OTKRIVENJE SLAVE BOŽJE

Jednom kad primimo otkrivenje slave Božje, ne možemo nastaviti postupati s drugima na stare načine. Sve to mora se promijeniti.

"Neka se ukloni od vas svaka vrsta gorčine, gnjeva, srdžbe, vike i psovke, sa svakom vrstom zloće! Mjesto toga budite jedan prema drugom prijazni, puni milosrđa! Opraštajte jedan drugome kao što je i Bog vama oprostio u Kristu" (Ef 4,31-32).

Bog nam govori kroz Pavla: "Vidjeli ste moju slavu i znate moju narav i karakter – da sam milostiv, spreman oprostiti. Sad želim da vi pokazujete drugima tko sam ja."

Iako je Mojsije imao to otkrivenje slave Božje, u jednoj točki pogrešno je predstavio to ljudima. Postao je nestrpljiv s Izraelom nad njihovom neposlušnošću te je srdito udario stijenu svojim štapom, kao da kaže: "Vi buntovnici tvrde šije!"

Bog to uopće nije uzeo olako. Jednom kad vam otkrije svoju slavu – svoju ljubaznost, dobrotu, milost i milosrđe – njegova strpljivost ne podnosi vaše pogrešno predstavljanje njegove slave drugima. Sad je Mojsije pogrešno predstavio tu slavu Izraelu i kao rezultat toga, iako je bio jedan od najkrotkijih, najpobožnijih likova u Starom zavjetu, zadržan je bio od punine Božje. Nije mu bilo dopušteno ući u obećanu zemlju.

Drugu ilustraciju toga nalazimo u jednoj od Isusovih usporedaba. On govori o sluzi kojemu je gospodar oprostio veliki dug. Gospodar je ovom čovjeku pokazao nevjerojatnu dobrotu, milost i oproštenje. Međutim, ubrzo nakon što mu je bilo oprošteno, našao je čovjeka koji je njemu dugovao mali iznos te ga je počeo daviti dok mu ne plati. Upravo onaj koji je iskusio veliku ljubav i oproštenje zauzvrat nije pokazao milosrđe.

Isus govori u ovoj usporedbi: "Pogrešno predstavljate Očevu ljubav! On vam je kroz svoju dobrotu i oproštenje vaših grijeha dao da dotaknete njegovu neopisivu slavu. Međutim, sad kad ste vidjeli njegovu slavu, pogrešno je predstavljate svijetu."

Ovo je ukratko sabrano u Pavlovoj zapovijedi: "Budite milosrdni drugima, upravo kao što je on bio milosrdan vama."