ČINI SE NEMOGUĆIM by Carter Conlon

U Mateju 4 Duh Sveti odveo je Isusa u pustinju. Bio je bez hrane četrdeset dana kad mu je prišao sotona i rekao: "Ako si zaista Sin Božji, naredi da ovo kamenje postane kruh" (Mt 4,3). Drugim riječima: "Ako si Sin Božji, moraš li prolaziti kroz poteškoće? Ne bi trebao trpjeti i biti u potrebi. Samo zapovijedi ovom kamenju da se pretvori u kruh."

Ali Isus je odgovorio: "Pisano je: 'Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih'" (Mt 4,4). Drugim riječima: "Moj me otac poslao na zadatak i ja ću ga ispuniti. To ne znači da će mi uvijek biti udobno. Ali imam riječ od Oca da ću završiti ovo putovanje s pobjedom i mnogi će doći sa mnom."

Mnogi ljudi u našoj generaciji tražili su lagano putovanje i nastojali iskoristiti silu Božju kako bi svaki kamen pretvorili u kruh – svako teško mjesto pretvorili u lako. Ali Isus je rekao svojim učenicima: "Ili koji bi od vas čovjek, ako sin njegov u nj zaišće kruha, dao mu kamen?" Drugim riječima, Bog će vam dati što vam je potrebno da bi vas proveo kroz svaku poteškoću s kojom se budete suočili. Ne morate odgonetavati put iz svoje dileme ili pokušati koristiti silu Božju da biste sva teška mjesta pretvorili u lagana.

Isus je nastavio: "I ako zaišće ribu, zar bi mu dao zmiju?" Ovo je nevjerojatna izjava, jer Otac je poslao svoga Sina da postane ribar moje i vaše duše, a posljedično tome, pozvao je i nas u svoj posao da postanemo ribari ljudi. To je bio spasonosni naum Božji na zemlji, a uključivao je križ – odbacivanje, podnošenje izrugivanja i ismijavanja ljudi koji su se suprotstavljali svom vlastitom spasenju. Međutim, zmija je došla k Isusu u pustinji i rekla: "Ovdje su sva kraljevstva svijeta. Sve što moraš učiniti je da se pokloniš preda mnom i priznaš da Božji putovi nisu jedini putovi. Samo savij koljeno i zaobiđi križ – zaobiđi patnju i dat ću ti sve ovo odmah sada."

Ako tražite ribu, Otac vam neće dati zmiju. Možda pitate: "Gospodine, ne želim biti samo lagano svjedočanstvo o tome tko si ti u mojoj generaciji. Hoćeš li me učiniti ribarom ljudi kao što je bila rana crkva?" I upravo drukčije od zmija koje pokušavaju navesti mnogo crkve ove generacije da pođu drugim putem, Bog neće doći k vama i reći: "Ne, život bi trebao biti lagan. Ne trebaš patiti za Kristovu stvar." Umjesto toga, on će vam obećati da će vas provesti kroz svaku poteškoću koja će se pojaviti dok hodate sa svrhom u ovoj generaciji i dovest će vas do pobjedonosnog kraja.