VELIKI OTPAD

Danas je veliki otpad od vjere i pouzdanja u Boga. Pavao je upozorio na to: "Neka vas nitko ne zavede ni na koji način, jer taj dan (Kristov povratak) neće doći ako najprije ne dođe otpad" (2 Sol 2,3).

U Starom zavjetu Gospodin nam daje primjer što se događa onima koji otpadaju od vjere u Božju silu za njih. U 2 Ljetopisima 14 kraj Asa se suočio s milijunskom vojskom Etiopljana. Ali kralj je imao veliku vjeru: "Asa zavapi k Jahvi, Bogu svome: 'O Jahve, tebi je ništa pomoći silnome ili nejakome! Pomozi nam, o Jahve, Bože naš, jer se na te oslanjamo i u tvoje smo ime izišli na ovo mnoštvo! Jahve, ti si Bog naš'" (2 Ljet 14,10).

Što se zatim dogodilo? "Jahve razbi Etiopljane pred Asom" (2 Ljet 14,11). Kakvu je veliku vjeru Asa imao! Jer godinama nakon toga, "nije bilo rata sve do trideset i pete godine Asina kraljevanja" (2 Ljet 15,19). Godinama je Asa hodao u vjeri pred Gospodinom i to je Judi donijelo Božju naklonost. Veliki je mir pao na zemlju i taj mir postao je svjedočanstvo svijetu. Ubrzo su gladni ljudi iz okolnih naroda preplavili Judu, jer su znali da Asa hoda s Bogom.

Zatim, u tridesetšestoj godini njegove vladavine, Asa se suočio s drugom krizom. Protiv Jude digao se Izraelov kralj, zaposjevši Ramu kako bi spriječio svaku razmjenu roba u Jeruzalemu i iz Jeruzalema. Plan je bio izgladnjeti Judu do pokornosti. Asa je ostao potpuno nezaštićen, ali ovaj put se u svojoj krizi nije oslonio na Gospodina. Umjesto da moli za Božje vodstvo i savjet, okrenuo se sirijskom kralju. U zamjenu za sirijsku pomoć, otvorio je državnu riznicu, ispraznivši je od svega nacionalnog zlata i srebra.

I tako je Juda bio izbavljen od svoga neprijatelja, ali ne od Gospodina. Ta slava otišla je stranoj vojsci iz Sirije – i Judino svjedočanstvo svijetu o Božjoj sili je nestalo. Jedan pravedan prorok u zemlji došao je k Asi s ovim oštrim riječima: "… oslonio si se na aramejskoga kralja, a nisi se oslonio na Jahvu, Boga svoga … Jer Jahve svojim očima gleda po svoj zemlji da bi se ohrabrili oni kojima je srce iskreno prema njemu. Ludo si u tome radio, zato će se od sada dizati ratovi na te" (2 Ljet 16,7.9). 


Uvjeren sam da su mnogi kršćani danas uznemireni iz istog razloga kao Asa. Imaju rat u svojoj duši jer su zamijenili vjeru za pouzdanje u samoga sebe. Ali činjenica je da ni na koji način jedan Isusov sljedbenik ne može imati vjeri u neki drugi izvor i ne biti uznemiren.