ON NAS OKREPLJUJE

Duh Sveti me potakao da čitam Izlazak 12, koji sadrži izvješće o Izraelovom izbavljenju iz Egipta.
Oba dovratnika i nadvratnik vrata svakoga izraelskog doma bili su poškropljeni janjetovom krvi. Bilo je to za zaštitu naroda Božjeg od anđela smrti koji je onuda prolazio. Kad je taj dan došao, mnoštvo Izraelaca izašlo je iz ropstva, uključujući 600 tisuća muškaraca plus žena i djece. "Točno onoga dana – sve čete Jahvine iziđoše iz zemlje egipatske" (Izl 12,41).
U sljedećem sam poglavlju zastao na 3. retku, koji glasi: "… jer vas Jahve izbavi odande svojom jakom mišicom" (Izl 13,3). Narod Božji bio je izbavljen jedino snagom Gospodnjom, ne ljudskim sredstvima.
David izjavljuje: "Taj Bog me snagom opasuje i s moga puta pogibelj uklanja … On pruži s neba ruku i mene prihvati, iz silnih voda on me izbavi. Od protivnika moćnog mene oslobodi, od dušmana mojih jačih od mene … On je štit svima, samo on, koji se k njemu utječu" (2 Sam 22,33.17-18.31).
Naša vjera i snaga mogu slabjeti, ali u vrijeme naše slabosti Bog nam daje čudesna obećanja da će nas obnoviti i ojačati.
Ljubljeni, vjerujete li da je naš Bog jak? Ako je jak, nikakva snaga ne može se dići protiv njega. Zbog toga, predajte sve u njegovu silnu ruku moći i snage. On će stvoriti put. A iznad svega, vjerujte ovoj riječi: "U dan kada sam te zazvao, uslišio si me, okrijepio me snagom u duši mojoj" (Ps 138,3).
Bog vas ljubi i blagoslivlja!