BDIJTE!

"Jao vama, zemljo i more, jer je đavao sišao k vama s velikim gnjevom, svjestan da ima samo još malo vremena" (Otk 12,12).
Ovaj odlomak iz Otkrivenja nam govori da je sotona najavio potpuni rat protiv naroda Božjeg. Tu se isto tako spominje da đavao ima krajnji rok kako bi završio svoj posao, jer zna da ima samo još malo vremena.
Kao sljedbenici Isusa Krista, mi neprestano trebamo biti svjesni da je đavao tu da nas uništi. Zbog toga Pavao kaže da moramo znati koliko god je moguće o neprijateljevim taktikama i planovima: "… da nas ne bi prevario sotona; njegove nakane vrlo dobro poznajemo" (2 Kor 2,11).
"Budite trijezni i bdijte: vaš protivnik, đavao, obilazi kao ričući lav, tražeći koga da proždere" (1 Pt 5,8). To ne znači da đavao lebdi negdje u svemiru dajući naredbe svojim demonskim silama. Znamo da je sotona bio zbačen na zemlju kad ga je Krist porazio na križu. Tako je đavolje kraljevstvo ograničeno na ovdje i sada (vidi Otk 12,12).
Neki kršćani vjeruju da je sotona svemoćan (da posjeduje svu silu), ali Isus ga je porazio  i lišio svake vlasti. I sotona nije sveznajući (ne može čitati umove) niti je svenazočan. On ne može u isto vrijeme biti svugdje.
Ali na položajima širom zemlje on ima poglavarstva i sile i ta vojska demona ga obavještava i čini sve što god on od njih zahtijeva. Oni čuju kad molite i vide vašu poslušnost Bogu. A to je ono što raspiruje sotonin bijes protiv vas!
Kad Riječ kaže da đavao ima samo još malo vremena, to se ne odnosi na vrijeme koje ima  prije Kristovog povratka. Tu se radi o neprestanim krajnjim rokovima, o nizu kratkih razdoblja koja ima kako bi u njima obavio svoje djelo i zaratio protiv svetih Božjih.