ŠTO SE GODODILO S POKAJANJEM?

Što se dogodilo s pokajanjem? Danas rijetko čujete tu riječ spomenutu u većini crkava. Pastori rijetko pozivaju svoju zajednicu da tuguju i plaču jer su svojom grješnošću ranili Krista.

Umjesto toga, poruka koju danas čujemo s mnogih propovjedaonica glasi: "Samo vjeruj. Prihvati Krista i bit ćeš spašen." Tekst korišten da bi se opravdala ta poruka je iz Djela 16,30-31. U tom odlomku apostol Pavao bio je u zatvoru kad se iznenada zemlja potresla i sva su se vrata na ćelijama otvorila. Tamničar je odmah pomislio da su svi zatvorenici pobjegli, što je značilo da bi se suočio s egzekucijom. U očaju, izvukao je mač namjeravajući se ubiti, ali su ga Pavao i Sila zaustavili uvjeravajući ga da nitko nije pobjegao.

Vidjevši to, čovjek je pao ničice pred apostolima i zavapio: "'Gospodo, što mi treba činiti da se spasim?' 'Vjeruj u Gospodina Isusa – odgovoriše mu – pa ćeš se spasiti ti i tvoj dom'" (Dj 16,30-31).

Dok čitamo ovaj odlomak, važno je sjetiti se da je tamničar bio na rubu samoubojstva, s mačem u ruci. Već je bio na točki pokajanja – na koljenima, slomljen i dršćući pred apostolima. Njegovo srce uistinu je bilo spremno prihvatiti Isusa u pravoj vjeri.

U Evanđelju po Marku, Krist kaže svojim učenicima: "Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se; tko ne bude vjerovao, osudit će se" (Mk 16,16). Iz onoga što je Isus ovdje rekao jasno je da se spasenje jednostavno nalazi kroz prihvaćanje Isusa i krštenje.

Međutim, prije ove svoje izjave Isus kaže: "Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju" (Mk 16,15). U biti kaže da prije nego će ljudi moći vjerovati u njega, mora im se propovijedati evanđelje.

A što je evanđelje o kojem Isus govori? To je evanđelje koje je propovijedao sam Isus – evanđelje pokajanja.

Razmislite o tome! Što je bila prva poruka koju je Isus iznio nakon što je izašao iz kušnje u pustinji? Pismo kaže: "Pokajte se, jer približilo se kraljevstvo nebesko" (Mt 4,17).