BOG SE BRINE

Sotona ima strategiju da prevari vjernike i učini da posumnjaju u vjernost Božju u odgovaranju na molitvu. On bi htio da povjerujemo kako je Bog začepio uši na naše vapaje i prepustio nas da sami rješavamo stvari.
Velika tragedija u crkvi danas je da je tako malo onih koji vjeruju u silu i učinkovitost molitve. Bez namjere da hule, može se čuti mnoštvo naroda Božjeg kako prigovara: "Molim, ali ne dobivam odgovore. Molio sam tako jako i tako dugo, ali bez rezultata. Sve što želim je malo dokaza da Bog mijenja stvari. Kako dugo moram čekati?" Ti vjernici ne odlaze više u svoje tajne klijeti molitve jer su uvjereni da su njihove molbe, rođene u molitvi, nekako podbacile kod njegova prijestolja. Drugi su opet uvjereni da samo "duhovni velikani" mogu svojim molitvama dospjeti do Boga.
U svoj iskrenosti, mnogi Božji sveti bore se sa sumnjama: "Ako je Božje uho otvoreno za moju gorljivu molitvu, zašto je tako malo dokaza njegova odgovaranja?" Jeste li dugo molili određenu molitvu bez primanja odgovora? Jesu li prošle čak i godine i vi još uvijek čekate, nadate se … i pitate?
Pazimo da kao Job ne optužimo Boga da je lijen, da je nezabrinut za naše potrebe i molbe. Job je prigovarao: "K tebi vičem, al ti ne odgovaraš; pred tobom stojim, al ti i ne mariš" (Job 30,20).
Jobova vizija Božje vjernosti bila je zamračena njegovim trenutačnim poteškoćama te je završio optužujući Boga da ga je zaboravio.
Vrijeme je da kršćani iskreno pogledaju u razloge zašto su njihove molitve odbačene. Možda smo krivi optužujući Boga za zanemarivanje, dok je sve vrijeme odgovorno naše ponašanje.
"U Jahvu se uzdaj i drži se puta njegova: on će te uzvisit i baštinit ćeš zemlju" (Ps 37,34).