LJUBAV BOŽJA

David je čuo riječ Božju od proroka Natana, pokajao se i poslušao. Kao rezultat toga, ostatak svoga života proveo je rastući u spoznaji Božjoj. Gospodin je donio velik mir u njegov život i na kraju su svi njegovim neprijatelji bili ušutkani.

Međutim, najjasniji dokaz Božje obnove u Davidovu životu njegovo je vlastito svjedočanstvo. Pročitajte što je napisao u danima pred svoju smrt:
  • "Gospode, hridino moja i utvrdo moja i izbavitelju moj … stijeno moja u koju se utječem. Štite moj i rože spasenja mojega! Tvrđavo moja i utočište moje! Spasitelju moj" (2 Sam 22,2-3). Ovo nije svjedočanstvo nekoga koji je iščeznuo.
  • (Moj Bog) glas mi začu … prihvati me, izvuče me iz mnogih voda … Izvede me na prostrano mjesto, izbavi me jer mu omiljeh" (2 Sam 22,7.17.20). Čak i nakon svega što je učinio što se nije svidjelo Gospodinu, bio je u stanju reći: "Gospodinu omiljeh."
Razlog zašto će David zauvijek biti poznat kao "čovjek po Božjem vlastitom srcu" je taj što se brzo i izvorno pokajao za svoje grijehe. Izreke nam govore:
  • "Tko ukor prima, doći će do časti" (Izr 13,18). Bog će vam dati čast ako volite i poslušate svetu opomenu.
  • "Prezreli su svaku moju opomenu. Zato će jesti plod svojeg vladanja i nasititi se vlastitih savjeta … Jer glupe će ubiti njihovo odbijanje" (Izr 1,30-32). Ako se oglušiti na svetu opomenu, to će vas na kraju uništiti.
  • "Opomene stege put su života" (Izr 6,23). Jednostavno rečeno, Riječ Božja koja osvjedočuje donosi život.
Ako vas istražuje Riječju Božjom – ako vam njegov Duh ne dopušta da udobno sjedite u svom grijehu – onda vam se pokazuje milosrđe. To je na djelu duboka ljubav Božja, pozivajući vas iz smrti u život.

Hoćete li mu odgovoriti kao David? Ako je tako, upoznat ćete istinsku obnovu i pomirenje. I Bog će nadoknaditi sve što je neprijatelj ukrao.