NA DAN PENTEKOSTA

Koje evanđelje je Petar propovijedao okupljenoj masi na Dan Pentekosta? Biblija nas uči da kad su ljudi čuli tog apostola kako svjedoči, "potresoše se u srcu te rekoše …: 'Ljudi, braćo, što da učinimo'?' A Petar im kaza: 'Pokajte se, i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha, i primit će dar Duha Svetoga'" (Dj 2,37-38).

Petar nije rekao tim ljudima neka samo "vjeruju i budu spašeni". Niti je od njih tražio da samo donesu odluku, da daju glas za Isusa. Ne, rekao im je da se najprije pokaju i da onda budu kršteni u poslušnosti Kristu!

Koje evanđelje je Pavao propovijedao poganskim Atenjanima na brdu Marsu? Rekao im je vrlo izravno: "Bog sada zapovijeda ljudima svima i svagdje da se pokaju" (Dj 17,30).

Ovi grčki intelektualci nisu imali problema s vjerovanjem u Boga. Zapravo, mogli biste reći da je sama njihova razonoda bila "vjerovati" u mnogo bogova – prvo u onoga, zatim u onoga. Kojega god boga je netko uvjerljivo propovijedao, vjerovali su u njega. I tako, vjerovali su – ali činili su to dok su živjeli u grijehu. Takva vjera nije bila dovoljna!

Pavao je rekao tim ljudima: "Ne! Ne! Isus jednostavno ne može biti dodan vašem popisu bogova. Možete vjerovati u sve njih, ali ne možete to učiniti s Isusom. On je došao da vas spasi od vaših grijeha i zapovijeda svim svojim sljedbenicima da se pokaju i očiste."

Kasnije je propovijedao isto evanđelje pokajanja kralju Agripi: "Ne bijah neposlušan nebeskomu viđenju, nego onima u Damasku najprije, pa u Jeruzalemu i po svoj zemlji judejskoj, i poganima, navješćivah da se pokaju i obrate k Bogu čineći djela dostojna pokajanja" (Dj 26,19-20).

Govorio je: "Gdje god sam bio, propovijedao sam pokajanje. A pravo pokajanje se potvrđuje svojim djelima!"

Ti odlomci nam jasno daju znati da je apostolska crkva otvoreno propovijedala isto evanđelje koje su propovijedali Ivan i Isus: "Pokajte se za oproštenje svojih grijeha!"