BLAGOSLOV KRISTOVE NAZOČNOSTI by Gary Wilkerson

Krist je iznio blaženstva slomljenom, beznadnom tijelu vjernika: "Blago vama koji ste slomljeni, koji tugujete, koji ste siromašni u duhu. Sad ste blagoslovljeni, ne zato jer ste nešto učinili da biste to zaradili, nego zato što sam ja s vama" (vidi Mt 5,2-11)

Kakvo otkrivenje! Blagoslovljeni smo jednostavno zato što je Isus s nama. Blagoslov Emanuela – "Bog je s nama" (Mt 1,23) – otkriva čitavo novo značenje u svjetlu Izaijina proročanstva: "Postavio sam te za Savez narodu … da ponovno razdijelim baštinu opustošenu" (Iz 49,8). Blagoslov Kristove nazočnosti utišat će sve glasove koji nas optužuju.

To utišavanje doslovce se dogodilo kod žene uhvaćene u preljubu (Iv 8,1-11). Vjerski vođe doveli su je Isusu i zahtijevali da je i on optuži, ali u tajnosti su imali drugi razlog zašto su mu je doveli. Htjeli su optužiti njega.

Jeste li ikada čuli kršćane kako optužuju Boga za nešto? U mom pastoralnom savjetovanju ja sve vrijeme čujem ljude: "Bog u mom životu ne radi. Vjerno molim, ali on ne odgovara. Učinio sam sve što sam mogao, ali još me ipak nije oslobodio." To je točno ono što sotona želi da učinimo – da optužimo Boga u svom srcu. To stvara beskrajan ciklus ropstva.

Isus je odgovorio optužiteljima žene uhvaćene u preljubu i svojim vlastitim: "Uspravi se te im reče: 'Tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju'" (Iv 8,7). Bog više nije bio Onaj koji je bio optužen. Isus je okrenuo reflektor kamo pripada – na njihov vlastiti grijeh. Odgovorili su "izlazeći jedan po jedan" (Iv 8,9).

Pogledajte što je zatim Isus rekao ženi. "Gdje su? Nitko te ne osudi?" (Iv 8,10). Jedan drugi prijevod ovog retka glasi: "Gdje su oni tvoji optužitelji?" To je točno ono što Isus kaže nama danas: "Gdje su tvoji optužitelji? Gdje su glasovi koji kažu: 'Ti si grešan, beznadan; ti si promašaj'? Nestali su! Ja sam sada tvoja pravednost i sve sam ih utišao."

Kad ti glasovi nastave vikati u naše uši, iznad svih tih glasova čut ćemo drugi glas: "Moje ovce slušaju glas moj. Ja ih poznajem, i one idu za mnom" (Iv 10,27). Kristov glas će nam reći: "Utišao sam tvoje optužitelje." Njegova istina reže kroz svu buku i odzvanja njegovim mirom, koji nadilazi svaki razum.