NA PUTU ZA RAĐAONICU

"Dok ljudi budu govorili: 'Mir i sigurnost', baš tada će se iznenada na njih oboriti propast kao porođajna bol na trudnu ženu, i nipošto joj neće umaći" (1 Sol 5,3).

Ovo je Božja nadahnuta Riječ i svaka riječ pažljivo je odabrana. Propast dolazi iznenada kao porođajni bolovi ženi koja treba roditi dijete. Žena je ovdje izgubljeno, pokvareno, bezbožno društvo i sudovi će doći poput porođajnih bolova. Kad se trenutak rođenja primiče, bolovi se pojačavaju – i u broju i u jačini. Mogu biti u intervalu od jednoga sata, zatim od pola sata, a onda od deset minuta. Žena se odvozi u bolnicu, a bolovi se pojačavaju. Iznenada su tu neprestani porođajni bolovi – trudovi. Ako se to primijeni duhovno, to znači da će konačno uništenje započeti s bolnim upozorenjima, koja će se pojačavati i ubrzavati.

Vjerujem da je Amerika već na putu u rađaonicu. Kad je na stotine američkih marinaca iznenada bilo uništeno u Beirutu u Libanonu, bez upozorenja, stajali smo i gledali – bespomoćni. Nekoliko godina kasnije kad je američki svemirski brod Challenger eksplodirao na nebu, svijet je s užasom gledao dok je sedam astronauta padalo na zemlju – i ponovno smo bili bespomoćni.

Uznemireni liječnici proglasili su AIDS pošašću nad Amerikom i njezino širenje zastrašujuće je. Na našem društvu eksplodirala je droga – još jedna pošast. Korištenje droge širi se poput crne kuge u prošlim stoljećima. Sad New Yorkom, Los Angelesom, Chicagom vladaju bande – ubijajući, otimajući, varajući. Pavao nas upozorava da će se sve to pojačavati; Bog sad ubrzava trudove i žalosti.

Isto tako, Duh Sveti trubi u trubu glasnije i ona zvuči zloslutno. Nikada nismo čuli toliko upozorenja. Nikada nije bilo toliko stražara koji su vikali sa zidova. Zapravo, toliko je upozorenja da su mnogi Božji ljudi oglušili. Društvo je u trudovima – sud izbija – a ljudi se okreću idolima i igračkama. Isus je rekao da se trebamo radovati kad vidimo da se sve to ostvaruje jer to znači da je naše izbavljenje blizu.

"Kada to počne bivati, uspravite se i podignite glave, jer je blizu vaše oslobođenje" (Lk 21,28).