PUNINA SLAVE BOŽJE

Sjaj koji je izbijao iz Mojsijeva lica i srca bio je rezultat što je vidio samo malo punine naravi Božje (Izl 34,29). Pa i tako, kad su Izraelci vidjeli promjenu na Mojsijevu licu, znali su da je imao nadnaravno iskustvo. Njegova sestra, brat i drugi uzviknuli su: "Ovaj je čovjek bio licem u lice s Bogom. Bio je u drugom svijetu" (vidi Izl 34,29-35).

Danas imamo nešto daleko slavnije od onoga što je imao Mojsije. Mi zapravo dodirujemo i pipamo slavu Božju. "Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo svojim očima vidjeli, što smo promatrali i što su naše ruke opipale o Riječi života" (1 Iv 1,1).

Ivan ovdje govori: "Bog nam je otkrio puninu svoje slave u Kristu. Vidjeli smo njegovu slavu utjelovljenu u osobi i razgovarali s njom. Čak smo je dodirivali!"

Danas ne samo da vidimo puninu slave Božje, nego ona sad prebiva u nama. Njegova slava zasvijetlila je u našim srcima: "Bog koji je zapovjedio: 'Neka iz tame zasvijetli svjetlo', on je zasvijetlio u našim srcima da osvijetli spoznaju slave Božje na licu Kristovu" (2 Kor 4,6).

Pavao ovdje kaže: "Isus Krist, Bog u tijelu, utjelovljuje sve što je Bog. A s obzirom da znamo da je Bog dobrota, ljubav, milosrđe, milost i strpljivost, možemo isto tako biti uvjereni da je to i Kristova narav. Kako Isus živi u našim srcima, znamo da slava Božja nije samo tamo negdje u svemiru. Ne, punina njegove slave je u nama, kroz Kristovu nazočnost."

"… očitova se milost Božja u svoj spasiteljskoj snazi za sve ljude" (Tit 2.11). Tko je ta milost? To je Isus Krist – pun milosrđa, dobrote, ljubavi!
"… da nas odgaja da se odrečemo bezbožnosti i svjetskih požuda te živimo umjereno, pravedno i pobožno u ovom svijetu" (r. 12). Pavao nam govori: "Ova milost koja prebiva u vama otkrivenje je Kristove dobrote. Budete li prebivali u njemu, njegovo otkrivenje učit će vas svetom življenju!"