SVE VIŠE POPUT ISUSA

"Izraelci bi vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost. Tada bi Mojsije opet prevukao koprenu preko lica dok ne uđe da s Jahvom govori" (Izl 34,35). Izraz lica jedne osobe izvanjski je pokazatelj onoga što je u njezinu srcu. Kad je otkrivenje Božje slave Mojsiju postalo stvarno, ono je promijenilo sam njegov izgled.

Pavao je svjedočio: "… odluči onaj koji me izdvoji u utrobi majke moje i pozva svojom milošću da u meni objavi Sina svoga da ga propovijedam" (Gal 1,15-16).

Rekao je: "Ja u sebi imam daleko više od neke nauke koju je netko smislio, više od puke osnovne spoznaje o Kristu. Ja imam otkrivenje tko je Krist – otkrivenje o njegovoj milosti, milosrđu i ljubavi. I to otkrivenje postalo je sam izvor svega što jesam i što činim. To je sama bit moga života."

Otkrivenje Božje slave doista je čudesno. Međutim, mnogi su upravo to otkrivenje pretvorili u dozvolu za grijeh. Juda govori o ljudima "koji na mjesto milosti našega Boga stavljaju raspuštenost i niječu našega jedinog Gospodara i Gospodina, Isusa Krista" (Jd 4).

Prema Pavlu, takvi ljudi griješe "da se poveća milost" (Rim 6,1). Oni u biti kažu: "Ako se Bog voli pokazivati kroz milosrđe i opraštanje, onda ću mu dati svaku priliku. Griješit ću i pustiti ga da me ljubi, tako da milost može teći. Kakvo će to svjedočanstvo svijetu biti! Ja ću biti predmet sve te ljubavi koja silazi s neba."

Takvi ljudi lako se uoče. Izdaje ih njihov izgled. Izaija govori o Izraelcima koji "prkose pogledu Slave njegove. Lice njihovo protiv njih svjedoči" (Iz 3,8-9). Prorok je govorio: "Vaš grijeh svjedoči protiv vas u samom vašem izgledu. Što god je u vašem srcu, otkriva se u vašem izrazu lica."

U drugu ruku, čak i najočitiji grešnici mogu reći kad ste "bili s Isusom". Kako to mogu reći? Izgledate im kao nitko drugi! Kažu: "Drukčiji si. Ponizan si i kao da ništa u vezi s tobom nije skriveno. Nema ništa tajanstveno u vezi s tobom i čini se da u sebi ne nosiš nikakve zamjerke ili gorčine. Da nije tako, ja bih to znao. Tvoj život otvorena je knjiga."

Grijeh, međutim, nosi određen izgled. Nikakav osmijeh ne može ga prikriti i njegov glas odzvanja prazno – kao mjed što ječi ili cimbal što zveči.

Oni koji su prisvojili slavu Božju mijenjaju se svakoga dana. Njihovo lice postaje sve više nalik na Isusovo!