SVRGNUT S PRIJESTOLJA TRNJEM

Sve veći broj kršćana nije više potpuno zadovoljno s Kristom. Gospodin je svrgnut s prijestolja onim što on sam naziva trnjem, koje definira kao brige ovoga svijeta, varavo bogatstvo, požude za svim ostalim što ulaze u srce. Krist je rekao da je to trnje koje zagušuje Riječ i uzrokuje da postaje neplodna (vidi Mk 4,7).
Je li Gospodin danas više u vašim mislima nego prije godinu dana? Provodite li danas više vremena u njegovoj nazočnosti nego prije godinu dana? Je li vaš žar za njega raste ili se smanjuje?
Mnogi od onih koji su jednom gorljivo ljubili Krista sad jure za svojim vlastitim interesima. Pritisnuti su stresom i problemima te jure za bogatstvom i stvarima ovoga svijeta. Ohladnjeli su ili postali mlaki i imaju sve manje vremena za Isusa. Gospodin i njegova crkva dobivaju sad samo jedan sat od njihovog vremena – u nedjelju ujutro.
Isus je rekao: "Ako tko u meni ne ostane, bacit će se kao mladica napolje i osušit će se" (Iv 15,6). Drugim riječima, ta se osoba suši jer ne crpi više život iz pravog trsa. Obmanuta je, misleći da je sve dobro jer još uvijek govori jezikom prisnosti koju je jednom imala s Kristom.
Duh Sveti poziva narod natrag k njihovoj prvoj ljubavi. Natrag na glad i žeđ za više Krista. Natrag da se provodi kvalitetno vrijeme u njegovoj nazočnosti i voli njegova Riječ, da se sva briga baci na njega i da se za vodstvo oslanja na njega.
Krist čezne da se njegovi ljubljeni vrate k njemu s ljubavlju i poslušnošću. Duh Sveti raspiruje naša srca kako bi nas privukao bliže k sebi.