BOG BROJI

Mnogi kršćani postali su neplodni od sjedenja u mrtvoj crkvi i slušanja pastora koji nema pomazanja od Boga. U tom procesu postali su duhovno izgladnjeli, bez duhovnog autoriteta. Obitelji trpe; djeca otpadaju; brakovi se raspadaju. Danas je u crkvi rođeno mnogo Jišmaela. Jišmael predstavlja "tijelo" i mnogi kršćani vezani su tijelom, tvrdeći da su baštinici pravednosti.

Bog će očistiti i iscijeli djecu po svome vlastitom srcu te ih pridodati crkvi: "Kliči, nerotkinjo, koja nisi rađala, podvikuj od radosti, ti što ne znaš za trudove!Jer osamljena više djece ima negoli udata, kaže Jahve" (Iz 54,1). Bog ne govori da će jednostavno isprazniti Jišmaelove domove i da će ta mnoštva pridodati pravednima. To je daleko dublje od mnoštva, brojeva i uspjeha; On će brojati, ne čovjek. "Mogu li opravdati onoga koji se služi mjerom krivom, vrećom krivotvorenih utega" (Mih 6,11).

"Gospodin će pobrojiti kad popiše puke: 'Ovaj se ondje rodio'" (Ps 87,6). Pogledajte bilo koje veliko okupljanje kršćana; svi oni mogu glasno pjevati slaveći s podignutim rukama, ali Bog nije impresioniran mnoštvom. Rock skupine privlače velike gomile, ali tamo se ne slavi Bog. On zna tko je svet i koji tuguju zbog grijeha.

Ovo posljednje probuđenje doći će jer će se Bogu sažaliti njegovo vlastito ime. On će posvetiti svoje ime pred cijelim svijetom. Dopustite da podijelim s vama veliko proročanstvo od Ezekiela: "Meni se sažali moje sveto ime što ga dom Izraelov obeščasti u narodima među koje dođe. Reci zato domu Izraelovu: Ovako govori Jahve Gospod: Što činim, ne činim radi vas, dome Izraelov, nego radi svetoga imena svojega, koje vi oskvrnuste među narodima u koje dođoste. Ja ću posvetiti ime svoje veliko koje vi oskvrnuste posred naroda u koje dođoste! I znat će narodi da sam ja Jahve – riječ je Jahve Gospoda – kad na vama, njima naočigled, pokažem svetost svoju" (Ez 36,21-23).