BOG JE ČISTA, SIROVA SILA

Bog je Izraela blagoslovio i dao mu napredak, dajući im kuće koje nisu gradili i vinograde koje nisu sadili. Podizao je pobožne ljude da govore kao proroci i daju narodu jasnu riječ vodstva. Godinama su ljudi dokazivali Božju vjernost slušajući njegov savjet i nikada se ne okrećući tijelu. Što god im je Bog rekao, poslušali su i čudnovato su bili izbavljeni od snažnih neprijatelja.
Ali na Izraela je došlo otpadništvo i Gospodin ih je optužio da su krivi za pokvarenost. Prorok Hošea opisuje strašnu žetvu koju žanju oni koji odbacuju Božje gospodstvo i okreću se ruci tijela. Kad je pisao tu proročku poruku, obraćao se ljudima koje je Gospodin godinama nosio na svojim rukama.
"U duboku su pali pokvarenost … (i) svi su im knezovi odmetnici" (Hoš 9,9.15). Kakav strašan grijeh je Božji narod počinio? Pijanstvo? Seksualne perverzije? Gramzljivost? Preljub? Ubojstvo? Ne, Bog je rekao da je njihova pokvarenost bila što nisu poslušali njegov savjet, zanemarivali su njegovu riječ i pokoravali se čovjeku.
"Odbacit će ih Bog moj jer ga nisu poslušali" (Hoš 9,17). U očima Božjim, najveća pokvarenost koju jedan vjernik može počiniti je da se više ne oslanja na njega!
Gospodin je u biti rekao Izraelu: "Više se ne pouzdajete u mene. Ja više nisam vaš vodič i okrećete se mudrosti čovjeka. Jurite po pomoć natrag u Egipat, natrag onamo odakle sam vas izbavio, odbijajući moju Riječ i okrećući se od mene."
Jedan veliki puritanski prorok jednom je napisao: "Čista sila nikada nije željna suradnje. Ona samo zahtijeva." Drugim riječima, Bog vam ne kaže: "Vi učinite svoj dio, a ja ću svoj. Samo povremeno provjeriti kod mene." Ne, apsolutno ne! Bog je čista, sirova sila i on zahtijeva da ga slijedimo baš u svemu što činimo. Sve manje od toga šteti njegovu kraljevanju nad našim životima.