POSLJEDNJI POZIV

Bog ima veliku brigu za one koji su bili njegovi ljubljeni, ali ih je iznenada svladala oluja iskušenja. Njegovo obećanje je za one koji su upravo sada u velikoj nevolji. Bog će namamiti natrag k sebi otpali, odbačen narod. "Jer suprug ti je tvoj Stvoritelj, ime mu je Jahve nad Vojskama; tvoj je Otkupitelj Svetac Izraelov, Bog zemlje svekolike on se zove. Jest, ko ženu ostavljenu, u duši ucviljenu, Jahve te pozvao. Zar se smije otpustiti žena svoje mladosti, pita Bog tvoj. Za kratak trenutak ostavih tebe, al u sućuti velikoj opet ću te prigrliti. U provali srdžbe sakrih načas od tebe lice svoje, al u ljubavi vječnoj smilovah se tebi, govori Jahve, tvoj Otkupitelj" (Iz 54,5-8).

Ovo proročanstvo je za crkvu posljednjih dana – koju je on trenutačno ostavio.

Tko je to koga je on na trenutak ostavio? I što ga je natjeralo da sakrije svoje lice? "… opačine vaše jaz su otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša" (Iz 59,2). Bog se nije rastao od današnje kompromitirane crkve, nego je sakrio svoje lice. Ona, njegova ljubljena, ostavila je njega. "Ovako govori Jahve: Gdje je otpusno pismo vaše matere kojim sam je otpustio? Ili tko je od mojih vjerovnika taj komu sam vas prodao? Zbog bezakonja ste svojih prodani, zbog nevjere je mati vaša otpuštena" (Iz 50,1).

Bog kaže: "Otišli ste od mene. Počinili ste preljub. Nisam vas ja napustio, vi ste napustili mene! Odbio sam vas jer ste se prodali prostituciji." Crkva je pobjegla u Babilon, ali još nije primila razvod. Jer Bog kaže: "Pokaži mi dokumente! Pokaži mi papir prodaje kojim sam te prodao đavolu." Bog kaže: "Sada ne živimo zajedno, ali rastava nije konačna. Ovaj brak nije beznadan. Još te uvijek ljubim. Napustila si me, ali ja te pozivam i pozivam, no ti odbijaš slušati. "Zašto ne nađoh nikoga kad sam došao? Zašto se ne odazva nitko kad sam zazvao?" (Iz 50,2).

Ovoj od grijeha pokvarenoj, otpaloj, zalutaloj ženi Bog kaže: "Pozvat ću te natrag." "Bili ste prodani nizašto i bit ćete otkupljeni bez novaca" (Iz 52,3). I ponovno: "Jest, ko ženu ostavljenu, u duši ucviljenu, Jahve te pozvao" (Iz 54,6). Sad odzvanja ovaj konačan poziv natrag: "U sućuti velikoj opet ću te prigrliti" (Iz 54,7).