravednosti koji mi je On dao?" Galaćanima 5,16 kaže: "Živite po Duhu pa sigurno nećete udovoljavati požudi tijela."

Možemo uzeti bilo koji odlomak Pisma i pročitati ga kroz leće milosti ili leće djela i Zakona. Kad čitam Galaćanima 5,16, ponekad uđem u mentalitet "djela" koji kaže: "Moram pokušati to činiti!" I kažem sam sebi: "Dobro, danas ću to činiti; živjet ću po Duhu!" Nestrpljiv sam kako će se stvari odvijati, a onda potpuno iznenada uopće ne živim po Duhu.

Sljedeća stvar koju Galaćanima 5,16 kažu je: "… nećete udovoljavati požudi tijela." Ponekad ovaj odlomak čitamo kroz leće: "Ja sam u tijelu. Ne, ja sam u Duhu. Ali onda se nešto na puti pojavi te se razljutim i opet sam u tijelu!"

Galaćanima 5,18: "Pustite li Duhu da vas vodi, niste više pod zakonom."

Jeste li u Duhu? Je li Isus ikada ušao u vaše srce? Ako jest tako, je li rekao: "Provjerit ću te i ako ti srce bude dovoljno pravedno, pozvat ćemo kasnije i Duha Svetog"?

Ne! Nije to učinio! Ne možete biti spašeni bez da imate Duha Svetog koji živi u vama. Dakle, kad kaže: "Živite po Duhu", ne kaže: "Pokušajte biti duhovni." On kaže: "Duh Božji živi u vama, dakle, živite po njemu!" On vam je dao pristup do svoje pravednosti i sad kaže: "Posebni ga djelom koje sam već stavio u tebe. Počni prakticirati stvari koje već imaš u životu i prestani biti uznemiren, uplašen i pod stresom.

Ne pitajte se jeste li previše u tijelu. Ne morate reći: "Bože, možeš li mi pomoći da postanem duhovniji?" Ne, već ste duhovni – život Božji živi u vama! Duh, dah Božji, je u vama i niste pod Zakonom.