ČISTI I BESPRIJEKORNI

Vjerujem da je svaka zgoda ili priča u Starom zavjetu puna istine za novozavjetne vjernike. Kad god sam imao poteškoću kako bih razumio novozavjetnu istinu, vraćao bih se do njezina nagovještaja u Starom zavjetu. Jedan takav primjer odnosi se na Mojsija kod gorućeg grma. Vjerujem da je ova priča puna duboke novozavjetne istine u vezi sa svetošću.
Sam na gori Horeb, Mojsije je pasao ovce svoga tasta kad je iznenada njegovu pozornost privukao čudan prizor. Obližnji grm je jasno gorio – ali nije sagorijevao!
"'Hajde da priđem i promotrim ovaj čudni prizor: zašto grm ne sagorijeva.' Kad je Jahve vidio kako prilazi da razmotri, iz grma ga Bog zovne" (Izl 3,3-4). Primičući se da pogleda izbliza, Mojsije je čuo kako ga iz grma zove Bog – živ dokaz da je Bog bio nazočan, vidljiva slika njegove svetosti. Doista, gdje god je on, to mjesto je sveto!
"Kao što je svet onaj koji vas je pozvao, postanite i sami sveti u svemu življenju, jer stoji pisano: 'budite sveti, jer sam ja svet'" (1 Pt 1,15-16). Drugim riječima: "Pisano je, zabilježeno, uglavljeno jednom zauvijek, da moramo biti sveti kao što je svet naš Bog."
"Bog nas, uistinu, nije pozvao k nečistoći, nego k posvećenju" (1 Sol 4,7). Bog nas nije pozvao samo k spasenju, ili u nebo, ili da primimo njegovo oproštenje. Naprotiv, to su blagodati našega jednog pravog poziva – da budemo sveti kao što je on svet.
Svaki vjernik u Isusa Krista je pozvan da bude svet – da bude čist i besprijekoran u očima Božjim. Tako, ako ste nanovo rođeni, svetost mora biti vapaj vašega srca: "Bože, želim biti poput Isusa. Doista želim hodati pred tobom svet sve dane svoga života."