BOG MISLI NA VAS

Imam kratku poruku za one koji prolaze kroz bolnu, nepodnošljivu situaciju. Ne govorim o onima koji sad uživaju u razdoblju odmora od trpljenja, koji nisu ni u kakvoj boli ili žalosti. Hvala Bogu za takva razdoblja mirnog odmora.
Naprotiv, primam mnoga pisma dragih Isusovih sljedbenika koji žive s neopisivim žalostima i kriznim situacijama: rastavom, djecom koja su na drogi ili u zatvoru, smrti supružnika. Jedna žena koja duboko ljubi Gospodina tuguje nad smrću svoje djece koja su se ugušila u vatri. Jedan pastor tuguje nad svojom ženom koja je napustila njega i djecu radi svoje ljubavnice.
Imam poruku za te pobožne ljude koji pate. U Psalmu 40 David vapi: "Okružiše me nesreće nebrojene … Bilo ti milo, o Jahve, da me izbaviš; Gospodine, u pomoć mi pohitaj" (Ps 40,13-14). "Neka kliču i nek se vesele u tebi svi koji te traže … Bijedan sam ja i nevoljan, al' Jahve misli na me. Ti si pomoć moja i moj spasitelj; o Bože moj, ne kasni" (Ps 40,17-18).
Tako sam bio blagoslovljen i utješen ovim jednim retkom u 18. stihu: "Al' Jahve misli na me." Zamislite to! Gospodin koji je sve stvorio, Bog ovoga svemira, misli na mene. Čak i sada, u trenutku ove potrebe, on misli na vas.
Kad je Izrael bio u ropstvu u Babilonu, žaleći radi gubitka domova i obitelji, Bog im je poslao riječ kroz Jeremiju: "Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu" (Jer 29,11). Bog je rekao svome narodu: "Vaša noćna mora će završiti. Za vas imam samo dobre misli i ako me budete tražili svim svojim srcem, naći ćete me."
Izlijevajte svoje srce Gospodinu. On misli na vas!