BLAGOSLOVLJENA OPSKRBA NOVOGA SAVEZA

Nakon što je Duh Božji napustio kralja Šaula, njegova mlaka poslušnost otvorila ga je za sotonski utjecaj. Ubrzo ga je počeo uznemirivati zao duh te je završio tražeći savjet od vračare (vidi 1 Sam 28).

Dok čitate izvješće Šaulova života, možda se pitate: "Ali Šaul je nastojao činiti najbolje što je znao i nije tako loše obavio posao. Zašto je Bog bio tako oštar s njim?"

Bog nam kroz ovu poruku govori kako on misli što kaže! On govori: "Pokazujem vam što mislim o vašoj neposlušnosti. Želim čitavo vaše srce, svu vašu ljubav – ne samo mlaku poslušnost!"

Da je Gospodnja poruka Šaulu bila zamagljena ili nejasna, opravdano bismo mogli reći da je Bog trebao popustiti. Ali njegova uputa Šaulu bila je jasna i što je zapovjedio nije bilo upitno. Ni danas ništa nije upitno u vezi s onim što nam je Bog rekao. Znamo što su njegove zapovijedi, jer nam ih je otkrio svojom Riječi i Duhom koji je u našem srcu.

Možda ćete odgovoriti: "Ali ono što je Bog učinio Šaulu dogodilo se pod Starim savezom, pod Zakonom. Mi sad živimo u vrijeme milosti. Sigurno Gospodin neće biti tako oštar s nama kad nismo poslušni kao što je bio sa Šaulom."
Evo Božje riječi na tu temu pod Novim savezom, savezom milosti:

"(Bog) će svakomu dati prema njegovim djelima: onima koji ustrajnošću u dobru djelu traže slavu, čast i besmrtnost – njima život vječni; a onima samovoljnicima i koji se protive istini a pristaju uz nepravednost – njima srdžbu i gnjev. Nevolja i tjeskoba na svakog čovjeka koji se odaju zlu, kako, u prvom redu, na Židova tako na Grka! Naprotiv, slava, čast i mir svakomu tko čini dobro, kako, u pravom redu Židovu tako Grku! Jer u Boga nema pristranosti" (Rim 2,6-11).
Dopustite mi da vam istaknem razliku između Šaula u Starom zavjetu i svih vjernika pod Novim savezom: Kad god netko doista ima želju biti poslušan Božjim zapovijedima – kad ljubi i poštuje Riječ Božju – Duh Sveti snabdijeva ga svom silom i sposobnošću da ispuni te zapovijedi. To je blagoslovljena opskrba Novoga saveza.