GDJE SU SVI POBOŽNI PASTIRI?

Bog je rekao proroku Jeremiji: "Kao što se vojska nebeska ne može izbrojiti ni izmjeriti pijesak morski, tako ću umnožiti potomstvo sluge svojega Davida, i levite i svećenike koji mi služe" (Jer 33,22). Rekao je: "Dajem ti ovo obećanje saveza – da ću umnožiti sveto svećenstvo koje će pasti moje namnoženo stado."

Možda se pitate: "Gdje su svi pobožni pastiri koje nam je Gospodin obećao? Gdje oni služe? Kažeš li da možemo naći pravednu crkvu u bilo kojem gradu, naselju ili selu? Nema dovoljno biblijskih i teoloških škola na svijetu da bi se počelo ispunjavati to nevjerojatno proročanstvo. Znam da Gospodin podiže vojsku pobožnih mladih pastira, ali njih je itekako premalo i daleko su jedan od drugoga."

Kako će Bog to učiniti? Odgovor nalazimo u knjizi Otkrivenja: "Njemu, koji nas ljubi i koji nas je oprao od grijeha svojom krvi i učinio nas kraljevstvom svećenika za Boga svoga Oca" (Otk 1,5-6). Bog nas je sve učinio svojim svećenicima! Svatko tko je opran u Isusovoj krvi član je njegova kraljevskog svećenstva.

Apostol Petar odzvanja time u 1 Pt 2,5: "Dopustite da se od vas samih kao živog kamenja sagradi duhovna kuća, sveto svećeništvo, da prinosi duhovne i Bogu ugodne žrtve po Isusu Kristu." Bog nas je pozvao da budemo svećenici koji služe njemu.

Vidite, Gospodnji koncept "crkve" daleko je drukčiji od našega. Mi mislimo za crkvu da je ona kako bi služila ljudima. To je mjesto gdje se sve potrebe naroda Božjeg – duhovne, fizičke i emocionalne – ispunjavaju. Svakako, sve to je dio što tvori crkvu. Ali istinska crkva, prema Pismu, započinje sa službom Isusu Kristu. Njegov koncept crkve je svako mjesto gdje se služi njemu.